INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ ZA INSTRUMENTALISTE

 

Nositelji studija: 3. odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke
5. odsjek za klavir, orgulje i čembalo
6. odsjek za gudačke instrumente i gitaru
7. odsjek za duhačke instrumente
8. odsjek za glazbenu pedagogiju

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Studijem se stječu i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, prema odgovarajućem smjeru te znanja povezana s tim umijećima.

Teorijsko-glazbeni predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Poznavanje literature i drugi, te praktične discipline, Komorna glazba, Klavirski praktikum, Korepetiranje, Generalbas, Basso continuo, odnosno Studij orkestralnih dionica, Orkestar, Srodni instrumenti (ovisno o glavnom predmetu) osiguravaju širinu i temeljitost studija.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti (Pedagoški modul, Jazz glazba, Vokalna pratnja (smjer Klavir), Restauracija orgulja (smjer Orgulje), Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambla), student stječe dodatne kompetencije u užemu stručnom / umjetničkom području.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita ─ solističkim recitalom.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Diplomirani studenti Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste mogu djelovati kao samostalni umjetnici-izvođači: kao solisti i kao članovi komornih ansambala ili orkestarski glazbenici. Osposobljeni su i za suradnički i samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima.

Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljeni su za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnici odgovarajućeg instrumenta i komorne glazbe.

povratak na vrh stranice


ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)


  NASTAVNI PLAN – POPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE U SKLOPU STUDIJA ZA INSTRUMENTALISTE (AK. GOD. 2023./2024.) :

 


STUDIJ ZA INSTRUMENTALISTE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU   

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram