4. odsjek za pjevanje

O ODSJEKU

Od utemeljenja Muzičke akademije 1921.godine, u njezinu sklopu Odsjek za solo pjevanje nastavio je tradiciju podučavanja pjevanja, započetu više desetljeća prije. Nakon što je Blagoje Bersa izabran za prvog pročelnika, 1. rujna 1922. , za počasnog člana Vijeća izabrana je Milka Trnina koja je nakon Berse obavljala i dužnost pročelnika punih sedam godina. Odsjek je tijekom godina obrazovao niz vrhunskih pjevača- nabrojimo samo neke sa istaknutim svjetskim karijerama : Zinka Kunc Milanov, Tomislav Neralić, Nada Puttar Gold, Vladimir Ruždjak, Ruža Pospiš Baldani, Dunja Vejzović, Božena Ruk Fočić, Renata Pokupić, te u novije vrijeme Tomislav Lučić, Marko Mimica i Goran Jurić.

O STUDIJU

Studijem na Odsjeku stječe se pjevačko umijeće te znanja povezana s tim umijećem. Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, praktične discipline Komorna glazba, Klavir, Zbor te stručni predmeti Poznavanje vokalne literature, Uvod u dramaturgiju i Dikcija osiguravaju širinu i temeljitost studija. Predmeti Studij opernih uloga, Operna gluma i Scenski pokret osposobljavaju studenta za scensku izvedbu. Važnu ulogu igraju strani jezici Njemački i Talijanski, kao obavezni, te drugi strani jezici kao izborni predmeti.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti i moduli koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Studentima u ovom studijskom programu posebno su namijenjena dva stručna izborna modula: Lied i oratorij, Opereta i musical s ciljem proširivanja znanja i vještina u tim područjima. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktička znanja glazbene pedagogije. Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom i obranom diplomskog rada i javnim nastupom (solističkim recitalom, opernom ulogom, solističkim nastupom u oratoriju, misi ili kantati uz pratnju orkestra).

Studenti imaju priliku sudjelovati u scenskim izvedbama opera i opereta ( 1 do 2 godišnje ), koje se izvode u produkciji Muzičke akademije ili u koprodukciji s ostalim umjetničkim akademijama Sveučilišta u Zagrebu i profesionalnim kazalištima.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pjevanje magistar muzike može djelovati kao samostalni umjetnik-izvođač: kao solist i kao član komornih ansambala ili zborova. Osposobljen je suradnički i za samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima. Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik pjevanja i komorne glazbe.

NASTAVNICI I KOLEGIJI KOJI SE PREDAJU NA ODSJEKU:

izv. prof. art. Martina Gojčeta Silić – pročelnica odsjeka, Pjevanje

prof. art. Dunja Crnković-Vejzović (u mir.), Pjevanje

red. prof. art. Cynthia Hansell-Bakić, Pjevanje, Metodika nastave pjevanja

red. prof. art. Lidija Horvat-Dunjko, Pjevanje

prof. art. Zoran Juranić (u mir.), Studij opernih uloga

red. prof. art. Vlatka Oršanić, Pjevanje

red. prof. art. Mladen Tarbuk, Poznavanje vokalne literature

prof. art. Snježana Bujanović-Stanislav (u mir.), Pjevanje, Komorna glazba

izv. prof. art. Miljenka Grđan, Pjevanje, Komorna glazba

nasl. izv. prof. art. Giorgio Surian, Pjevanje

izv. prof. art. Martina Zadro, Pjevanje

doc. art. Simon Peter Dešpalj, Studij opernih uloga

doc. art. Robert Homen, Studij opernih uloga

nasl. doc. art. Zoran Novačić, Studij opernih uloga

doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, Francuska fonetika

doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić (vanjski suradnik), Dikcija

doc. art. Dora Ruždjak Podolski, Operna gluma

Mateja Pučko, nasl. v. pred., Scenski pokret

Kristina Beck-Kukavčić, nasl. pred., Hrvatska vokalna baština

Helena Bernarda Lucić Šego, nasl. ass., Pjevanje

Lana Bradić, v. umj. sur., Korepeticija

Mario Čopor, v. umj. sur., Korepeticija

Darko Domitrović, umj. sav., Korepeticija

Eva Kirchmayer-Bilić, umj. sav., Korepeticija, Hrvatska vokalna baština

Božo Letunić, umj. sur., Korepeticija

Davor Ljubić, umj. sur., Korepeticija

Ivan Pernicki, nasl. umj. sur., Korepeticija

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube