6. odsjek za gudačke instrumente i gitaru

Studij za instrumentaliste: smjer Violina, smjer Viola, smjer Violončelo, smjer Kontrabas, smjer Gitara

O ODSJEKU

Po osnutku Muzičke akademije, gudačka su se glazbala podučavala u okviru odsjeka za orkestralne instrumente, no 1951. godine formira se samostalni odsjek. Godine 1954. uvode se uz dotadašnje studije violine i violončela studiji kontrabasa i viole, a 1974. otvara se i studij gitare. Znameniti pedagozi poput Vaclava Humla, Antonija Janigra, Ivana Pinkave odgojili su niz vrhunskih solista koji su svoje glazbene karijere ostvarili i na međunarodnoj sceni.

O STUDIJU

Na odsjeku se studenti školuju na petogodišnjem integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, te stječu znanja i vještine sviranja odabranog instrumenta, komorne glazbe, orkestralnih dionica i orkestra. Pri odsjeku djeluje Komorni gudački orkestar. Studenti nastupaju na produkcijama Akademije, na Smotri gudača i gitarista, na koncertima ciklusa Skladatelji obljetničari, na seminarima gostujućih profesora, te na hrvatskim i inozemnim glazbenim natjecanjima. Najbolji studenti mogu solistički nastupiti uz pratnju komornog ili simfonijskog orkestra Muzičke akademije, te Zagrebačke filharmonije.

Studijem se stječu i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, , te znanja povezana s tim umijećima.

Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Poznavanje literature i drugi, te praktične discipline, Komorna glazba, Studij orkestralnih dionica, Orkestar, Srodni instrumenti, osiguravaju širinu i temeljitost studija.

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti (Pedagoški modul, Jazz glazba, Vokalna pratnja, Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambla), student stječe dodatne kompetencije u užemu stručnom / umjetničkom području.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita ─ solističkim recitalom.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Diplomirani studenti Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste: smjerovi Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas i Gitara mogu djelovati kao samostalni umjetnici-izvođači: kao solisti i kao članovi komornih ansambala ili orkestarski glazbenici. Osposobljeni su i za suradnički i samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima.

Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljeni su za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnici odgovarajućeg instrumenta i komorne glazbe.

NASTAVNICI I KOLEGIJI KOJI SE PREDAJU NA ODSJEKU:

Nastavnici violine

red. prof. art. Anđelko Krpan pročelnik odsjeka, Violina

red. prof. art. Goran Končar, Violina

red. prof. art. Leonid Sorokow, Violina, komorna glazba

red. prof. art. Marija Ćepulić, Violina, Metodika nastave violine i viole, Studij orkestarskih dionica

nasl. izv. prof. art. Orest Shourgot, Violina, Studij orkestarskih dionica

izv. prof. art. Susanna Yoko Henkel-Despot, Violina, Komorna glazba

izv. prof. art. Davor Philips, Violina

doc. art. Marco Graziani, Violina

doc. art. Ivan Novinc, Violina

nasl. doc. art. Martin Draušnik, Violina

Ivo Dropulić, ass., Violina

 

Nastavnici viole

red. prof. art. Milan Čunko, Viola, Komorna glazba, Viola za violiniste

izv. prof. art. Aleksandar Milošev, Viola

izv. prof. art. Krešimir Petar Pustički, Viola, Komorna glazba, Studij orkestarskih dionica

 

Nastavnici violončela

red. prof. art. Krešimir Lazar, Violončelo

doc. art. Monika Leskovar, Violončelo

Branimir Pustički, nasl. ass., Violončelo, Metodika nastave violončela

 

Nastavnici kontrabasa

red. prof. art. Mario Ivelja, Kontrabas

nasl. izv. prof. art. Nikša Bobetko, Kontrabas, Metodika nastave kontrabasa, Studij orkestarskih dionica

 

Nastavnici gitare

red. prof. art. Darko Petrinjak, Gitara, Komorna glazba

red. prof. art. Istvan Römer, Gitara, Komorna glazba

doc. art. Krešimir Bedek, Gitara, Komorna glazba

doc. art. Tomislav Vukšić, Gitara, Komorna glazba

 

Nastavnici komorne glazbe

red. prof. art. Goran Bakrač, Komorna glazba

red. prof. art. Jože Haluza (u mir.), Komorna glazba, Gudački orkestar

nasl. izv. prof. art. Zlatko Rucner, Komorna glazba, Studij orkestarskih dionica violončela

red. prof. art. Laura Vadjon, Komorna glazba

izv. prof. art. Pavle Zajcev, Komorna glazba

nasl. doc. Vlatka Peljhan,  Komorna glazba

nasl.doc.art. Zita Varga, Komorna Glazba

Xhevdet Sahatxhija, nasl. pred., Komorna glazba

 

 

Umjetnički suradnici

Julia Gubajdullina, v. umj. sur., Korepeticija

Renata Hil, umj. sav., Korepeticija

Petra Gilming, v. umj. sur., Korepeticija

Domagoj Gušćić, umj. sur., Korepeticija

Tibor Naglić, umj. sur., Korepeticija

Ana Lucić, umj. sur., Korepeticija

Nadia Varga Modrić, umj. sur., Korepeticija

Helena Borović, umj. sur., Korepeticija

Lucija Stanec, umj. sur., Korepeticija

Nadia Varga Modrić, umj. sur., Korepeticija

 

PROGRAM ISPITA IZ VIOLINE

TEHNIČKI KOLOKVIJ:

 1. godina: 2 etide ili capriccia i 2 ljestvice s 0 i 1 predznakom (dur i mol moraju biti zastupljeni)
 2. godina: 2 etide ili capriccia i 2 ljestvice s 2 i 3 predznaka (dur i mol moraju biti zastupljeni)
 3. godina: 2 etide ili capriccia i 4 ljestvice s 4 i 5 predznaka (dur i mol moraju biti zastupljeni)
 4. godina: 2 etide ili capriccia i 4 ljestvice po izboru (dur i mol moraju biti zastupljeni)
 5. godina: nema tehnički kolokvij

GODIŠNJI ISPIT (ne može se pristupiti bez položenog kolokvija), može se polagati u dva dijela (ožujak i lipanj), sve skladbe osim cikličkog djela za violinu i neko glazbalo ili violinu solo (točka 5) se izvode napamet

 1. Virtuozna skladba ili jedna etida
 2. J. S. Bach: Dva stavka iz jedne od sonata i partita za violinu solo ili Ciaccona iz II partite za violinu solo ili fuga iz jedne od sonata za violinu solo
 3. Klasični koncert: Prvi stavak ili drugi i treći stavak jednog koncerta za violinu i orkestar W. A. Mozarta ili J. Haydna ili I. M. Jarnovića
 4. Koncert: jedan cijeli koncert ili cikličko djelo za violinu i orkestar skladan od uključujući Beethovena do danas
 5. Jedno cijelo cikličko djelo (sonata, suita, fantazija…) za violinu i neko glazbalo ili violinu solo skladano od razdoblja klasike do danas

Na 1. godini moguće je svirati samo 1. stavak romantičnog koncerta i cijeli klasični koncert


PROGRAM DIPLOMSKOG ISPITA IZ VIOLINE
moguće je ponoviti jednu skladbu iz prethodnog studija
sve skladbe osim cikličkog djela za violinu i neko glazbalo ili violinu solo (točka 5) se izvode napamet

 1. Virtuozna skladba
 2. J. S. Bach: Jedna sonata ili partita za violinu solo u cijelosti ili samo Ciaccona iz 2. partite
 3. Klasični koncert: Prvi stavak ili drugi i treći stavak jednog koncerta za violinu i orkestar W. A. Mozarta ili J. Haydna ili I. M. Jarnovića
 4. Koncert: Jedan cijeli koncert ili cikličko djelo za violinu i orkestar skladan od uključujući Beethovena do danas
 5. Jedno cijelo cikličko djelo (sonata, suita fantazija…) za violinu i neko glazbalo ili violinu solo skladano od razdoblja klasike do danas
 6. Skladba hrvatskog skladatelja

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube