ERASMUS + studentska praksa

 • Otvoren je drugi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u 2020./21.

  Krajnji rok za prijave je 30.4.2021.: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/

  Ovdje možete pronaći više informacija: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/strucna-praksa/erasmus/

  OPĆI UVJETI

  Trajanje razmjene: minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

  Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.
  Iznimka: studenti završnih godina, nakon odabira natječajem mogu diplomirati i otići na stručnu praksu, pod uvjetom da praksa bude završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija (odnosno najkasnije do završetka programske akademske godine). Svi kandidati, pa tako i ova kategorija studenata, trebaju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku prijave na natječaj, selekcijskog procesa i odabira kandidata.

  Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta – važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija – u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP . Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2016./17.).
  Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, može se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

  GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI ERASMUS+ STRUČNU PRAKSU?

  Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn.

  Primjeri mogućih prihvatnih institucija:

  • javna ili privatna mala, srednja ili velika poduzeća/tvrtke;
  • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
  • društveni partneri, poput gospodarskih komora, zanatskih udruženja i sindikata
  • istraživački/znanstveni instituti
  • zaklade
  • škole/instituti/obrazovni centri (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
  • neprofitne udruge, nevladine organizacije
  • institucije koje pružaju usluge savjetovanja u području razvoja karijere, profesionalnog savjetovanja te informacijske usluge

  Erasmus+ stručnu praksu nije moguće obavljati u ustanovama EU te ostalim tijelima Europske unije uključujući i specijalizirane agencije , kao niti ustanovama koje upravljaju programima Europske unije, poput nacionalnih agencija.

  PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE

  Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Learning Agreement for Traineeships. Nije poznato kako će se vršiti priznavanje osobama koje su završile svoj studij tijekom trajanja stručne prakse.

  FINANCIJSKA POTPORA

  Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove koje bi student imao i na matičnom sveučilištu/matičnoj zemlji, te stoga pokriva samo dio troškova života.

  Mjesečna financijska potpora za stručnu praksu iz Erasmus+ sredstava raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi (od 500 do 600 EUR).

  Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

  Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko je njihov boravak u inozemstvu paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

  Studenti mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

  Europska komisija je za 2015. godinu predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program. Jedna od direktiva je da svi studenti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunjski, slovački, finski te slovenski, estonski, latvijski, litavski, irski gaelski te malteški, izuzev izvornih govornika.
  Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. Više informacija i upute za studente dostupne su na ovoj poveznici

  STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA (s invaliditetom ili drugim specifičnim potrebama)

  Erasmus+ posvećuje posebnu pozornost usmjeravanju, prihvaćanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno financiranju dodatnih troškova studenata čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo sudjelovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore.  Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

  Kako biste se prijavili za Erasmus+ dodatnu financijsku potporu za posebne potrebe, u pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvidjeti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Ovisno o individualnim potrebama, stavke koje su formalno prihvatljive za dodatnu financijsku potporu tijekom Erasmus+ mobilnosti uključuju, između ostalog npr. prilagođeni smještaj (razlika troškova u odnosu na regularan smještaj), pomoć pri putovanju, medicinska skrb, dodatna oprema, prilagođeni nastavni materijal, osobu u pratnji itd. Korisno za pročitati: informativni vodič za studente s posebnim potrebama na stručnoj praksi Trinity College Guide Dublin. Informacije o pristupačnosti visokih učilišta i njihovih usluga studentima s posebnim potrebama ExchangeAbility.

  STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

  Primjenjivo od ak.godine 2016./17. i za aktivnost stručne prakse. Studentima slabijeg socioekonomskog statusa smatraju se studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (za 2016./17. 65% proračunske osnovice), studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom. Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za stručnu praksu imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 100 € mjesečno (manje nego što je to slučaj za studijski boravak, jer studenti odabrani za stručnu praksu već ostvaruju dodatak od 100 € u osnovnom iznosu stipendije u odnosu na studijski boravak).

  POSTUPAK PRIJAVE

  Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje dva puta godišnje: 1. krug u svibnju/lipnju, za sljedeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog ljeta/jeseni iste kalendarske godine), i 2. krug u studenom (za planirani polazak na mobilnost od najranije zime sljedeće kalendarske godine).

  Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji.

  ODABIR KANDIDATA

  Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta, očekivani rezultati, te usklađenost planirane prakse sa studijskim programom. ECTS koordinator fakulteta/akademije odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom.
  Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served“). U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, Odluku o dodjeli financijske potpore donosi Povjerenstvo za odabir studenata u mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

  Natječaji za studentsku razmjenu

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram