Ključ kartice

Muzička akademija Sveučilita u Zagrebu

koristi sustav elektroničkih brava za kontrolu pristupa prostorima Akademije. Sve učionice, dvorane, studio, vježbaonice i nusprostorije Akademije (kabineti, spremišta, kotolvnice, radionice, tehničke prostorije, garaže…) omogućavaju ovlaštenim korisnicima ulaz uz predočenje elektroničke Ključ kartice. O ovlaštenjim pojedinih grupa korisnika odlučuje Uprava Muzičke akademije.

Korištenje Ključ kartica podložno je Pravilniku o korištenju prostora za vježbanje (KLJUČ KARTICA).

Brave se otključavaju prislanjanjem Ključ kartice na magnetski čitač na bravi (crna plastika ispod kvake). Ukoliko korisnik ima ovlaštenje za otvaranje vrata, brava signalnim znakom zelene boje korisniku daje do znanja da su vrata otključana. Pritiskom kvake i otvaranjem vrata brava se ponovno zaključava (nastavnici mogu vrata ostaviti otključanima prislanjanjem kartice 2 uzastopna puta uz čitač. Važno – u tom slučaju bravu je prilikom napuštanja prostorije potrebno zaključati – ponovnim prislanjanjem kartice 2 uzastopna puta uz čitač.)

Crveni signal ukazuje na grešku pri čitanju kartice ili na izostanak ovlaštenja potrebnog za oključavanje brave.

 

Nastavnici

Svakom nastavniku Muzičke akademije biti će dodijeljena ključ kartica koja otvara: učionice u kojima održava nastavu, zbornicu, garaže na -2 i -3 etaži te, ukoliko se radi o nastavnicima 2. odsjeka, kabinet nastavnika 337 .

 

Studenti

Svakom studentu Muzičke akademije prilikom upisa biti će dodijeljena ključ kartica koja otvara sve vježbaonice kao i studetnski dnevni boravak (soba 537). Studenti 4.,6, i 7. odsjeka (sukladno nalogu nastavnika glavnog predmeta, a u dogovoru sa svim nastavnicima koji koriste tu učionicu) može biti dodano ovlaštenje za ulazak u učionicu glavnog predmeta.

 

 

Student gubitak ili oštećenje kartice prijavljuje Studentskoj službi (Referada) slanjem popunjenog obrasca (OBRAZAC ZA IZDAVANJE DUPLIKATA KLJUČ KARTICE).

Djelatnice službe tada pokreću postupak za zamjenu kartice.

Naknada za izradu nove kartice naplaćuje se prema važećem Cijeniku usluga Muzičke akademije.

Pri podizanju nove ključ kartice potrebno je predočiti dokaz o uplati pristojbe za zamjenu kartice.

U slučaju gubitka kartice: (zamjena za izgubljenu/oštećenu karticu – za djelatnike MA)

Nastavnik gubitak kartice može prijaviti Uredu za informatičku podršku (soba 523 info@muza.hr).

Sukladno dokumentu: „ODLUKA O CIJENAMA USLUGA AKADEMIJE ZA AK.GOD. 2023.-24.“ naknadu za izgubljenu/oštećenu karticu – u iznosu od 7 Eur potrebno je uplatiti na žiro račun Muzičke akademije prije izdavanja nove kartice.

NOVA kartica može se izdati ISKLJUČIVO uz predočenje potvrde uplate u Uredu za informatičku podršku (mailom na info@muza.hr).

IBAN HR50 23400091100159167 (opis plaćanja: Zamjena ključ-kartice)

 

Poništenje kartice

Studentske Ključ kartice se poništavaju po završetku studija, odnosno u momentu kada student izgubi studentska prava.

Kartica može biti poništena i ukoliko je studentu izrečena stegovna mjera zbog nepoštivanja pravila o korištenju Ključ kartica propisanih Pravilnikom o korištenju prostora za vježbanje!

Ključ kartice nastavnika se poništavaju po prestanku radnog odnosa.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram