ERASMUS +

ERASMUS +

U sklopu ovog programa Muzička akademija uspostavila je za akademsku godinu 2012./13. suradnju s dvadesetak partnerskih institucija diljem Europe. Našim studentima je tako na inozemnim akademijama omogućen studijski boravak u trajanju jednog do dva semestra uz novčanu potporu iz sredstava Erasmusfonda.

Bez polaganja prijemnog ispita i plaćanja školarine naši studenti mogu pohađati nastavu u inozemnim institucijama te nakon završetka studijskog boravka upisati sakupljene ECTS bodove u svoj matični indeks.

Više na http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/erasmus

http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/mobilnost_studenata/pro

OPĆI UVJETI

– redoviti student Muzičke akademije u Zagrebu

– ostvarenih 60ECTS bodova u dosadašnjem tijeku studija

– tijekom studija (uključuje sva 3 stupnja: prediplomski, diplomski, doktorski studij) studenti mogu samo jednom (1x) iskoristiti mogućnost studijskog boravka u inozemstvu bez obzira da li primaju financijsku potporu ili mobilnost plaćaju vlastitim sredstvima (Zero Grant studenti)

– Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na stranim visokoobrazovnim ustanovama. Ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Što je potrebno znati prije prijave?

– planirajte svoj odlazak na vrijeme (godinu dana unaprijed) i doznajte sve potrebe informacije o programu/kolegijima koje želite upisati na određenom sveučilištu/akademiji prije nego šaljete prijavu na natječaj. Najbolje je uspostaviti kontakt s profesorom glavnog predmeta i dobiti njegovu suglasnost (što još uvijek ne garantira vaš odlazak jer konačnu odluku donosi Erasmus komisija dotične akademije/sveučilišta)

– posebno treba voditi računa o tome na kojem se jeziku izvodi nastava, da li je jezik poseban uvjet i o rokovima za nominaciju stranom sveučilištu (ovisi o prijavi za zimski ili/ljetni semestar).

– novčana potpora iznosila je prošle godine 400 EUR-a mjesečno što pokriva samo dio troškova studija u inozemstvu. Visina ovogodišnje stipendije biti će oglašena u novom natječaju.

– za vrijeme boravka u inozemstvu student mora po semestru upisati najmanje 25ECTS bodova (u slučaju da je boravak traje 4 mjeseca, 20 ECTS bodova)

– u slučaju da se na neku od akademija javi više kandidata nego što ima mjesta po bilateralnom ugovoru, povjerenstvo Akademije koje imenuje Dekan provest će odabir kandidata. Stoga se preporuča odabrati nekoliko destinacija (maksimalan broj izbora sveučilišta/akademija raspisuje se u samom tekstu natječaja) kako bi u slučaju da vaš prvi odabir ne prođe ipak mogli otići na razmjenu u neku drugu stranu instituciju.

– prioritet imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Postupak prijave

Natječaj sa detaljnim uputama objavljuje se na web stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja početkom mjeseca siječnja za ak. god. 2012/13 za oba semestra – zimski i ljetni).

Student ispunjava on-line prijavni obrazac (link se objavljuje u tekstu natječaja) šalje ga i printa, te zajedno s navedenom kompletnom dokumentacijom predaje ECTS koordinatoru na svojoj akademiji (voditeljici Ureda za međunarodnu suradnju na Muzičkoj akademiji Rosandi Bonačić)

Student se prijavljuje samo za mjesto i područje koje je dogovorila Muzička akademija. Detaljan popis stranih sveučilišta s kojima je Muzička akademija ugovorila mobilnost (područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu i stupanj studija) objavljuje se u prilogu Natječaja.

Prijavi je do sada bilo potrebno priložiti (točan popis dokumentacije molimo da obavezno provjerite u svakom novom raspisu natječaja):

–   životopis (na Europass c.v. obrascu na engleskom jeziku)

–   pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi)

–   prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova, ovjeren u studentskoj službi matične akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru.

–    dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem se izvodi nastava: (1. Ako je student položio jezik na fakultetu-min.2 godine, fakultet izdaje potvrdu o dovoljnom znanju jezika, 2. Potvrdu škole stranih jezika ili 3. Potvrdu Centra za strane jezike Filozofskog Fakulteta u Zagrebu.)

–   za studente s invaliditetom – i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta

Posebna napomena: studenti 5. godine mogu se prijaviti samo za 1 semestar boravka na stranom sveučilištu.

Finalni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavljuju se na web stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu http://international.unizg.hr/, nakon što Sveučilište dobije obavijest Agencije za mobilnost i programe EU o broju odobrenih mjesta/mjeseci za studijski boravak.

Detaljne informacije o programu Erasmus mobilnosti studenata i kako izgleda postupak nakon odabira možete pročitati na web stranici Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

NAZIV STRANOG VISOKOG UČILIŠTA GRAD
Conservatorium van Amsterdam Amsterdam
Artesis Plantijn University College Antwerp
Universität Augsburg Augsburg
Conservatorio di Musica ‘C.Monteverdi’ di Bolzano Bolzano
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Bruxelles
Conservatoire Royal de Bruxelles Bruxelles
Liszt Ferenc Zenemüvészeti Egyetem Zeneakadémia Budapest Budapest
Conservatorio di Musica ‘S. Giacomantonio’ di Cosenza Cosenza
Folkwang Universität der Künste Essen
Conservatorio di Musica ‘U. Giordano’ di Foggia Foggia
Conservatorio di Musica ‘L. Refice’ di Frosinone Frosinone
Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz Graz
Hochschule für Musik und Theater Hamburg Hamburg
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberg
Taideyliopisto Helsinki
Hochschule für Musik Karlsruhe Karlsruhe
Kärntner Landeskonservatorium Klagenfurt
Hochschule für Musik und Tanz Köln Koeln
Conservatorio Superior de Musica de Canarias Las Palmas de Gran Canaria
Hochschule für Musik und Theater ‘Felix Mendelssohn Bartholdy’ Leipzig Leipzig
Ecole Supérieure Musique et Danse Nord de France Lille
Anton Bruckner Privatuniversität Linz
Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi Lodz
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon Lyon
Univerza v Ljubljani Ljubljana
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Mainz
Conservatorio Superior de Música de Málaga Malaga
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Scuole Civiche di Milano Milano
Conservatorio Superior de Música ‘Manuel Massotti Littel’ Murcia
Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg Oldenburg
Ostravská Univerzita v Ostrave Ostrava
Conservatorio di Musica ‘Cesare Pollini’ di Padova Padova
Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) Paris
Conservatorio di Musica ‘A. Boito’ di Parma Parma
Università degli Studi di Pavia Pavia
Akademija za Muzikalno i Tancovo Izkustvo Plovdiv
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza Poznan
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Poznan
Conservatorio di Musica ‘S.Cecilia’ di Roma Roma
Hochschule für Musik und Theater Rostock Rostock
Universität Mozarteum Salzburg Salzburg
Natsionalna muzikalna akademia “Pancho Vladigerov” Sofia
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Stuttgart
Goce Delcev University Štip
Panepistimio Makedonias, Oikonomikon Kai Koinonikon Epistimon Thessaloniki
Universitatea de Vest din Timisoara Timisoara
Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Tartini’ di Trieste Trieste
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen Trossingen
Eberhard Karls Universität Tübingen Tubingen
Conservatorio di Musica ‘E.F. Dall’Abaco’ di Verona Verona
Conservatorio Superior de Música de Vigo Vigo
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie Warszawie
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Weimar
Konservatorium Wien Privatuniversität Wien
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Wien

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube