ERASMUS +

U sklopu ovog programa Muzička akademija ima uspostavljenu suradnju s partnerskim institucijama diljem Europe. Našim studentima je tako na inozemnim akademijama omogućen studijski boravak u trajanju jednog do dva semestra uz novčanu potporu iz sredstava Erasmus+ ­fonda. Bez polaganja prijemnog ispita i plaćanja školarine naši studenti mogu pohađati nastavu u inozemnim institucijama te nakon završetka studijskog boravka upisati sakupljene ECTS bodove u svoj matični indeks.

Više na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijski-boravak/erasmus/

OPĆI UVJETI

 • redoviti student Muzičke akademije u Zagrebu
 • ostvarenih 60ECTS bodova u dosadašnjem tijeku studija
 • Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na stranim visokoobrazovnim ustanovama. Ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Što je potrebno znati prije prijave?

 • planirajte svoj odlazak na vrijeme (godinu dana unaprijed) i doznajte sve potrebe informacije o programu/kolegijima koje želite upisati na određenom sveučilištu/akademiji prije nego šaljete prijavu na natječaj. Najbolje je uspostaviti kontakt s profesorom glavnog predmeta i dobiti njegovu suglasnost (što još uvijek ne garantira vaš odlazak jer konačnu odluku donosi Erasmus komisija dotične akademije/sveučilišta)
 • posebno treba voditi računa o tome na kojem se jeziku izvodi nastava, da li je jezik poseban uvjet i o rokovima za nominaciju stranom sveučilištu (ovisi o prijavi za zimski ili/ljetni semestar).
 • novčana potpora iznosila je prošle godine 500-650 EUR-a mjesečno (ovisno o državi) što pokriva samo dio troškova studija u inozemstvu. Visina ovogodišnje stipendije biti će oglašena u novom natječaju.
 • za vrijeme boravka u inozemstvu student mora po semestru upisati najmanje 25ECTS bodova (u slučaju da je boravak traje 4 mjeseca, 20 ECTS bodova)
 • u slučaju da se na neku od akademija javi više kandidata nego što ima mjesta po bilateralnom ugovoru, povjerenstvo Akademije koje imenuje Dekan provest će odabir kandidata. Stoga se preporuča odabrati nekoliko destinacija (maksimalno 3) kako bi u slučaju da vaš prvi odabir ne prođe ipak mogli otići na razmjenu u neku drugu stranu instituciju.
 • prioritet imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Postupak prijave

Natječaj sa detaljnim uputama objavljuje se na web stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/ početkom godine za sljedeću akademsku godinu za oba semestra – zimski i ljetni.

Student ispunjava on-line prijavni obrazac (link se objavljuje u tekstu natječaja) šalje ga i printa, te zajedno s navedenom kompletnom dokumentacijom predaje Erasmus koordinatoru na svojoj akademiji (voditeljici Ureda za međunarodnu suradnju na Muzičkoj akademiji).

Student se prijavljuje samo za mjesto i područje koje je dogovorila Muzička akademija. Detaljan popis stranih sveučilišta s kojima je Muzička akademija ugovorila mobilnost (područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu i stupanj studija) objavljuje se u prilogu Natječaja.

Prijavi je do sada bilo potrebno priložiti (točan popis dokumentacije molimo da obavezno provjerite u svakom novom raspisu natječaja):

 • životopis (na Europass c.v. obrascu na engleskom jeziku)
 • pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi)
 • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova, ovjeren u studentskoj službi matične akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru
 •  dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem se izvodi nastava:
   1. Ako je student položio jezik na fakultetu-min. 2 godine, fakultet izdaje potvrdu o dovoljnom znanju jezika
   2. Potvrda škole stranih jezika; ili
   3. Potvrdu Centra za strane jezike Filozofskog Fakulteta u Zagrebu.
 • za studente s invaliditetom – potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta

Finalni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavljuju se na web stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/, nakon što Sveučilište dobije obavijest Agencije za mobilnost i programe EU o broju odobrenih mjesta/mjeseci za studijski boravak.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube