INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO

Nositelj studija: 2. odsjek za muzikologiju / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili Hrvatski studiji

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS ( zbrajaju se bodovi oba studijska programa, minimalno po 150 ECTS mora biti ostvareno iz svakog odabranog studijskog programa)

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzikologije (mag. musicol.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI  |  UPISI


O STUDIJU

Dvopredmetni studij muzikologije ostvaruje se kao usporedni studij dvopredmetnog programa muzikologije i odabranoga studijskog programa Filozofskog fakulteta ili Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studijem se stječu osnovna i napredna znanja s područja historijske muzikologije, sistematske muzikologije i etnomuzikologije, dok se istodobno utvrđuju i produbljuju znanja i vještine iz glazbeno-teorijskih predmeta. Kombinacijom dvaju studijskih programa s dviju sastavnica Sveučilišta studentima se otvara mogućnost usvajanja i produbljivanja specifičnih znanja koja mogu pridonijeti interdisciplinarnosti njihova pristupa i/ili užoj specijalizaciji za pojedina područja znanosti o glazbi.

Izborne sadržaje, koji se nude studentima jednopredmetnog i dvopredmetnog studija, čine predmeti koji produbljuju i/ili proširuju stečena znanja i predmeti koji donose sasvim nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u temeljna teorijska i praktična znanja iz glazbene pedagogije, a modul kulturnog menadžmenta u znanja s odgovarajućeg područja. Studenti su, pored izbornih predmeta koji se predaju na Muzičkoj akademiji, u mogućnosti birati i predmete koji se predaju na drugim sastavnicama Sveučilišta, te tako dijelom oblikovati studij prema vlastitim interesima.

Studij (jednopredmetni i dvopredmetni) završava polaganjem svih ispita te javnom obranom samostalno izrađenoga diplomskog rada pred stručnim povjerenstvom.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga dvopredmetnog studija magistri muzikologije osposobljeni su za rad u javnim medijima (tiskanim i elektroničkim), glazbenom izdavaštvu, bibliotekama i arhivima te srednjoškolskom obrazovanju; za producentske i organizacijske poslove u kulturi; te djelovanje u znanstvenim institutima i zavodima koji se bave istraživanjima na području muzikologije, etnomuzikologije i srodnih znanosti.

povratak na vrh stranice


ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)


  NASTAVNI PLAN – POPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE U SKLOPU STUDIJA MUZIKOLOGIJE DVOPREDMETNO (AK. GOD. 2023./2024.)


  MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO- DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

 

povratak na vrh stranice


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram