INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO

Nositelj studija: 2. odsjek za muzikologiju / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili Hrvatski studiji

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS ( zbrajaju se bodovi oba studijska programa, minimalno po 150 ECTS mora biti ostvareno iz svakog odabranog studijskog programa)

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzikologije (mag. musicol.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Dvopredmetni studij muzikologije ostvaruje se kao usporedni studij dvopredmetnog programa muzikologije i odabranoga studijskog programa Filozofskog fakulteta ili Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studijem se stječu osnovna i napredna znanja s područja historijske muzikologije, sistematske muzikologije i etnomuzikologije, dok se istodobno utvrđuju i produbljuju znanja i vještine iz glazbeno-teorijskih predmeta. Kombinacijom dvaju studijskih programa s dviju sastavnica Sveučilišta studentima se otvara mogućnost usvajanja i produbljivanja specifičnih znanja koja mogu pridonijeti interdisciplinarnosti njihova pristupa i/ili užoj specijalizaciji za pojedina područja znanosti o glazbi.

Izborne sadržaje, koji se nude studentima jednopredmetnog i dvopredmetnog studija, čine predmeti koji produbljuju i/ili proširuju stečena znanja i predmeti koji donose sasvim nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u temeljna teorijska i praktična znanja iz glazbene pedagogije, a modul kulturnog menadžmenta u znanja s odgovarajućeg područja. Studenti su, pored izbornih predmeta koji se predaju na Muzičkoj akademiji, u mogućnosti birati i predmete koji se predaju na drugim sastavnicama Sveučilišta, te tako dijelom oblikovati studij prema vlastitim interesima.

Studij (jednopredmetni i dvopredmetni) završava polaganjem svih ispita te javnom obranom samostalno izrađenoga diplomskog rada pred stručnim povjerenstvom.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga dvopredmetnog studija magistri muzikologije osposobljeni su za rad u javnim medijima (tiskanim i elektroničkim), glazbenom izdavaštvu, bibliotekama i arhivima te srednjoškolskom obrazovanju; za producentske i organizacijske poslove u kulturi; te djelovanje u znanstvenim institutima i zavodima koji se bave istraživanjima na području muzikologije, etnomuzikologije i srodnih znanosti.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba antike i srednjeg vijeka 2P 15 15 3 O
Hrvatska glazba srednjeg vijeka 2P 15 2 O
Uvod u muzikologiju 15 12 3 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C1 30* 2 O
Harmonija B1 30* 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI TZK 1 30 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta, na razini godine 5 ECTS* 0* I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba renesanse 2P 15 15 3 O
Hrvatska glazba renesanse 2P 7.5 7.5 2 O
Uvod u muzikologiju 15 12 3 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C1 30* 2 O
Harmonija B1 30* 3 O
TZK 1 30 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta, na razini godine 5 ECTS* 5* I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba baroka 2P 15 15 3 O
Hrvatska glazba baroka 2P 7.5 7.5 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 30* 2 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 30* 2 O
TZK 2 30 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta na razini godine 3 ECTS* 3 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba klasicizma 2P 22.5 7.5 3 O
Hrvatska glazba klasicizma 2P 7.5 7.5 2 O
Hrvatska tradicijska glazba 37.5 7.5 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 30* 2 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 30* 2 O
TZK2 30 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta na razini godine 4 ECTS* I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba 19. stoljeća 2P 30 3 O
Teorija i povijest glazbene kritike 15 15 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Glazbeni oblici i stilovi B2 30* 2 O
Polifonija C1 30* 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 5 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Teorija i povijest glazbene kritike 15 15 3 O
Hrvatska glazba 19. stoljeća 2P 10 5 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Glazbeni oblici i stilovi B2 30* 2 O
Polifonija C1 30* 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 5 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   4.
Semestar:   7.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Glazba 20. stoljeća 2P 30 3 O
Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća 30 15 5 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta na razini godine 14 ECTS* 7 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 4.
Semestar:  8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Hrvatska glazba 20. stoljeća 2P 15 2 O
Estetika glazbe od sredine 18. do 20. stoljeća 30 15 5 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta na razini godine 14 ECTS* 7 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   9.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE

Muzikološki predmet (student odabire jedan od predmeta)

Sistematska muzikologija 37.5 7.5 5 O
Historijska muzikologija i srodne discipline 45 5 O
PREDMET STRUKE

Etnomuzikološki predmet (student odabire jedan od predmeta)

Tradicijska glazba 37.5 7.5 5 O
Popularna glazba 37.5 7.5 5 O
Diplomski rad 2P 5 O
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE

Muzikološki predmet (student odabire jedan od predmeta)

Sistematska muzikologija 37.5 7.5 5 O
Historijska muzikologija i srodne discipline 45 5 O
PREDMET STRUKE

Etnomuzikološki predmet (student odabire jedan od predmeta)

Tradicijska glazba 37.5 7.5 5 O
Popularna glazba 37.5 7.5 5 O
Diplomski rad 2P 5 O
POPIS PREDMETA/MODULA    IZBORNI PREDMETI
Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Glazbe svijeta (upis od 6. semestra) 36 9 5 I
Uvod u etnomuzikologiju A (upis od 5. semestra) 39 6 5 I
Glazbena akustika (upis od 7. semestra) 60 30 6 I
Glazbena arhivistika (upis od  8. semestra) 15 7.5 7.5 3 I
Sociologija glazbe (upis u 7. semestru) 26 4 3 I
Psihologija glazbe (upis u 8. semestru) 30 3 I
Semiotika glazbe (upis od 8. semestra) 30 3 I
Metodologija znanstvenog istraživanja

(upis od  7. semestra)

30 3 I
Informatika u muzikološkom istraživanju

(upis od 8. semestra)

15 15 3 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Zbor 1, 2, 4, 120* 6 I
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Strani jezik1, 2 (engleski ili njemački)

(Obavezno upisuju studenti koji na FF ne studiraju Strani jezik 1,2)

50 10 4 I
Likovna kultura

(Obavezno upisuju studenti koji na FF ne studiraju Povijest umjetnosti)

60 4 I
Kreativni laboratorij 15 2 I
PEDAGOŠKI MODUL Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3. semestra) 60 4 I
Osnove glazbene pedagogije (upis od 5. semestra) 60 10 I
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (upis od 5. semestra) 30 30 6 I
Pedagoška praksa teorijskih glazbenih predmeta 1, 2 (upis od 7. semestra) 30 30 6 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika* (ukoliko se sluša u okviru izbornog modula, predmet se upisuje prije 4. godine studija) 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
KULTURNI MANAGEMENT Osnovna pravila struke* 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe* 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) 30 I
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) 60 I
*izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

svakoj godini studija može upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i /ili društveno-humanističkog područja

 

 

  MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

  MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO- DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI


NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
dr.sc. Ivan Ćurković, doc. – 

pročelnik odsjeka

 email Glazba baroka

Glazba klasicizma

Historijska muzikologija i srodne discipline

Osnove znanstvenog rada

Povijest hrvatske glazbe

Teorija i povijest glazbene kritike

nasl. prof. dr. sc. Naila Ceribašić Etnomuzikologija

Tradicijska glazba

prof. dr. sc. Nikša Gligo Hrvatska glazba 20. stoljeća

Izabrana poglavlja znanstvene i stručne literature (specijalistički studij)

Metodologija glazbene analize

Sistematska muzikologija

Uvod u muzikologiju

nasl. prof. dr. sc. Vjera Katalinić Glazbena arhivistika

Historijska muzikologija i srodne discipline

Hrvatska glazba klasicizma

nasl. prof. dr. sc. Grozdana Marošević Hrvatska tradicijska glazba

Tradicijska glazba

prof. dr. sc. Stanislav Tuksar, (u mir.) Estetika glazbe

Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća

Estetika glazbe od 18. do 20. stoljeća

Estetika glazbe (specijalistički studij)

nasl. izv. prof. dr. sc. Hana Breko Kustura Notacija rane glazbe

Glazba antike i srednjeg vijeka

Hrvatska glazba srednjeg vijeka

izv. prof. dr. sc. Dalibor Davidović Glazba 19. stoljeća

Hrvatska glazba 19. stoljeća

Izabrana poglavlja znanstvene i stručne literature (specijalistički studij)

Sistematska muzikologija

Teorija i povijest glazbene kritike

 dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. Glazba 20. stoljeća

Metodologija glazbene analize

Psihologija glazbe

Uvod u muzikologiju

doc. dr. sc. Mojca Piškor  Etnomuzikološko istraživanje

Glazbe svijeta

Organologija

Popularna glazba

Uvod u etnomuzikologiju

Jurić Janjik Monika, ass. Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća

Estetika glazbe od 18. do 20. stoljeća

Povijest glazbe

Jelka Vukobratović, ass. Hrvatska tradicijska glazba

Popularna glazba

Tradicijska glazba

Uvod u etnomuzikologiju

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube