6. odsjek za gudačke instrumente i gitaru

Studij za instrumentaliste: smjer Violina, smjer Viola, smjer Violončelo, smjer Kontrabas, smjer Gitara

O ODSJEKU

Po osnutku Muzičke akademije, gudačka su se glazbala podučavala u okviru odsjeka za orkestralne instrumente, no 1951. godine formira se samostalni odsjek. Godine 1954. uvode se uz dotadašnje studije violine i violončela studiji kontrabasa i viole, a 1974. otvara se i studij gitare. Znameniti pedagozi poput Vaclava Humla, Antonija Janigra, Ivana Pinkave odgojili su niz vrhunskih solista koji su svoje glazbene karijere ostvarili i na međunarodnoj sceni.

O STUDIJU

Na odsjeku se studenti školuju na petogodišnjem integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, te stječu znanja i vještine sviranja odabranog instrumenta, komorne glazbe, orkestralnih dionica i orkestra. Pri odsjeku djeluje Komorni gudački orkestar. Studenti nastupaju na produkcijama Akademije, na Smotri gudača i gitarista, na koncertima ciklusa Skladatelji obljetničari, na seminarima gostujućih profesora, te na hrvatskim i inozemnim glazbenim natjecanjima. Najbolji studenti mogu solistički nastupiti uz pratnju komornog ili simfonijskog orkestra Muzičke akademije, te Zagrebačke filharmonije.

Studijem se stječu i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, , te znanja povezana s tim umijećima.

Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Poznavanje literature i drugi, te praktične discipline, Komorna glazba, Studij orkestralnih dionica, Orkestar, Srodni instrumenti, osiguravaju širinu i temeljitost studija.

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti (Pedagoški modul, Jazz glazba, Vokalna pratnja, Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambla), student stječe dodatne kompetencije u užemu stručnom / umjetničkom području.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita ─ solističkim recitalom.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Diplomirani studenti Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste: smjerovi Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas i Gitara mogu djelovati kao samostalni umjetnici-izvođači: kao solisti i kao članovi komornih ansambala ili orkestarski glazbenici. Osposobljeni su i za suradnički i samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima.

Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljeni su za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnici odgovarajućeg instrumenta i komorne glazbe.

 

NASTAVNICI I KOLEGIJI KOJI SE PREDAJU NA ODSJEKU:

 

PROGRAM ISPITA IZ VIOLINE

TEHNIČKI KOLOKVIJ:

 1. godina: 2 etide ili capriccia i 2 ljestvice s 0 i 1 predznakom (dur i mol moraju biti zastupljeni)
 2. godina: 2 etide ili capriccia i 2 ljestvice s 2 i 3 predznaka (dur i mol moraju biti zastupljeni)
 3. godina: 2 etide ili capriccia i 4 ljestvice s 4 i 5 predznaka (dur i mol moraju biti zastupljeni)
 4. godina: 2 etide ili capriccia i 4 ljestvice po izboru (dur i mol moraju biti zastupljeni)
 5. godina: nema tehnički kolokvij

GODIŠNJI ISPIT (ne može se pristupiti bez položenog kolokvija), može se polagati u dva dijela (ožujak i lipanj), sve skladbe osim cikličkog djela za violinu i neko glazbalo ili violinu solo (točka 5) se izvode napamet

 1. Virtuozna skladba ili jedna etida
 2. J. S. Bach: Dva stavka iz jedne od sonata i partita za violinu solo ili Ciaccona iz II partite za violinu solo ili fuga iz jedne od sonata za violinu solo
 3. Klasični koncert: Prvi stavak ili drugi i treći stavak jednog koncerta za violinu i orkestar W. A. Mozarta ili J. Haydna ili I. M. Jarnovića
 4. Koncert: jedan cijeli koncert ili cikličko djelo za violinu i orkestar skladan od uključujući Beethovena do danas
 5. Jedno cijelo cikličko djelo (sonata, suita, fantazija…) za violinu i neko glazbalo ili violinu solo skladano od razdoblja klasike do danas

Na 1. godini moguće je svirati samo 1. stavak romantičnog koncerta i cijeli klasični koncert


PROGRAM DIPLOMSKOG ISPITA IZ VIOLINE
moguće je ponoviti jednu skladbu iz prethodnog studija
sve skladbe osim cikličkog djela za violinu i neko glazbalo ili violinu solo (točka 5) se izvode napamet

 1. Virtuozna skladba
 2. J. S. Bach: Jedna sonata ili partita za violinu solo u cijelosti ili samo Ciaccona iz 2. partite
 3. Klasični koncert: Prvi stavak ili drugi i treći stavak jednog koncerta za violinu i orkestar W. A. Mozarta ili J. Haydna ili I. M. Jarnovića
 4. Koncert: Jedan cijeli koncert ili cikličko djelo za violinu i orkestar skladan od uključujući Beethovena do danas
 5. Jedno cijelo cikličko djelo (sonata, suita fantazija…) za violinu i neko glazbalo ili violinu solo skladano od razdoblja klasike do danas
 6. Skladba hrvatskog skladatelja

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube