4. odsjek za pjevanje

O ODSJEKU 

Od utemeljenja Muzičke akademije 1921.godine, u njezinu sklopu Odsjek za solo pjevanje nastavio je tradiciju podučavanja pjevanja, započetu više desetljeća prije. Nakon što je Blagoje Bersa izabran za prvog pročelnika, 1. rujna 1922., za počasnog člana Vijeća izabrana je Milka Trnina koja je nakon Berse obavljala i dužnost pročelnika punih sedam godina. Odsjek je tijekom godina obrazovao niz vrhunskih pjevača – nabrojimo samo neke sa istaknutim svjetskim karijerama: Zinka Kunc Milanov, Tomislav Neralić, Nada Puttar Gold, Vladimir Ruždjak, Ruža Pospiš Baldani, Dunja Vejzović, Renata Pokupić, te u novije vrijeme Marko Mimica, Goran Jurić, Jelena Kordić, Sonja Runje i Leon Košavić.

 

O STUDIJU

Studijem na Odsjeku stječe se pjevačko umijeće te znanja povezana s tim umijećem. Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, praktične discipline Komorna glazba, Klavir, Zbor te stručni predmeti Poznavanje vokalne literature, Uvod u dramaturgiju i Dikcija osiguravaju širinu i temeljitost studija. Predmeti Studij opernih uloga, Operna gluma i Scenski pokret osposobljavaju studenta za scensku izvedbu. Važnu ulogu igraju strani jezici Njemački i Talijanski, kao obavezni, te drugi strani jezici kao izborni predmeti. 

 

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti poput Solo pjesme i Oratorijskih uloga kojima studenti pjevanja proširuju poznavanje vokalne litetature te produbljuju svoje umjetničke i stručne kompetencije. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktička znanja glazbene pedagogije. 

 

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom i obranom diplomskog rada i javnim nastupom (solističkim recitalom, opernom ulogom, solističkim nastupom u oratoriju, misi ili kantati uz pratnju orkestra).

 

Studenti imaju priliku sudjelovati u scenskim izvedbama opera i opereta (1 do 2 godišnje), koje se izvode u produkciji Muzičke akademije ili u koprodukciji s ostalim umjetničkim akademijama Sveučilišta u Zagrebu i profesionalnim kazalištima.

 

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pjevanje magistar muzike može djelovati kao samostalni umjetnik-izvođač: kao solist i kao član komornih ansambala ili zborova. Osposobljen je suradnički i za samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima. Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik pjevanja i komorne glazbe.

NASTAVNICI I KOLEGIJI KOJI SE PREDAJU NA ODSJEKU

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram