4. odsjek za pjevanje

O ODSJEKU

Od utemeljenja Muzičke akademije 1921.godine, u njezinu sklopu Odsjek za solo pjevanje nastavio je tradiciju podučavanja pjevanja, započetu više desetljeća prije. Nakon što je Blagoje Bersa izabran za prvog pročelnika, 1. rujna 1922. , za počasnog člana Vijeća izabrana je Milka Trnina koja je nakon Berse obavljala i dužnost pročelnika punih sedam godina. Odsjek je tijekom godina obrazovao niz vrhunskih pjevača- nabrojimo samo neke sa istaknutim svjetskim karijerama : Zinka Kunc Milanov, Tomislav Neralić, Nada Puttar Gold, Vladimir Ruždjak, Ruža Pospiš Baldani, Dunja Vejzović, Božena Ruk Fočić, Renata Pokupić, te u novije vrijeme Tomislav Lučić, Marko Mimica i Goran Jurić.

O STUDIJU

Studijem na Odsjeku stječe se pjevačko umijeće te znanja povezana s tim umijećem. Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, praktične discipline Komorna glazba, Klavir, Zbor te stručni predmeti Poznavanje vokalne literature, Uvod u dramaturgiju i Dikcija osiguravaju širinu i temeljitost studija. Predmeti Studij opernih uloga, Operna gluma i Scenski pokret osposobljavaju studenta za scensku izvedbu. Važnu ulogu igraju strani jezici Njemački i Talijanski, kao obavezni, te drugi strani jezici kao izborni predmeti.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti i moduli koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Studentima u ovom studijskom programu posebno su namijenjena dva stručna izborna modula: Lied i oratorij, Opereta i musical s ciljem proširivanja znanja i vještina u tim područjima. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktička znanja glazbene pedagogije. Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom i obranom diplomskog rada i javnim nastupom (solističkim recitalom, opernom ulogom, solističkim nastupom u oratoriju, misi ili kantati uz pratnju orkestra).

Studenti imaju priliku sudjelovati u scenskim izvedbama opera i opereta ( 1 do 2 godišnje ), koje se izvode u produkciji Muzičke akademije ili u koprodukciji s ostalim umjetničkim akademijama Sveučilišta u Zagrebu i profesionalnim kazalištima.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pjevanje magistar muzike može djelovati kao samostalni umjetnik-izvođač: kao solist i kao član komornih ansambala ili zborova. Osposobljen je suradnički i za samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima. Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik pjevanja i komorne glazbe.

NASTAVNICI I KOLEGIJI KOJI SE PREDAJU NA ODSJEKU

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube