INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO

Nositelj studija: 2. odsjek za muzikologiju / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili Hrvatski studiji

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS ( zbrajaju se bodovi oba studijska programa, minimalno po 150 ECTS mora biti ostvareno iz svakog odabranog studijskog programa)

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzikologije (mag. musicol.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI  |  UPISI


O STUDIJU

Dvopredmetni studij muzikologije ostvaruje se kao usporedni studij dvopredmetnog programa muzikologije i odabranoga studijskog programa Filozofskog fakulteta ili Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studijem se stječu osnovna i napredna znanja s područja historijske muzikologije, sistematske muzikologije i etnomuzikologije, dok se istodobno utvrđuju i produbljuju znanja i vještine iz glazbeno-teorijskih predmeta. Kombinacijom dvaju studijskih programa s dviju sastavnica Sveučilišta studentima se otvara mogućnost usvajanja i produbljivanja specifičnih znanja koja mogu pridonijeti interdisciplinarnosti njihova pristupa i/ili užoj specijalizaciji za pojedina područja znanosti o glazbi.

Izborne sadržaje, koji se nude studentima jednopredmetnog i dvopredmetnog studija, čine predmeti koji produbljuju i/ili proširuju stečena znanja i predmeti koji donose sasvim nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u temeljna teorijska i praktična znanja iz glazbene pedagogije, a modul kulturnog menadžmenta u znanja s odgovarajućeg područja. Studenti su, pored izbornih predmeta koji se predaju na Muzičkoj akademiji, u mogućnosti birati i predmete koji se predaju na drugim sastavnicama Sveučilišta, te tako dijelom oblikovati studij prema vlastitim interesima.

Studij (jednopredmetni i dvopredmetni) završava polaganjem svih ispita te javnom obranom samostalno izrađenoga diplomskog rada pred stručnim povjerenstvom.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga dvopredmetnog studija magistri muzikologije osposobljeni su za rad u javnim medijima (tiskanim i elektroničkim), glazbenom izdavaštvu, bibliotekama i arhivima te srednjoškolskom obrazovanju; za producentske i organizacijske poslove u kulturi; te djelovanje u znanstvenim institutima i zavodima koji se bave istraživanjima na području muzikologije, etnomuzikologije i srodnih znanosti.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba antike i srednjeg vijeka 2P 15 15 3 O
Hrvatska glazba srednjeg vijeka 2P 10 5 2 O
Uvod u muzikologiju 15 15 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C1 15* 15* 2 O
Harmonija B1 30* 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI TZK 1 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta, na razini godine 5 ECTS* I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba renesanse 2P 15 15 3 O
Hrvatska glazba renesanse 2P 6 6 3 2 O
Uvod u muzikologiju 15 15 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C1 15* 15* 2 O
Harmonija B1 30* 3 O
TZK 1 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta, na razini godine 5 ECTS* I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba baroka 2P 20 5 5 3 O
Hrvatska glazba baroka 2P 10 0 5 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 15* 15* 2 O
Polifonija C1 30* 2 3
Glazbeni oblici i stilovi B1 30* 2 O
TZK 2 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta na razini godine 5 ECTS* I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba klasicizma 2P 20 5 5 3 O
Hrvatska glazba klasicizma 2P 9 6 2 O
Hrvatska tradicijska glazba 37.5 7.5 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 15* 15* 2 O
Polifonija C1 30* 2
Glazbeni oblici i stilovi B1 30* 2 O
TZK2 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta na razini godine 5 ECTS* I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba 19. stoljeća 2P 28 2 3 O
Teorija i povijest glazbene kritike 15 15 3 O
Uvod u etnomuzikologiju A 30 15 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Glazbeni oblici i stilovi B2 30* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 1 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 5 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Hrvatska glazba 19. stoljeća 2P 10 5 2 O
Teorija i povijest glazbene kritike 15 15 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Glazbeni oblici i stilovi B2 30* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 1 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 5 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   4.
Semestar:   7.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Glazba 20. stoljeća 2P 21 6 3 3 O
Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća 30 15 5 O
MUZIKOLOŠKI I ETNOMUZIKOLOŠKI PREDMETI (student odabire predmete – minimalno 20 ECTSa kroz 4. i 5. godinu studija) Sistematska muzikologija 75 15 10 O/I
Historijska muzikologija i srodne discipline 1 45 5 O/I
Historijska muzikologija i srodne discipline 2 45 5 O/I
Tradicijska glazba 60 30 10 O/I
Etnomuzikologija 76 14 10 O/I
Popularna glazba 1 39 6 5 O/I
Popularna glazba 2 30 10 5 5 O/I
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 4.
Semestar:  8.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Hrvatska glazba 20. stoljeća 2P 15 2 O
Estetika glazbe od sredine 18. do 20. stoljeća 30 15 5 O
MUZIKOLOŠKI I ETNOMUZIKOLOŠKI PREDMETI vidi popis u 7.semestru O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   9.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
MUZIKOLOŠKI I ETNOMUZIKOLOŠKI PREDMETI Sistematska muzikologija 75 15 10 O/I
Historijska muzikologija i srodne discipline 1 45 5 O/I
Historijska muzikologija i srodne discipline 2 45 5 O/I
Tradicijska glazba 60 30 10 O/I
Etnomuzikologija 76 14 10 O/I
Popularna glazba 1 39 6 5 O/I
Popularna glazba 2 30 10 5 5 O/I
Diplomski rad 2P 5 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   10.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
MUZIKOLOŠKI I ETNOMUZIKOLOŠKI PREDMETI vidi popis u 9.semestru O
Diplomski rad 2P 5 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Uvod u analizu glazbe 16 14 3 I
Glazba, rod i feministička kritika 20 10 3 I
Suvremena muzikologija (upis od 3. semestra) 4 10 16 3 I
Hrvatska tradicijska glazba (upis od 4. semestra) 39 6 5
Glazbe svijeta A (upis od 6. semestra) 36 9 5 I
Glazbena akustika (upis od 7. semestra) 60 30 6 I
Glazbena arhivistika (upis od 8. semestra) 15 7.5 7.5 3 I
Sociologija glazbe 30 3 I
Psihologija glazbe (upis u 8.semestru) 30 15 5 I
Semiotika glazbe (upis od 8. semestra) 30 3 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI

 

Zbor 2-5 120* 6 I
Ansambl tradicijske glazbe 1-5 60* 4 I
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Strani jezik1, 2 (engleski ili njemački)

(Obavezno upisuju studenti koji na FF ne studiraju Strani jezik 1,2)

50 10 4 I
Likovna kultura

(Obavezno upisuju studenti koji na FF ne studiraju Povijest umjetnosti)

60 4 I
Kreativni laboratorij 14 4 17 2 I
PEDAGOŠKI MODUL Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3. semestra) 60 4 I
Osnove glazbene pedagogije (upis od 5. semestra) 45 30 15 10 I
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (upis od 5. semestra) 20 15 10 3 I
Metodika nastave solfeggia 20 15 10 3 I
Pedagoška praksa 1,2 (upis od 7. semestra) 40 30 6 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika* (ukoliko se sluša u okviru izbornog modula, predmet se upisuje prije 4. godine studija) 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
GLAZBENA PRODUKCIJA Glazbena produkcija 1, 2 (uvjet: završen modul tonski majstor) 60 6 I
KULTURNI MANAGEMENT Osnovna pravila struke* 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe* 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) 30 I
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) 60 I

 

[/tab_content]

 

 

  MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

  MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO- DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.

povratak na vrh stranice


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube