MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

program simpozija

MUSICOLOGY AND ITS FUTURE IN TIMES OF CRISES BOOK OF ABSTRACTS (.pdf) follow us on FB: https://www.facebook.com/muzikolozi/   OVERALL SCHEDULE (all times given in...   Read More

PLENARNO PREDAVANJE – Nicholas Cook

Čast nam je najaviti plenarno predavanje koje će održati prof. dr. Nicholas Cook sa Sveučilišta u Cambridgeu, redoviti član Britanske i Europske akademije, u...   Read More

teme / call for papers

Musicology and Its Future in Times of Crises (Call for Papers .pdf) Zagreb, 25-28 November 2020 (deadline for abstract submission: 20 March 2020) International...   Read More

upute za autore

usmena izlaganja (jedan ili više autora): 20 minuta izlaganja + 10 minuta za diskusiju naslov i sažetak od najviše 300 riječi do 6 ključnih...   Read More

prijava na simpozij, troškovi, informacije

AKTIVNI SUDIONICI: Aktivni sudionici dobit će uputstva za sudjelovanje elektroničkom poštom. SLUŠAČI: Slušači koji planiraju nazočiti simpoziju na daljinu trebaju se registrirati za sudjelovanje...   Read More

jezik simpozija

Sva će se izlaganja na simpoziju održavati na engleskom jeziku.

programski i organizacijski odbor

programski odbor: Ivan Ćurković (predsjednik), Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu Samuel Araújo, Visoka škola za glazbu, Federalno sveučilište u Rio de Janeiru (UFRJ) Zdravko...   Read More

lokacija

Zbog epidemiološke situacije sva izlaganja na međunarodnome simpoziju Musicology and its Future in Times of Crises održat će se na daljinu. Ostali programi u sklopu Dana...   Read More

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija