6. odsjek za gudačke instrumente i gitaru

 

Studij za instrumentaliste: smjer Violina, smjer Viola, smjer Violončelo, smjer Kontrabas, smjer Gitara

O ODSJEKU

Po osnutku Muzičke akademije, gudačka su se glazbala podučavala u okviru odsjeka za orkestralne instrumente, no 1951. godine formira se samostalni odsjek. Godine 1954. uvode se uz dotadašnje studije violine i violončela studiji kontrabasa i viole, a 1974. otvara se i studij gitare. Znameniti pedagozi poput Vaclava Humla, Antonija Janigra, Ivana Pinkave odgojili su niz vrhunskih solista koji su svoje glazbene karijere ostvarili i na međunarodnoj sceni.

O STUDIJU

Na odsjeku se studenti školuju na petogodišnjem integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, te stječu znanja i vještine sviranja odabranog instrumenta, komorne glazbe, orkestralnih dionica i orkestra. Pri odsjeku djeluje Komorni gudački orkestar. Studenti nastupaju na produkcijama Akademije, na Smotri gudača i gitarista, na koncertima ciklusa Skladatelji obljetničari, na seminarima gostujućih profesora, te na hrvatskim i inozemnim glazbenim natjecanjima. Najbolji studenti mogu solistički nastupiti uz pratnju komornog ili simfonijskog orkestra Muzičke akademije, te Zagrebačke filharmonije.

Studijem se stječu i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, , te znanja povezana s tim umijećima.

Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Poznavanje literature i drugi, te praktične discipline, Komorna glazba, Studij orkestralnih dionica, Orkestar, Srodni instrumenti, osiguravaju širinu i temeljitost studija.

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti (Pedagoški modul, Jazz glazba, Vokalna pratnja, Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambla), student stječe dodatne kompetencije u užemu stručnom / umjetničkom području.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita ─ solističkim recitalom.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Diplomirani studenti Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste: smjerovi Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas i Gitara mogu djelovati kao samostalni umjetnici-izvođači: kao solisti i kao članovi komornih ansambala ili orkestarski glazbenici. Osposobljeni su i za suradnički i samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima.

Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljeni su za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnici odgovarajućeg instrumenta i komorne glazbe.

 

NASTAVNICI I KOLEGIJI KOJI SE PREDAJU NA ODSJEKU:

 

VIOLINA – PROGRAMI KOLOKVIJA I ISPITA 2019./2020.

Tehnički kolokvij – za 1.-4. godinu. Na 5. godini nema tehničkog kolokvija

 1. dvije ljestvice (dur i mol) 3 ili 4 oktave, rastavljeni trozvuci i četverozvuci, terce, sekste i oktave
  1. godina – dvije ljestvice s 0 i 1 predznakom
  2. godina – dvije ljestvice s 2 i 3 predznaka
  3. godina – dvije ljestvice s 4 i 5 predznaka
  4. godina – ne sviraju se ljestvice

     2. dvije etide ili capriccia (1. – 4. godina)

Godišnji ispit (1. – 4. godina studija), ne može se pristupiti bez položenog kolokvija, može se polagati u dva dijela (ožujak, lipanj), sve skladbe osim cikličkog djela za violinu i neko glazbalo ili violinu solo (točka 5) se izvode napamet.

program:

 1. Barok – dva stavka iz jedne Sonate ili Partite za violinu solo J. S. Bacha ili
  Fuga iz jedne Sonate za violinu solo J. S. Bacha ili
  Ciaccona za violinu solo J. S. Bacha ili
  Jedna cijela skladba za violinu solo iz razdoblja baroka: npr. Fantasia G. Ph. Telemanna ili Sonata G. Tartinija…
 2. Klasika – prvi stavak ili drugi i treći stavak koncerta iz razdoblja bečke klasike (W. A. Mozart, J. Haydn, M. Haydn, I. M. Jarnović/Giornovichi…)
 3. Koncert – prvi stavak ili drugi i treći stavak koncerta ili višestavačne skladbe za violinu i orkestar skladane poslije 1800. godine.
  Iznimke u podjeli stavaka koncerta – Lalo Španjolska simfonija: prvi ili četvrti i peti stavak, Šostakovič 1. koncert i Bruch Škotska fantazija: prvi i drugi ili treći i četvrti stavak, Glazunov: prvi i drugi ili treći stavak…
 4. Virtuozna skladba (iz bilo kojeg razdoblja – od baroka do suvremene glazbe) ili jedan capriccio ili etida
 5. Sonata ili višestavačna skladba za violinu i glasovir ili violinu solo ili uz neko drugo glazbalo
  U pet godina studija najmanje jednom treba svirati sonatu ili višestavačnu skladbu za violinu i glasovir ili violinu solo ili violinu i neko glazbalo hrvatskog skladatelja.


Diplomski ispit – mogu se ponoviti dvije skladbe iz prethodnih godina.

 1. J. S. Bach:cijela partita ili sonata -ukoliko je student tijekom studiranja na ispitima svirao pojedine stavke iz sonate ili partite, na diplomskom ispitu može izvesti tu kompoziciju u cijelosti ili samo Ciaccona za violinu solo
 2. Virtuozna skladba (iz bilo kojeg razdoblja)
 3. Sonata ili višestavačna skladba za violinu i glasovir ili za violinu solo ili za violinu i neko glazbalo
 4. Skladba hrvatskog skladatelja (ako je jednostavačna ili ako se svira jedan stavak iz višestavačne skladbe – svira se napamet, ako je višestavačna skladba i svira se u cijelost – može se svirati iz nota),
 5. Klasika – prvi stavak ili drugi i treći stavak koncerta iz razdoblja bečke klasike (W. A. Mozart, J. Haydn, M. Haydn…),
 6. Cijeli koncert ili višestavačna skladba za violinu i orkestar napisana poslije 1800.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram