INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ ZA INSTRUMENTALISTE

Nositelji studija: 3. odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke
5. odsjek za klavir, orgulje i čembalo
6. odsjek za gudačke instrumente i gitaru
7. odsjek za duhačke instrumente

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Studijem se stječu i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, prema odgovarajućem smjeru te znanja povezana s tim umijećima.

Teorijsko-glazbeni predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Poznavanje literature i drugi, te praktične discipline, Komorna glazba, Klavirski praktikum, Korepetiranje, Generalbas, Basso continuo, odnosno Studij orkestralnih dionica, Orkestar, Srodni instrumenti (ovisno o glavnom predmetu) osiguravaju širinu i temeljitost studija.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti (Pedagoški modul, Jazz glazba, Vokalna pratnja (smjer Klavir), Restauracija orgulja (smjer Orgulje), Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambla), student stječe dodatne kompetencije u užemu stručnom / umjetničkom području.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita ─ solističkim recitalom.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Diplomirani studenti Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste mogu djelovati kao samostalni umjetnici-izvođači: kao solisti i kao članovi komornih ansambala ili orkestarski glazbenici. Osposobljeni su i za suradnički i samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima.

Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljeni su za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnici odgovarajućeg instrumenta i komorne glazbe.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   1. – 2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 1 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
Zbor 1(samo Gitara i Klavir) 120* 6 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Harmonija A1 (samo Čembalo i Orgulje) 120* 8 O
Harmonija C1 *(osim Čembala i Orgulja) 60* 6 O
Harmonija na klaviru A1 (samo Čembalo i Orgulje) 30* 4 O
Solfeggio C1 60* 4 O
PREDMETI STRUKE Studij orkestarskih dionica 1* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 2 O
Orkestar 1* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 120* 6 O
Komorna glazba 1*(osim  Udaraljki, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 4 O
Uvod u studij duhačkih instrumenata *(samo duhači) 16 6 8 2 O
GLAVNI PREDMET-FLAUTA Flauta 1 60* 15* da 28 O
GLAVNI PREDMET-OBOA Oboa 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KLARINET Klarinet 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON Saksofon 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-FAGOT Fagot 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-ROG Rog 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TRUBA Truba 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TROMBON Trombon 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TUBA Tuba 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE Udaraljke 1 60* 15* 28 O
Udaraljkaški ansambl 1 60* 4 O
GLAVNI PREDMET-HARFA Harfa 1 60* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLINA Violina 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLA Viola 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO Violončelo 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS Kontrabas 1 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-GITARA Gitara 1 60* 28 O
GLAVNI PREDMET-KLAVIR Klavir 1 60* 28 O
Klavirski praktikum 1 30* 6 O
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO Čembalo 1 60* 28 O
Basso continuo1 30*
Izvođačka praksa rane glazbe 30* 4
GLAVNI PREDMET-ORGULJE Orgulje 1 60* 28 O
Povijesna izvođačka praksa za orgulje 60* 6 O
Klavir obligatno B1 30* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmeti iz liste modula izbornih predmeta (ukupan broj ECTS bodova ostvarenih obveznim i izbornim predmetima u studijskoj godini mora iznositi minimalno 60)
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   3.-4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 2 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
Zbor 2 (samo Gitara) 120* 6 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Harmonija na klaviru A2 30* 4 O
Harmonija A2 (samo Čembalo i Orgulje) 60* 6 O
Solfeggio C2 60* 4 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 60* 4 O
Povijest glazbe 1 (osim Čembalo i Orgulje) 60 4 O
STRUČNI PREDMETI Studij orkestarskih dionica 2* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 2 O
Orkestar2* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 120* 6 O
Komorna glazba 2*(osim  Udaraljki, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 4 O
GLAVNI PREDMET-FLAUTA Flauta 2 60* 15* da 28 O
GLAVNI PREDMET-OBOA Oboa 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KLARINET Klarinet 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON Saksofon 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-FAGOT Fagot 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-ROG Rog 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TRUBA Truba 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TROMBON Trombon 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TUBA

 

Tuba 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE Udaraljke 2 60* 15* 28 O
Udaraljkaški ansambl 2 60* 15* 4 O
GLAVNI PREDMET-HARFA Harfa 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLINA Violina 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLA Viola 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO Violončelo 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS

 

Kontrabas 2 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-GITARA Gitara 2 60* 28 O
GLAVNI PREDMET-KLAVIR Klavir 2 60* 28 O
Klavirski praktikum 2 30* 30 6 O
Klavirski duo 60* 8 O
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO Čembalo 2 60* 28 O
Basso continuo2 30* 2 O
Upoznavanje čembalističke literature 60 6 O
GLAVNI PREDMET-ORGULJE Orgulje 2 60* 28 O
Klavir obligatno B2 30* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmeti iz liste modula izbornih predmeta (ukupan broj ECTS bodova ostvarenih obveznim i izbornim predmetima u studijskoj godini mora iznositi minimalno 60)
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   5.-6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 (samo Gitara) 120* 6 O
Likovna kultura 60 4 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Glazbeni oblici i stilovi B2 60* 4 O
Polifonija B1(samo Čembalo i Orgulje) 60* 4 O
Povijest glazbe 1 (samo Čembalo i Orgulje) 60 4 O
Povijest glazbe 2(osim Čembalo i Orgulje) 60 4 O
STRUČNI PREDMETI Studij orkestarskih dionica 3* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 2 O
Orkestar 3* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 120* 6 O
Komorna glazba 3*(osim  Udaraljki, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 4 O
Komorna glazba 1(samo Klavir, Čembalo i Orgulje) 60* 4 O
GLAVNI PREDMET-FLAUTA Flauta 3 60* 15* da 28 O
Srodni instrumenti-flauta 1 30* da 2 O
GLAVNI PREDMET-OBOA Oboa 3 60* 15* 28 O
Srodni instrumenti-oboa 1 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-KLARINET Klarinet 3 60* 15* 28 O
Srodni instrumenti-klarinet 1 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON Saksofon 3 60* 15* 28 O
Srodni instrumenti saksofon 1 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-FAGOT Fagot 3 60* 15* 28 O
Srodni instrumenti-fagot 1 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-ROG Rog 3 60* 15* 28 O
Srodni instrumenti-rog 1 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-TRUBA Truba 3 60* 15* 28 O
Srodni instrumenti-truba 1 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-TROMBON

GLAVNI PREDMET-TUBA

 

Trombon 3 60* 15* 28 O
Srodni instrumenti-trombon-tuba 1 30*
Tuba 3 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE Udaraljke 3 60* 15* 28 O
Udaraljkaški ansambl 3 60* 4 O
GLAVNI PREDMET-HARFA Harfa 3 60* 7* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLINA Violina 3 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLA Viola 3 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO Violončelo 3 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS

 

Kontrabas 3 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-GITARA Gitara 3 60* 28 O
GLAVNI PREDMET-KLAVIR Klavir 3 60* 28 O
Klavirski praktikum 3 30* 30 6 O
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO Čembalo 3 60* 28 O
Basso continuo  3 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-ORGULJE Orgulje 3 60* 28 O
Upoznavanje orguljaške literature 60 6
Generalbas s improvizacijom 1 30* 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmeti iz liste modula izbornih predmeta (ukupan broj ECTS bodova ostvarenih obveznim i izbornim predmetima u studijskoj godini mora iznositi minimalno 60)
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   4.
Semestar:   7.-8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 1(samo Čembalo i Orgulje) 120* 6 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Polifonija B2(samo Čembalo i Orgulje) 60* 4 O
Povijest glazbe 2(samo Čembalo i Orgulje) 60 4 O
STRUČNI PREDMETI Studij orkestarskih dionica 4* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 2 O
Orkestar 4* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 120* 6 O
Komorna glazba 4*(osim  Udaraljki, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 4 O
Komorna glazba 2(samo Klavir, Čembalo i Orgulje) 60* 4 O
GLAVNI PREDMET-FLAUTA Flauta 4 60* 15* da 28 O
GLAVNI PREDMET-OBOA Oboa 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KLARINET Klarinet 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON Saksofon 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-FAGOT Fagot 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-ROG Rog 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TRUBA Truba 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TROMBON Trombon 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TUBA Tuba 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE Udaraljke 4 / Klavijaturne udaraljke 1 60* 15* 28 O
Udaraljkaški ansambl 4 60* 4 O
GLAVNI PREDMET-HARFA Harfa 4 60* 7* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLINA Violina 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLA Viola 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO Violončelo 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS

 

Kontrabas 4 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-GITARA Gitara 4 60* 28 O
Upoznavanje gitarističke literature 45 15 6 O
GLAVNI PREDMET-KLAVIR Klavir 4 60* 28 O
Upoznavanje klavirske literature 60* 6 O
Korepetiranje 1 30* 6 I
Analiza interpretacija velikih pijanista

(zimski semestar)

10 5 4 O
Povijest instrumenata s tipkama 30 20 8 O
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO Čembalo 4 60* 28 O
Basso continuo4 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-ORGULJE Orgulje 4 60* 28 O
Generalbas s improvizacijom 2 30* 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmeti iz liste modula izbornih predmeta (ukupan broj ECTS bodova ostvarenih obveznim i izbornim predmetima u studijskoj godini mora iznositi minimalno 60)
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   9.-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 2(samo Čembalo i Orgulje) 120* 6 O
STRUČNI PREDMETI Studij orkestarskih dionica 5* (osim Gitare, , Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 2 O
Orkestar 5* (osim Gitare, Klavira, Čembala i Orgulja) 120* 6 O
Komorna glazba 5*(osim  Udaraljki, Klavira, Čembala i Orgulja) 60* 4 O
Komorna glazba 3(samo Klavir, Čembalo i Orgulje) 60* 4 O
Diplomski ispit 12 O
GLAVNI PREDMET-FLAUTA Flauta 5 60* 15* da 28 O
GLAVNI PREDMET-OBOA Oboa 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KLARINET Klarinet 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON Saksofon 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-FAGOT Fagot 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-ROG Rog 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TRUBA Truba 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TROMBON Trombon 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-TUBA Tuba 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE Udaraljke 5 / Klavijaturne udaraljke 2 60* 15* 28 O
Udaraljkaški ansambl 5 60* 4 O
GLAVNI PREDMET-HARFA Harfa 5 60* 7* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLINA Violina 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLA Viola 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO Violončelo 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS

 

Kontrabas 5 60* 15* 28 O
GLAVNI PREDMET-GITARA Gitara 5 60* 7* 28 O
GLAVNI PREDMET-KLAVIR Klavir 5 60* 28 O
Korepetiranje 2 30* 6 I
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO Čembalo 5 60* 28 O
Basso continuo5 30* 2 O
GLAVNI PREDMET-ORGULJE Orgulje 5 60* 28 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmeti iz liste modula izbornih predmeta (ukupan broj ECTS bodova ostvarenih obveznim i izbornim predmetima u studijskoj godini mora iznositi minimalno 60)
POPIS PREDMETA/MODULA – IZBORNI PREDMETI
Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Gudački orkestar 1-5 (samo Gudači) 30* 6 I
Duhački orkestar 1-5 (samo Duhači) 30* 6 I
Srodni instrumenti 2 (samo Duhači, od 7. Semestra) 30* 2 I
Sporedni instrument (samo Duhači od 7.semestra) 30* 2 I
Viola za violiniste (samo Violina od 5.semstra) 30* 4 I
Čembalo obligatno1,2  (samo za klavir i Orgulje) 30* 4
Klavir oblifgatnoB 1,2 (samo Čembalo) 30* 4
Polifonija C1, 2 (samo Klavir) 60* 4
OPĆI IZBORNI PREDMETI Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Komorni zbor 1,2 60* 4 I
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Estetika glazbe (upis od 5. semestra) 60 3 I
Glazbe svijeta (upis od 6. semestra) 28 2 3 I
Uvod u etnomuzikologiju B (upis od 5.semestra) 39 6 5 I
Glazbena pedagogija (upis u9.semestru) 45 5 I
Glazbena psihologija  (upis u 10.semestru) 45 5 I
Kreativni laboratorij (u 9. semestru) 30 2 I
JAZZ MODUL (od 5 semestra) (20 ECTS) Osnove jazz  improvizacije 1(upis od 5.semestra) 30* 4 I
Osnove jazz improvizacije 2 (upis od 7.semestra) 30* 4 I
Jazz ansambl 1 (upis od 5.semestra) 60* 4 I
Jazz ansambl 2 (upis od 5.semestra) 60* 4 I
Ritamski solfeggio 1(upis od 5.semestra) 15* 3 I
Ritamski solfeggio 2(upis od 5.semestra) 15* 3 I
Jazz aranžiranje 1(upis od 5. Semestra) 30* 4 I
Jazz aranžiranje 2(upis od 5. Semestra) 30* 4 I
VOKALNA PRATNJA

(samo Klavir, od 7.semestra)

(26 ECTS)

Vokalno klavirski duo 1,2 30* 6 I
Osnove vokalne tehnike A 60* 6 I
Talijanski jezik 45 15 4 I
Njemački jezik 50 10 4 I
Francuska fonetika 10 20 2 I
Ruska fonetika 10 20 2 I
Poznavanje vokalne literature 30 4 I
RESTAURACIJA ORGULJA (samo Orgulje od 5.semestra)

(26 ECTS)

Ustroj orgulja 1 15 15 5 2 I
Ustroj orgulja 2 15 15 2 I
Glazbena akustika** (iz modula TON MAJSTOR) 60 30 6 I
Zaštita spomenika kulture (FFZG) 15 14 1 5 I
Organološka i radionička praksa 1 14 16 3 I
Organološka praksa 2 15 15 3
Zaštita i fond orgulja u Republici Hrvatskoj 30 2 I
MODUL STARA GLAZBA

(20 ECTS)

(od 7.semestra)

Komorni ansambl – stara glazba 60* 6 I
Glazba baroka 15 15 15 5 I
Glazba klasicizma 30 15 5 I
Izvođačka praksa rane glazbe 25 5 4 I
MODUL NOVA GLAZBA

(22 ECTS)

(od 7.semestra)

Komorni ansambl – nova glazba 60* 6 I
Glazba XX.stoljeća 72 18 10 I
Aspekti suvremene glazbe 60 6 I
PEDAGOŠKI MODUL

(29 ECTS)

Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3. semestra) 60 4 I
Osnove znanstvenog rada (upis od 5. semstra) 14 16 3 I
Metodika nastave glavnog predmeta (upis od 5. semestra) 60 6 I
Pedagoška praksa glavnog predmeta 1 (upis od 7. semestra) 30 30 6 I
Pedagoška praksa glavnog predmeta 2 (upis od 9. semestra) 30 30 6 I
TONSKI MAJSTOR (18 ECTS) Glazbena akustika* (ukoliko se sluša izborni modul, onda se predmet upisuje prije 4. godine studija) 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
KULTURNI MANAGEMENT

(18 ECTS)

Osnovna pravila struke* 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe* 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) 30 5 I
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) 60 4 I
VOĐENJE ANSAMBLA

(24ECTS)

Dirigiranje B1* 30* 4 I
Dirigiranje B2 (upis od 3.semestra) 30* 4 I
Osnove vokalne tehnike A 60* 6 I
Priređivanje za ansamble1 (upis od 3. semestra) 60* 8 I
Poznavanje instrumenata 30 4 I
FAKULTATIVNI PREDMETI svakoj godini studija može upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i /ili društveno-humanističkog područja
*izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

 

INSTRUMENTALISTI (GUDACI GITARA DUHACI UDARALJKE HARFA) – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

INSTRUMENTALISTI (KLAVIR CEMBALO ORGULJE) – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 

STUDIJ ZA INSTRUMENTALISTE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU   

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube