Ana Čorić, ass.

mag.mus.   Ana Čorić (magistra glazbene pedagogije)
funkcija:  asistentica
   
NASTAVA
Odsjek   VIII. odsjek za glazbenu pedagogiju i tambure
Kolegiji:   Osnove glazbene pedagogije, Glazbena pedagogija, Glazbena literatura u školi, Pedagoška praksa
   
Područja interesa: profesionalni identitet glazbenika, artistic citizenship, građanska pismenost, civilna misija sveučilišta. mediji u nastavi glazbe, skupno muziciranje, interdisciplinarni pristup, community music, world music pedagogy.
 
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)

2014. – danas    studentica Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

10/2011. – 10/2012.    stručno osposobljavanje (uz radni odnos), Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (stručni ispit položen 1. veljače 2013. godine)

 

2010. – 2012.         diplomski studij Glazbene pedagogije, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

 

2006. – 2010.         preddiplomski studij Glazbene pedagogije, Muzička akademija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 
RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)

3/2015. – danas         asistentica na Odsjeku za glazbenu pedagogiju pri Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu

 

2013. – 2015.    povremeno radi kao stručna glazbena suradnica za potrebe HRT-ovog Obrazovnog programa za djecu i mlade

 

2011. – 2015.   nastavnica teorijskih glazbenih predmeta, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka

 

2007. – 2008.  glazbena pedagoginja – stručna suradnica u dječjim vrtićima „Viškovo“ i „Klana“

 
 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

1. Čorić, A. (2016). El Sistema: “tocar, cantar y luchar” za glazbenu kulturu i društvenu harmoniju, Tonovi, 63, 120-137.

 

Čorić, A. (2015). El Sistema: glazbeno obrazovanje dostupno svima. U: Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse (ur. Maleš, D., Širanović A.. Višnjić Jevtić, A.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 226-233.

 

Čorić, A. (2015). Uloga obrazovnih televizijskih emisija u stjecanju znanja iz područja glazbene kulture. U: Balić, V., Radica, D. (ur.), Sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća: zbornik radova s Četvrtog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga. Split: Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, 69-84.

 

Čorić, A. (2015). Stjecanje interkulturalnih kompetencija na nastavi zbora: projekt „20. stoljeće – suglasje različitosti“. U: Atanasov Piljek, D., Jurkić Sviben, T. (ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 293-303.

 

Čorić, A. (2014). Mediji u nastavi glazbe: poučno-zabavna funkcija televizijskih emisija. Tonovi 63, 43-62.

 

Čorić, A., Kovačić, D. (2013). Interdisciplinarni pristup u radu s pjevačkim zborom. U: Vidulin-Orbanić, S. (ur.), Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 395-401.

 

Čorić, A. (2011). Uporaba suvremenih tehnologija u predškolskim ustanovama. U: Vidulin-Orbanić, S. (ur.), Glazbena nastava i nastavna tehnologija: mogućnosti i ograničenja. Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, 301-303.

 

8. Čorić, A., Bolić, M., Dopuđ, V., Mahić, M., Smolić, A. (2011). Studij glazbene pedagogije u Hrvatskoj – odjeci studijske tribine Drugog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga, Tonovi, 58, 132-138.

 
Projekti

Ethnofonik – pedagogy for traditional music transmission, Paris/Villebon-sur-Yvette (Francuska), 29.01.-7.02.2015.

Leadership in youth work for inclusion, intercultural dialogue and acceptance, Novi Sad (Srbija), 15.-23.09.2015.

European citizenship in youth work, Prag (Češka Republika), 4.-10-04.2016.

European Arts Forum 2016 (theme: Art and Culture: Learning how to see again), Brussels

(Belgija), 25.-27.06.2016.

·         Set Your Story Free, Budimpešta (Mađarska), 30. travnja – 6. svibnja 2017., Budimpešta

·         Citizen Artist Incubator, Linz (Austrija), 2.-29.07.2017.

datum objave

 

16.10.2017.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram