INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ MUZIKOLOGIJA

Nositelj studija: 2. odsjek za muzikologiju

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzikologije (mag. musicol.)

 

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Jednopredmetnim studijem Muzikologije studenti stječu široka znanja iz područja muzikologije (historijske i sistematske) i etnomuzikologije. Pored usvajanja specifičnih znanja i vještina vezanih uz osnove muzikoloških disciplina, te opću i nacionalnu povijest glazbe, studenti tijekom studija produbljuju i utvrđuju znanja i vještine iz glazbeno-teorijskih predmeta, klavira, stranih jezika i likovne umjetnosti. Nakon zajedničkoga trogodišnjeg dijela studija studenti se opredjeljuju za jedan od postojećih smjerova – smjer Muzikologija ili smjer Etnomuzikologija. Posljednje dvije godine studija posvećene su prije svega produbljivanju temeljnih i usvajanju specifičnih disciplinarnih znanja koja će studente pripremiti za samostalna znanstvena istraživanja, ali i za druga zvanja u kojima se mogu zaposliti nakon studija.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga jednopredmetnog studija magistri muzikologije stječu kompetencije za rad u znanosti, kulturi, medijima, redakcijama izdavačkih kuća, knjižarstvu, festivalskoj produkciji, turističkoj industriji, diplomatskim predstavništvima, knjižnicama i drugim srodnim djelatnostima. Uz završen pedagoški modul osposobljeni su i za rad u srednjim općeobrazovnim i glazbenim školama kao nastavnici Glazbene umjetnosti, odnosno Povijesti glazbe.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba antike i srednjeg vijeka 15 15 15 5 O
Hrvatska glazba srednjeg vijeka 15 15 3 O
Uvod u muzikologiju 15 12 3 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C1 30* 2 O
Harmonija A1 60* 4 O
Klavir obligatno B1 15* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 1 25 5 2 O
Likovna kultura 30 2 O
TZK 1 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 2 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba renesanse 15 15 15 5 O
Hrvatska glazba renesanse 15 15 3 O
Uvod u muzikologiju 15 12 3 3 O
Glazbe svijeta A 36 9 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C1 30* 2 O
Harmonija A1 60* 4 O
Klavir obligatno B1 15* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 1 25 5 2 O
Likovna kultura 30 2 O
TZK 1 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 7 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba baroka 15 15 15 5 O
Hrvatska glazba baroka 15 7.5 7.5 3 O
Organologija 15 22.5 7.5 5 O
Metodologija glazbene analize 30 15 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 30* 2 O
Harmonija A2 60* 3 O
Polifonija B1 30* 2 O
Klavir obligatno B2 15* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 2 25 5 2 O
TZK 2 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 1 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba klasicizma 30 15 5 O
Hrvatska glazba klasicizma 22.5 7.5 3 O
Metodologija glazbene analize 22.5 22.5 5 O
Hrvatska tradicijska glazba 37.5 7.5 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 30* 2 O
Harmonija A2 60* 3 O
Polifonija B1 30* 2 O
Klavir obligatno B2 15* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 2 25 5 2 O
TZK2 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 1 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba 19. stoljeća 37.5 7.5 5 O
Notacija rane glazbe 15 15 3 O
Uvod u etnomuzikologiju A 37.5 7.5 5 O
Teorija i povijest glazbene kritike 15 15 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Polifonija B2 30* 2 O
Uvod u instrumentaciju B 30 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba 19. stoljeća 37.5 7.5 5 O
Notacija rane glazbe 15 15 3 O
Teorija i povijest glazbene kritike 15 15 3 O
Hrvatska glazba 19. stoljeća 22.5 5.7 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Polifonija B2 30* 2 O
Uvod u instrumentaciju B 30 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   4.
Semestar:   7.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Glazba 20. stoljeća 37.5 7.5 5 O
MODUL MUZIKOLOGIJA Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća 30 15 5 O
Glazbena arhivistika 15 7.5 7.5 3 O
Aspekti suvremene glazbe 22.5 7.5 3 O
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA Tradicijska glazba 40 5 5 O
Etnomuzikološko istraživanje 30 3 O
Estetika glazbe 30 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI

 

Glazbena akustika 30 15 3 O
Zbor 4 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 13 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 4.
Semestar:  8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Glazba 20. stoljeća 37.5 7.5 5 O
Hrvatska glazba 20. stoljeća 15 15 3 O
MODUL MUZIKOLOGIJA Estetika glazbe od sredine 18. do 20. stoljeća 30 15 5 O
Aspekti suvremene glazbe 22.5 7.5 3 O
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA Tradicijska glazba 30 15 5 O
Estetika glazbe 30 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Glazbena akustika 30 15 3 O
Zbor 4 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 13 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   9.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Sociologija glazbe 30 3 O
Diplomski rad 10 O
MODUL MUZIKOLOGIJA Sistematska muzikologija 37.5 7.5 5 O
Historijska muzikologija i srodne discipline 45 5 O
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA Popularna glazba 37.5 7.5 5 O
Etnomuzikologija 37.5 7.5 5 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 7 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Psihologija glazbe 201 30 3 O
Diplomski rad 10 O
MODUL MUZIKOLOGIJA Sistematska muzikologija 37.5 7.5 5 O
Historijska muzikologija i srodne discipline 45 5 O
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA Popularna glazba 37.5 7.5 5 O
Etnomuzikologija 37.5 7.5 5 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 7 I
POPIS PREDMETA/MODULA – IZBORNI PREDMETI
Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Čitanja, transkripcije i redakture starije glazbe

(upis od 5. semestra)

7.5 15 7.5 3 I
Terenski rad u etnomuzikologiji

(upis u 6. semestru)

15 7.5 7.5 3 I
Glazbeno-arhivski rad na terenu

(upis u 5. ili 7. semestru)

14 10 6 3 I
Metodologija znanstvenog istraživanja

(upis u 7. semestru)

30 3 I
Informatika u muzikološkom istraživanju

(upis od 8. semestra)

15 15 3 I
Semiotika glazbe

(upis od 8. semestra)

30 3 I
IZBORNI PREDMETI ZA MUZIKOLOŠKI MODUL Tradicijska glazba

(upis od 7. semestra)

37.5 7.5 5 I
Etnomuzikologija

(upis od 7. semestra)

37.5 7.5 5 I
Popularna glazba

(upis od 7. semestra)

37.5 7.5 5 I
Etnomuzikološko istraživanje

(upis od 8. semestra)

30 3 I
IZBORNI PREDMETI ZA ETNOMUZIKOLOŠKI MODUL Sistematska muzikologija

(upis od 7. semestra)

37.5 7.5 5 I
Historijska muzikologija i srodne discipline

(upis od 7. semestra)

45 5 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Zbor 1 120* 6 I
Zbor 2 120* 6 I
Komorni zbor 60* 4 I
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Harmonija na klaviru A1 30* 4 I
Harmonija na klaviru A2 30* 4 I
Osnove kompozicije1 (upis od 3. semestra) 60* 10 I
Glazbeni oblici i stilovi A1 (upis od 5. semestra) 60* 4 I
Glazbeni oblici i stilovi A2 60* 4 I
Klavir obligatno B3 (upis od 5. semestra) 30* 4 I
Klavir obligatno B4 30* 4 I
Instrumentacija (upis od 7. semestra) 90* 4 I
Sviranje partitura B1 (upis od 7. semestra) 30* 4 I
Kreativni laboratorij 15 15 2 I
PEDAGOŠKI MODUL Psihologija 60 4 I
Didaktika (upis od 3. semestra) 60 4 I
Osnove glazbene pedagogije (upis od 5. semestra) 60 10 I
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (upis od 5. semestra) 30 30 6 I
Pedagoška praksa teorijskih glazbenih predmeta1,2 (upis od 7. semestra) 30 30 6 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika* (ukoliko se sluša u okviru izbornog modula, predmet se upisuje prije 4. godine studija) 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
KULTURNI MANAGEMENT Osnovna pravila struke* 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe* 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) 30 I
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) 60 I
VOĐENJE ANSAMBLA Dirigiranje B1* 30* 4 I
Dirigiranje B2 (upis od 3.semestra) 30* 4 I
Osnove vokalne tehnike A 60 6 I
Priređivanje za ansamble1 (upis od 3. semestra) 60* 8 I
TAMBURA Tambura 1 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 1 60 0 0 4 I
Tambura 2 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 2 60 0 0 4 I
Tambura 3 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 3 60 0 0 4 I
Metodika nastave tambura s pedagoškom praksom 30 0 30 6 I
*izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

svakoj godini studija može upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i /ili društveno-humanističkog područja

 

 

 

  MUZIKOLOGIJA – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

  MUZIKOLOGIJA – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI


NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
dr.sc. Ivan Ćurković, doc. – 

pročelnik odsjeka

 email Glazba baroka

Glazba klasicizma

Historijska muzikologija i srodne discipline

Osnove znanstvenog rada

Povijest hrvatske glazbe

Teorija i povijest glazbene kritike

nasl. prof. dr. sc. Naila Ceribašić Etnomuzikologija

Tradicijska glazba

prof. dr. sc. Nikša Gligo Hrvatska glazba 20. stoljeća

Izabrana poglavlja znanstvene i stručne literature (specijalistički studij)

Metodologija glazbene analize

Sistematska muzikologija

Uvod u muzikologiju

nasl. prof. dr. sc. Vjera Katalinić Glazbena arhivistika

Historijska muzikologija i srodne discipline

Hrvatska glazba klasicizma

prof. dr. sc. Stanislav Tuksar, (u mir.) Estetika glazbe

Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća

Estetika glazbe od 18. do 20. stoljeća

Estetika glazbe (specijalistički studij)

nasl. izv. prof. dr. sc. Hana Breko Kustura Notacija rane glazbe

Glazba antike i srednjeg vijeka

Hrvatska glazba srednjeg vijeka

izv. prof. dr. sc. Dalibor Davidović Glazba 19. stoljeća

Hrvatska glazba 19. stoljeća

Izabrana poglavlja znanstvene i stručne literature (specijalistički studij)

Sistematska muzikologija

Teorija i povijest glazbene kritike

 dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. Glazba 20. stoljeća

Metodologija glazbene analize

Psihologija glazbe

Uvod u muzikologiju

doc. dr. sc. Mojca Piškor  Etnomuzikološko istraživanje

Glazbe svijeta

Organologija

Popularna glazba

Uvod u etnomuzikologiju

Ana Čizmić Grbić, ass. Glazba antike i srednjeg vijeka

Hrvatska glazba srednjeg vijeka

Povijest glazbe

Glazbena arhivistika

Jurić Janjik Monika, ass. Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća

Estetika glazbe od 18. do 20. stoljeća

Povijest glazbe

Jelka Vukobratović, ass. Hrvatska tradicijska glazba

Popularna glazba

Tradicijska glazba

Uvod u etnomuzikologiju

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube