INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ MUZIKOLOGIJA

Nositelj studija: 2. odsjek za muzikologiju

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzikologije (mag. musicol.)

 

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI  UPISI


O STUDIJU

Jednopredmetnim studijem Muzikologije studenti stječu široka znanja iz područja muzikologije (historijske i sistematske) i etnomuzikologije. Pored usvajanja specifičnih znanja i vještina vezanih uz osnove muzikoloških disciplina, te opću i nacionalnu povijest glazbe, studenti tijekom studija produbljuju i utvrđuju znanja i vještine iz glazbeno-teorijskih predmeta, klavira, stranih jezika i likovne umjetnosti. Nakon zajedničkoga trogodišnjeg dijela studija studenti se opredjeljuju za jedan od postojećih smjerova – smjer Muzikologija ili smjer Etnomuzikologija. Posljednje dvije godine studija posvećene su prije svega produbljivanju temeljnih i usvajanju specifičnih disciplinarnih znanja koja će studente pripremiti za samostalna znanstvena istraživanja, ali i za druga zvanja u kojima se mogu zaposliti nakon studija.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga jednopredmetnog studija magistri muzikologije stječu kompetencije za rad u znanosti, kulturi, medijima, redakcijama izdavačkih kuća, knjižarstvu, festivalskoj produkciji, turističkoj industriji, diplomatskim predstavništvima, knjižnicama i drugim srodnim djelatnostima. Uz završen pedagoški modul osposobljeni su i za rad u srednjim općeobrazovnim i glazbenim školama kao nastavnici Glazbene umjetnosti, odnosno Povijesti glazbe.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   1.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba antike i srednjeg vijeka 15 15 15 5 O
Hrvatska glazba srednjeg vijeka 15 15 3 O
Uvod u muzikologiju 15 15 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C1 15*  15* 2 O
Harmonija A1 60* 4 O
Klavir obligatno B1 15* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 1 25 5 2 O
Likovna kultura 30 2 O
TZK 1 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   2.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba renesanse 15 15 15 5 O
Hrvatska glazba renesanse 15 15 3 O
Uvod u muzikologiju 15 15 3 O
Glazbe svijeta A 36 9 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C1 15*  15* 2 O
Harmonija A1 60* 4 O
Klavir obligatno B1 15* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 1 25 5 2 O
Likovna kultura 30 2 O
TZK 1 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   21.
Semestar:   3.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba baroka 25 10 10 5 O
Hrvatska glazba baroka 20 10 10 3 O
Organologija 30 10 5 5 O
Metodologija glazbene analize 23 22 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 15*  15* 2 O
Harmonija A2 30* 3 O
Polifonija B1 30* 2 O
Klavir obligatno B2 15* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 2 25 5 2 O
TZK 2 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta (0) I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   4.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba klasicizma 25 10 10 5 O
Hrvatska glazba klasicizma 20 10 3 O
Metodologija glazbene analize 23 22 5 O
Hrvatska tradicijska glazba 39 6 5 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 15*  15* 2 O
Harmonija A2 30* 3 O
Polifonija B1 30* 2 O
Klavir obligatno B2 15* 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 2 25 5 2 O
TZK2 30 1 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta (0) I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba 19. stoljeća 36 9 5 O
Notacija rane glazbe 15 15 3 O
Uvod u etnomuzikologiju A 30 15 5 O
Teorija i povijest glazbene kritike 15 15 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Polifonija B2 30* 2 O
Uvod u instrumentaciju 30* 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 1 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   6.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazba 19. stoljeća 36 9 5 O
Notacija rane glazbe 15 15 3 O
Teorija i povijest glazbene kritike 15 15 3 O
Hrvatska glazba 19. stoljeća 20 10 3 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Polifonija B2 30* 2 O
Uvod u instrumentaciju B 30 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 1 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 8 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   4.
Semestar:   7.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Glazba 20. i 21. stoljeća 31,5 9 4,5 5 O
MODUL MUZIKOLOGIJA Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća 30 15 5 O
Glazbena arhivistika 15 7.5 7.5 3 O
Aspekti suvremene glazbe A1 30 3 O
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA Tradicijska glazba 30 15 5 O
Etnomuzikologija 38 7 5 O
Etnomuzikološko istraživanje 30 3 O
Estetika glazbe 30 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI

 

Glazbena akustika 30 15 3 O
Zbor 2 60*  – 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 8 / 3 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   4.
Semestar:   8.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Glazba 20. i 21. stoljeća 31,5 9 4,5 5 O
Hrvatska glazba 20. stoljeća 15 15 3 O
MODUL MUZIKOLOGIJA Estetika glazbe od sredine 18. do 20. stoljeća 30 15 5 O
Aspekti suvremene glazbe A1 30 3 O
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA Tradicijska glazba 30 15 5 O
Etnomuzikologija 38 7 5 O
Estetika glazbe 30 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Glazbena akustika 30 15 3 O
Zbor 2 60* 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 8 / 3 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   9.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Sociologija glazbe 30 3 O
Diplomski rad 10 O
MODUL MUZIKOLOGIJA Sistematska muzikologija 37.5 7.5 5 O
Historijska muzikologija i srodne discipline 1 45 5 O
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA Popularna glazba 1 39 6 5 O
Etnomuzikologija 37.5 7.5 5 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 7 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   10.
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMET STRUKE Psihologija glazbe 30 15 5 O
Diplomski rad 10 O
MODUL MUZIKOLOGIJA Sistematska muzikologija 37.5 7.5 5 O
Historijska muzikologija i srodne

discipline 2

45 5 O
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA Popularna glazba 2 30 5 10 5 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 5/10 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Uvod u analizu glazbe 16 14 3 I
Glazba, rod i feministička kritika 20 10 3 I
Suvremena muzikologija (upis od 3. semestra) 4 10 16 3 I
Čitanja, transkripcije i redakture starije glazbe (upis od 5. semestra) 12 38 10 6 I
Terenski rad u etnomuzikologiji (upis u 6. semestru) 20 6 4 3 I
Glazbeno-arhivski rad na terenu (upis u 5. ili 7. semestru) 14 10 6 3 I
Semiotika glazbe (upis od 8. semestra) 30 3 I
IZBORNI PREDMETI ZA MUZIKOLOŠKI MODUL Tradicijska glazba (upis od 7. semestra) 60 30 10 I
Etnomuzikologija (upis od 7. semestra) 76 14 10 I
Etnomuzikološko istraživanje (upis od 8. semestra) 30 3 I
Popularna glazba 1 39 6 5 I
Popularna glazba 2 30 10 5 5 I
IZBORNI PREDMETI ZA ETNOMUZIKOLOŠKI MODUL Historijska muzikologija i srodne discipline 1 (upis u 9.semestru) 45 5 I
Historijska muzikologija i srodne discipline 2 (upis u 10.semestru) 45 5 I
Sistematska muzikologija (upis od 7. semestra) 66 24 10 I
Historijska muzikologija i srodne discipline (upis od 7. semestra) 45 5 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Zbor 3-5 120* 6 I
Komorni zbor 1-5 60* 4 I
Ansambl tradicijske glazbe 1-5 60* 4 I
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Harmonija na klaviru A1 30* 4 I
Harmonija na klaviru A2 30* 4 I
Osnove kompozicije1 (upis od 7. semestra) 60* 10 I
Glazbeni oblici i stilovi A1 (upis od 3. semestra) 60* 4 I
Glazbeni oblici i stilovi A2 60* 4 I
Klavir obligatno B3 (upis od 5. semestra) 30* 4 I
Klavir obligatno B4 30* 4 I
Instrumentacija 1 (upis od 7. semestra) 90* 4 I
Sviranje partitura B1 (upis od 7. semestra) 30*  – 4 I
Aspekti suvremene glazbe  A2 60 6 I
Kreativni laboratorij 14 4 17 2 I
Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1, 2 (upis od 5.semestra) 60 4 I
Glazbeno – pedagoške teme u suvremenom društvu 60 6 I
PEDAGOŠKI MODUL Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3. semestra) 60 4 I
Osnove glazbene pedagogije (upis od 5. semestra) 45 30 15 10 I
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (upis od 5. semestra) 20 15 10 3 I
Metodika nastave solfeggia 20 15 10 3 I
Pedagoška praksa 1,2 (upis od 7. semestra) 40 30 6 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika* (ukoliko se sluša u okviru izbornog modula, predmet se upisuje prije 4. godine studija) 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
GLAZBENA PRODUKCIJA Glazbena produkcija 1, 2 (uvjet: završen modul tonski majstor) 60 6 I
KULTURNI MANAGEMENT Osnovna pravila struke* 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe* 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) 30 I
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) 60 I
VOĐENJE ANSAMBLA Dirigiranje B1* 60*  – 4 I
Dirigiranje B2 (upis od 3.semestra) 60*  – 4 I
Osnove vokalne tehnike A 60  – 4 I
Priređivanje za ansamble1 (upis od 3. semestra) 60*  – 8 I
TAMBURA Tambura B1 30 5 8 I
Tamburaški ansambl B1 60 4 I
Tambura B2 30 5 8 I
Tamburaški ansambl B2 60 4 I
Tambura B3 30 5 8 I
Tamburaški ansambl B3 60 4 I
Metodika nastave tambura s pedagoškom praksom 30 30 6 I

 

 

 

  MUZIKOLOGIJA – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

  MUZIKOLOGIJA – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.

povratak na vrh stranice


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube