5. odsjek za klavir, čembalo i orgulje

Pročelnik 5. odsjeka: red. prof. Jakša Zlatar

jaksa.zlatar@gmail.com

Na Odsjeku za klavir, orgulje i čembalo studenti u okviru diplomskog studija, koji traje pet godina, stječu umijeće umjetničke interpretacije kao solisti, komorni glazbenici i korepetitori. Cilj studija je razviti kreativno mišljenje studenata i pomoći im u pronalaženju vlastitog umjetničkog identiteta putem usavršavanja tehnike sviranja i umijeća uvjerljivog tumačenja notnog teksta. Zbog toga im je, uz diplomiranje glavnog predmeta, pružena mogućnost izobrazbe sviranja u komornim sastavima i klavirskom duu te korepetiranju pjevača, gudača i duhača. Pored pedagoškog modula, koji će studente osposobiti za profesore svog instrumenta, nudi se i modul muzikoterapije, što će mlade diplomirane glazbenike dodatno pripremiti za profesionalni život (u planu je otvaranje još nekoliko modula).

Tijekom studija studenti se ohrabruju da nastupaju na klavirijadama i smotrama te koncertima razmjene s drugim akademijama. Također im je pružena mogućnost sudjelovanja na seminarima gostujućih profesora, što ih organizira akademija, te na državnom i inozemnim natjecanjima. Oni studenti koji polože audiciju mogu svirati s Akademskim orkestrom i sa Zagrebačkom filharmonijom. Bolonjski proces putem sistema „Erasmus“ nudi studentima viših godina mogućnost izobrazne na nekoj drugoj akademiji.

Odsjek čini kolektiv od 16 nastavnika klavira u Zagrebu i 2 u Rijeci (uz jednog asistenta) te dva nastavnika orgulja i jednog čembala. Uz njih 8 nastavnika predaje klavir obligatni, a dvoje klavirski duo. Nakon diplome studenti mogu usavršiti svoja znanja na poslijediplomskom studiju u okviru programa usavršavanja (1 god.) i studija specijalizacije (2 god.).

U ak. god. 2015/16 na 5. odsjeku studira ukupno 128 studenata, od kojih 70 klavir u Zagrebu i 6 u Rijeci, na orguljama ih je 10, na čembalu troje, a na „Erasmusu“ osmero. Na poslijediplomskom studiju iz klavira 13 je polaznika na specijalizaciji i 9 na usavršavanju.

Profesori klavira u Zagrebu:

Jakša ZLATAR, red. prof. (pročelnik)

Đuro TIKVICA, red. prof. (zamjenik pročelnika)

Ida GAMULIN, red. prof.

Đorđe STANETTI, red. prof.

Ljubomir GAŠPAROVIĆ, red. prof.

Dalibor CIKOJEVIĆ, red. prof.

Hari GUSEK, red. prof.

Srđan ČALDAROVIĆ, izv. prof.

Ruben DALIBALTAYAN, izv. prof.

Veljko GLODIĆ, izv. prof.

Katarina KRPAN, izv. prof.

Lovro POGORELIĆ, izv. prof.

Ante MILIĆ, doc.

Danijel DETONI, doc.

Filip FAK, ass.

Honorarni nastavnici:

Pavica GVOZDIĆ, red. prof. (prof. emeritus)

Vladimir KRPAN, red. prof. (prof. emeritus)

Profesori klavira u Rijeci:

Vladimir BABIN, izv. prof.

Maja BAKRAČ, doc.

Profesori orgulja

Ljerka OČIĆ, prof.dr.art

Mario PENZAR, red. prof.

Profesor čembala:

Pavao MAŠIĆ, doc.

Nastavnici klavira obligatnog:

Srebrenka Široki Turčić, viši pred.

Marijan Zlatarić, viši pred.

Vlasta Gyura, viši pred.

Mario Šoša, viši pred. (voditelj katedre za kl. obl.)

Sabrina Zelić, viši pred.

Darko Žuk, pred.

Ksenija Kos, red. prof.

Sretna MEŠTROVIĆ, izv. prof.

Profesori klavirskog dua:

Emin Armano, red. prof.

Mladen Janjanin, red. prof.

5. ODSJEK

 ak. g. 2016./ 2017.

13. Bilten 5. odsjeka

 

Akademski kalendar za 2016/17.        

NASTAVA I GODIŠNJI ISPITI:

3.10.2016. početak nastavne godine
3.10.2016.- 28.1.2017. nastava u zim. sem. (15 tjedana)
20.2.2017. početak nastave u ljetnom semestru
20.2.-3.6. nastava u ljet. sem. (15 tjedana)
12-17.6. ljetni ispitni rok
11.-15.9. jesenski ispitni rok
4.10.2017. početak nastave u ak.g.2017/2018.

 

NERADNI DANI I PRAZNICI:
8.10.2016. praznik (subota)
1.11. praznik (utorak)
24.12.-7.1.2017. Božićni i novogodišnji blagdani
14.-17.4. Uskršnji blagdani
1.5. praznik (ponedjeljak)
15.6. praznik (četvrtak)
22.6. praznik (četvrtak)
25.6. praznik (nedjelja)
17.7.-26.8. ljetni praznici
DIPLOMSKI ISPITI:
19.6.-14.7.2017. ljetni rok
13.-30.9. jesenski rok
RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI:
Ljetni rok: 3.-7.7.
Jesenski rok: 8-10.9.
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA:
8.-10.9.
SPECIJALIZACIJA:
Zimski semestar
15.9. zadnji rok prijave za specijalizaciju i konzultacije s mentorima
1.-8.10. prijemni ispiti
Ljetni semestar
15.01.2017. zadnji rok prijave za specijalizaciju i konzultacije s mentorima
6.-10.2. prijemni ispiti
USAVRŠAVANJE:
Zimski semestar
30.9. 2016. zadnji rok prijave za usavršavanje
1.-8.10. prijemni ispiti
Ljetni semestar
31.01.2017. zadnji rok prijave za specijalizaciju i konzultacije s mentorima
6.-10.2. prijemni ispiti

 

KLAVIRIJADE I KOLOKVIJI:

2016: 28/10, 25/11, 16/12,

2017: 27/1, 31/3, 28/4, 26/5

 

SMOTRA:

10.-15. 4. 2017.

AUDICIJE:

 1. RADIONICA I.

Audicija: 3. 10. 2016. (Dvorana Bersa ili Dvorana 439): Kraći romantični koncert.

Nastup: Zrinski+romantički koncert (29.10. 2016. Dvorana Bersa).

 1. KONCERTE SA ZG FILHARMONIJOM

Audicija: 30. 11. 2016. (Dvorana Bersa ili Dvorana 439).

Nastup: 10. i 13. 1. 2017.

 1. RADIONICA II.

Audicija: 1. 12. 2016. (Dvorana Bersa ili Dvorana 439): Audicija za koncert skladatelja Sjeverne ili Južne Amerike /Gershwin, Villa Lobos, Copland, Ginastera…/

Nastup: Salieri + solistički koncert (28. 1. 2017., Dvorana Bersa).

 1. KONCERT SA ZG SOLISTIMA

Audicija: 2. 12. 2016. (Dvorana Bersa ili Dvorana 439)

Nastup: 12. 1. 2017. (Dvorana Bersa)

 

GOSTOVANJA STRANIH AKADEMIJA:

Ljubljana, Akademija za glasbo: 4/5 u Zagrebu, 5/5 u Ljubljani:

Graz, Die Universität für Musik und darstellende Kunst Graz:
20. 5. 2017. u 20h u Zagrebu, dvorana B. Bersa., 23. 5. u 20h u Grazu.

 

NATJECANJA:

HDGPP, Županijsko, Zagreb, MA, 1-12. 3. 2017.

HDGPP, Državno, Zagreb, MA, 1-8. 4. 2017.

EPTA-natjecanje u Osijeku, 18-22. 4. 2017. (Svečani koncert otvorenja jubilarnog 10. EPTA natjecanja – 17.4. u HNK Osijek uz orkestar kada će nastupiti najbolji laureati.)

Natjecanje J. Murai u Varaždinu: 24.-29. 4. 2017.

 

SEMINARI U 2016.:

Prof. Hrvoj Jugović, Beč, 20/10/16.

Prof. E. Indjic, Pariz, 26/10/16.

Prof. G. Csalog, Budimpešta, 7-9/11/16.

Prof. E. Krasovsky, Tel Aviv, 11-12/11/16.

Prof. R. Andres, Madeira, 28.-30./11/16.

 

OSTALI VAŽNIJI DOGAĐAJI:
19.11.2016. Promocija diplomanata (dvorana BB, 12 sati)
12.1.2017. Dan Muzičke akademije
28.1.2017. Dan otvorenih vrata
ZAHTJEVI KOLOKVIJA I ISPITA

 

Kolokviji i godišnji ispiti:

1.g.

Kolokvij:   J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; D. Scarlatti: virtuozna sonata; dvije etide.

Ispit: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; sonata; virtuozna etida; skladba po izboru i skladba hrvatskog skladatelja.

 

2.g.

Kolokvij:  J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; dvije virtuozne etida; sonata Haydna ili Mozarta ili klasične varijacije.

Ispit: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; sonata; virtuozna etida; skladba po izboru i skladba hrvatskog autora.

 

3.g.

Kolokvij: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; klasične varijacije (sonata Haydna ili Mozarta, ako su u 2. g. svirane var.); dvije etide s problematikom dvohvata;

Ispit: Koncert za klavir i orkestar.

 

4.g.

Kolokvij (u trajanju od 15-20 min.): slobodni program s najmanje jednom skladbom hrvatskog skladatelja i skladbe (skladbi) napisane nakon 1920. (također može biti hrvatskog skladatelja).

Ispit: slobodan program u trajanju cca 45 min.

 

5.g.

Diplomski koncert: Bach, Beethovenova sonata, dvije etide, romantika, 20. ili 21. st. i domaći autor.

 

Napomene:

Tijekom studija na ispitima (i kolokvijima) moraju se izvesti najmanje 4 Chopinove etide i 2 Beethovenove sonate, od čega jedna na dipl. ispitu. Skladbe romantičara i autora 20./21. st. trebaju biti ravnomjerno zastupljene, zato skladba po izboru svirana na nekoj godini treba biti po stilu različita od sonate svirane na toj istoj godini.

Ispitni programi 1. 2. i 4. g. trebaju  trajati cca. 45 min., a diplomskog ispita do jednog sata. Skladbe jednom odsvirane (na prijemnom ispitu, kolokviju i ispitima) ne mogu se ponovo svirati.

 

Poslijediplomski studij:

Usavršavanje (prijemni ispit):

1 etida, Beethovenova sonata, skladba po izboru.

 

Specijalizacija konc. smjer (prijemni ispit):

3 etide, Beethovenova sonata, skladba po izboru, klavirski koncert.

 

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GODIŠNJIH  ISPITA,

ZAVRŠNOG I DIPLOMSKOG ISPITA IZ KLAVIRA

 

Ispitnu komisiju čini sedam profesora. Formirane su dvije komisije:

Komisija A (Zlatar, Gamulin, Gašparović, Gusek, Čaldarović, K. Krpan, Milić, Bakrač);

Komisija B (Zlatar, Stanetti, Tikvica, Glodić, Dalibaltayan, Pogorelić, Detoni).

Dodatni član komisije je nastavnik studenta koji ima ispit (ako već nije član komisije), odnosno honorarni nastavnik (honorarni nastavnici ocjenjuju samo svoje studente).

 

Komisija A će u ak. god. 2016/2017. ocjenjivati 1. 2. i 3. g., a komisija B 4. i 5. g. Takav raspored se odnosi na sve ispitne rokove.

 

Studenti  polažu ispite tijekom 3 ispitna roka: u rujnu, veljači i lipnju (moguć je ispit i izvan tih rokova uz molbu koju odobrava pročelnik). Predrok će imati samo studenti 3. g., čija se audicija za sviranje s orkestrom može ocijeniti kao ispit, te oni studenti koji idu na natjecanje pa im se u vrijeme natjecanja može organizirati ispit. Takvi studenti, uz molbu, mogu imati i nešto izmijenjen program ispita.

 

Prisustvovanje ispitima je obvezatno. Ako nastavnik zbog objektivnih razloga ne može prisustvovati ispitu, o tome mora obavijestiti pročelnika i naći zamjenu. Neopravdano nedolaženje na ispite povlaći za sobom sankcije prema Pravilniku Akademije.

 

Ocjenjivanje je javno – članovi komisije ispisuju ocjene u za to predviđen listić i potpisuju ga! Ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, s jednom decimalom. Prije izračune srednje ocjene najviša i najniža ocjena se krate, a tako dobivena skupna ocjena se zaokružuje na jednu decimalu s uobičajenom korekcijom (polovićna se ocjena podiže naviše). Ocjena se studenta ne može mijenjati te se ispit ne može ponoviti (osim ako je ocjena nedovoljan).

6.

Ispiti se ocjenjuju nakon što se preslušala cijela godina, što se ne odnosi na diplomski ispit. Nakon sviranja pojedinog diplomanta odredit će se njegova ocjena i proglasiti da je završio studij. Prije ocjenjivanja diplomskog ispita nastavnik se može, ako to želi, obratiti komisiji.

 

POPIS STUDENATA GLAVNOG PREDMETA PO KLASAMA

(abecednim redom; u zagradi – studenti/sati)

 

Maja Bakrač, doc. (1/2)

Sara Jurišić, 3.g.

 

Dalibor Cikojević, red. prof. (3/4)

Petra Bugarin, 2.g. (Erasmus, Beč)

Viktor Čižić, 3.g.

Tihana Dovhanj, 4.g. (1 sat+1 sat ass. Fak)

Dora Lovrečić, 5.g. (1 sat+1 sat ass. Fak)

 

Srđan Čaldarović, izv. prof. (5/9)
Sven Brajković, Vedrana Hukavec, 1.g. (1 sat+1 sat ass. Fak)

Dora Petković, 3.g.

Marija Lucija Kunjko, 5.g.

Magdalena Leko, (Erasmus, Parma)

Apsolventi: Kristina Vidaković

Spec.: Jelena Ivanović

 

Ruben Dalibaltayan, izv. prof. (8/16)

Sara Komljenović, 1.g.

Paula Ropuš, Arpi Vardanyan, 3. g.

Ivan Krpan, Roland Grlica, Vedran Janjanin, 4.g

Ana Dadić, Elizabeta Adžaga, 5.g.

Tanja Činč, Erasmus, Ljubljana

Apsolvent: Vita Vukov

Usavr.: Ante Vetma

Spec.: Ana Pertrinec, Karlo Ivančić

 

Danijel Detoni, doc. (3/6)

Martina Ivčević, 1.g.

Josip Frigan, Dora Iveković, 2.g.

Spec.: 1 ansambl (duo: Lidija Škuflić/Iva Mrčela)

Komorna glazba, 3 ansambla.

 

Filip Fak, ass. (6/6)

Dora Lovrečić (Cikojević) 1 sat

Viktor Čižić (Cikojević) 1 sat

Tin Gal (Stanetti) 1 sat

Julijan Martinčević (Stanetti) 1 sat

Ivan Božanić (Stanetti) 1 sat

Vedrana Hukavec (Čaldarović) 1 sat

 

Ida Gamulin, red. prof. tzv. (4/8)

Petra Šket, Anton Ivić, 2.g.

Helena Herman, 3.g.

Monika Zlatarek, 4.g.

Spec.: Marta Šimunović,

Usavr.: Lidija Škuflić

 

Ljubomir Gašparović, red. prof. tzv. (4/8):

Antonio Marić, 1.g.

Tomislav Kopjar 2.g. (ponavlja)

Iva Bartolić, Marko Biškup, 4.g;

Ivan Galić, 5.g., Erasmus, Weimar

 

Veljko Glodić, izv. prof. (5/10)

Kristina Mišić, 1.g.

Petra Kukavica, 2.g.

Tin Eugen Pavše Mandić, 3.g.

Danijela Perković, Sanja Mandić, 4.g.

 

Hari Gusek, red. prof. (5/10):

Stipe Iličić, 1.g.

Matea Vrkljan, 2.g.

Antonija Pisk, Margareta Gusek, 3.g. (pauzira)

Melita Mioč, 4.g.

Anamarija Bilandžić, 5.g.

 

Katarina Krpan, izv. prof. (3/6):

Mirna Alfirević, 5.g.

Ivan Bebić, 5.g.

Svjetlana Vlainić, 5.g.

Spec.: Stefani Grbić

 

Ante Milić, doc. (3/6):

Ana Pavičević, 1.g.

Petra Ferić, Stjepan Habunek, 3.g.

Asja Rizvić, 4.g.

Apsolventi: Marija Bajo, Dina Jularić.

 

Lovro Pogorelić, izv. prof. (3/6)

Stela Beno, 1.g.

Ana Orić, Kristian Keil, 4.g.
Apsolventi: Ivona Šimunić, Matea Kovačić, Ivana Galić.

 

Đorđe Stanetti, red. prof. tzv. (5/7)

Julijan Martinčević (1 sat+1 sat ass. Fak), Ivan Božanić, 1.g. (1 sat +1 sat ass. Fak)

Lucija Mikelec, David Vuković, 2. g.

Tin Gal, 3.g. (1 sat+1 sat ass. Fak)

Apsolvent: Juraj Marko Žerovnik.

Spec.: Tamara Gal, Borjan Oliver.

 

Đuro Tikvica, red. prof. (6/12)

Klara Juričić, 1.g.

Elizabeta Marjanović, 2. god.
Lucija Bašić, 3. g.
Matea Matasović, Mamiko Okada, Maro Taslaman, 4. g.
Apsolventi: Marija Bilandžić, Ivan Varošanec
Usavr.: Virna Kljaković, Antonija Jelinčić
Jakša Zlatar, red. prof. tzv. (2/4)

Robert Leitner, 1.g.

Luka Petričić, 2.g.

Teoretska nastava

 

Honorarni nastavnici :

Pavica Gvozdić, prof. emeritus (2/4):

Tomislav Parmać, Domagoj Maras, 5.g.

Usavršavanje: Maja Magdalenić

 

Vladimir  Krpan, prof. emeritus (1/2):

Marko Šantek, 1.g.

Apsolvent: Ivona Konjetić

Usavr.: Ana Lucić;

Spec.: Manuela Šimunović

 

Sretna Meštrović, izv. prof. (1/2)

Ana Krajnović, 5.g.

 

Rijeka

Vladimir Babin, izv. prof. (5/10)

Mario Novaković, 1.g.

Enej Blažek 3. g.

Mateo Žmak, Loris Ivančić Žic 4. g.

Davide Circota 5. g.

Klav. duo, 4 sata

 

 

Orgulje:

Ljerka Očić, prof.dr.art. (3/6+1/2)

Katarina Mandić, 2.g

Krešimir Klarić, 4.g

Tatjana Matković (sa KBF-a), 5.g.

Nikola Cerovečki (Erasmus, Graz)

Komorna: 4 sata

Teoretska nastava: 2 sata

 

Mario Penzar, red. prof. (4/8+2)

Mihovil Buturić, 2.g. (Domenika Milinković, 2.g., ponavlja)

Ivo Mrvelj, Elena Roce, 3.g.

Filip Horvat, 5.g.

Jasmina Belošević, Erasmus, Leipzig

Teoretska nastava: 2 sata

 

Čembalo:

Pavao Mašić, doc. (3/6+10)

Danijela Bošnjak, 1.g.

Karla Biondić, 3.g. (pauzira)

Franjo Bilić, 4.g.

Dario Poljak, 5.g.

Čembalo oblig.: Elena Roce, 1.g., Ivo Mrvelj, 1.g. Krešimir Klarić, 2.g., Marko Biškup, 2.g.

Basso continuo (po 1 sat): Karla Biondić, Franjo Bilić, Dario Poljak

Generalbas s improvizacijom: 2 sata

Izvodilačka praksa rane glazbe: 1 sat

 

POPIS STUDENATA PO GODINAMA

 1. a) Glavni predmet klavir, Zagreb

 

1.godina

 1. Kristina Mišić (Glodić)
 2. Antonio Marić (Gašparović)
 3. Julijan Martinčević, (Stanetti)
 4. Sven Brajković, (Caldarovic)
 5. Martina Ivčević, (Detoni)
 6. Sara Komljenović, (Dalibaltayan)
 7. Ivan Božanić, (Stanetti)
 8. Stela Beno, (Pogorelic)
 9. Robert Leitner, (Zlatar)
 10. Vedrana Hukavec, (Caldarovic)
 11. Ana Pavičević, (Milic)
 12. Stipe Iličić, (Gusek)
 13. Klara Juričić, (Tikvica)
 14. Marko Šantek, (V.Krpan)

 

2.godina

 1. David Vuković, (Stanetti)
 2. Antun Ivić, (Gamulin)
 3. Petra Bugarin, (Cikojević) Erasmus, Beč
 4. Dora Iveković, (Detoni)
 5. Petra Šket, (Gamulin)
 6. Matea Vrkljan, (Gusek)
 7. Luka Petričić, (Zlatar)
 8. Luka Polunić, (Stanetti)
 9. Petra Kukavica (Glodić)
 10. Josip Frigan, (Detoni)
 11. Elizabeta Marjanović, (Tikvica)
 12. Lucija Mikelec, (Stanetti)
 13. Tomislav Kopjar, (Gašparović) (ponavlja)

 

3.godina

 1. Paula Ropuš, (Dalibaltayan).
 2. Dora Petković, (Čaldarović).
 3. Stjepan Habunek, (Milić)
 4. Borna Erceg, (Čaldarović).
 5. Tin Gal, (Stanetti/Fak)
 6. Luija Bašić, (Tikvica).
 7. Helena Herman, (Gamulin).
 8. Antonija Pisk, (Gusek)
 9. Petra Ferić, (Milić).
 10. Tin Eugen Pavše Mandić, (Glodić)
 11. Viktor Čižić, (Cikojević).
 12. Sara Jurišić (Bakrač).

 

4.godina:

 1. Ivan Krpan, (Dalibaltayan).
 2. Danijela Perković, (Glodić).
 3. Ana Orić, (Pogorelić).
 4. Tihana Dovhanj, (Cikojević).
 5. Matea Matasović, (Tikvica).
 6. Roland Grlica, (Dalibaltayan).
 7. Melita Mioč, (Gusek).
 8. Asja Rizvić, (Milić).
 9. Kristian Keil, (Pogorelić).
 10. Maro Taslaman, (Tikvica).
 11. Vedran Janjanin, (Dalibaltayan)
 12. Marko Biškup, (Gašparović).
 13. Monika Zlatarek, (Gamulin).
 14. Mamiko Okada, (Tikvica).
 15. Iva Bartolić, (Gašparović).
 16. Margareta Gusek, (Gusek) (pauzira)

 

5.godina:

 1. Ana Dadić, (Dalibaltayan).
 2. Ivan Galić, (Gašparović) Erasmus, Weimar
 3. Elizabeta Adžaga, (Dalibaltayan) Erasmus, Beč
 4. Anamaria Bilandžić, (Gusek).
 5. Domagoj Maras, (Gvozdić).
 6. Ana Krajnović, (Meštrović).
 7. Magdalena Leko, (Čaldarović). Erasmus, Parma
 8. Marija Lucija Kunjko, (Čaldarović).
 9. Svjetlana Vlainić, (K. Krpan)
 10. Dora Lovrečić, (Cikojević).
 11. Mirna Alfirević, (K. Krpan).
 12. Tomislav Parmać (Gvozdić)
 13. Ivan Bebić (K. Krpan)

 

Apsolventi, klavir

Marija Bilandžić, (Tikvica).

Ivana Galić, (Pogorelić).

Dina Jularić, (Milić).

Matea Kovačić, (Pogorelić).

Ivona Šimunić, (Pogorelić).

Ivan Varošanec, (Tikvica)

Kristina Vidaković, (Čaldarović),

Juraj Marko Žerovnik, (Stanetti/Fak)

Sanja Mandić (Glodić)

Ivona Konjetić (V. Krpan).

Marija Bajo (Milić).

Irena Lenuzzi, (Cikojević)

Marija Matić, (Gamulin)

Vita Vukov (Dalibaltayan).

Hana Hunjet (Cikojević).

Iva Jarić (Čaldarović).

 

 

b) Orgulje:

2.g.

Katarina Mandić (Očić),

Mihovil Buturić, (Penzar)

3.g.

Domenika Milinković (Penzar)

Ivo Mrvelj (Penzar)

Elena Roce (Penzar)

4.g.

Krešimir Klarić (Očić).

Tea Kulaš (Očić).

5.g.

Filip Horvat (Penzar)

Jasmina Belošević  (Penzar)

Filip Horvat (Penzar)

Apsolventi:

Nikola Cerovečki (Očić) Erasmus, Graz.

Ivan Bosnar (Penzar) Erasmus u Americi (?)

Javor Valjak, 5.g.

 

c) Čembalo (Mašić):

1.g. Karla Biondić,

4. g. Franjo Bilić,

5. g. Dario Poljak

 

DODATAK

 

Erasmus (klavir):

Odlazni:

Petra Bugarin, 2.g. (Cikojević, Beč)

Magdalena Leko, 5.g. (Čaldarović, Parma)

Ivan Galić, 5.g., (Gašparović, Weimar)

Jasmina Belošević, (Penzar, orgulje, Leipzig)

Nikola Cerovečki (Očić, orgulje, Graz)

 

Dolazni:

Tanja Činč, Ljubljana (Dalibaltayan)

 

Specijalizacija:

Manuela Šimunović (V. Krpan), (komentor: Zlatar).

Tamara Gal (Stanetti), (komentor: Zlatar).

Ana Petrinec (Dalibaltayan), (komentor: Seletković).

Katja Činč (Dalibaltayan),  (komentor: Bradić)

Karlo Ivančić (Dalibaltayan), (komentor: Seletković).

Borjan Oliver (Stanetti), (komentor: Zlatar/Seletković).

Marta Šimunović (Gamulin), (komentori: Zlatar/Seletković).

Stefani Grbić (K. Krpan).

Jelena Ivanović (Čaldarović).

Ansambl Lidija Škuflić/Iva Mrčela (Detoni).

 

 

 

Usavršavanje:

Ana Lucić (V. Krpan).

Maja Magdalenić (Gvozdić).

Antonija Jelinčić (Tikvica).

Lidija Škuflić (Gamulin).

Virna Kljaković (Tikvica).

Ante Vetma (Dalibaltayan).

 

 

Statistika:

 

Studenti klavira:

1.g. ZG 14, RI 1=15

2.g. ZG 13, RI 0=13

3.g. ZG 13, RI 1=14

4.g. ZG 17, RI 2=19

5.g. ZG 13, RI 1=14

Ukupno: ZG 70+RI 5=75

 

 

Redoviti studenti:

Klavir: 75 studenata (ZG 70; RI),

Orgulje: 10,

Čembalo: 3

 

Ostalo:

Erasmus: odl. 5; dol. 1

Apsolventi: ZG 16, RI 1=17

Usavršavanje: ZG 6

Specijalizacija: ZG 10

 

 

Raspored soba u ak. god. 2016/2017.

Nastava klavira gl. predm.

Soba 417 

Ponedjeljak                   9-15 Gamulin                                 15-21 Glodić

Utorak                           9-15 Gusek                                     15-21 Gamulin

Srijeda                           9-15 Gamulin                                    15-21  Gusek

Četvrtak                        9-15 Gusek                                     15-21 Glodić

Petak                             9-15 Gusek                                         15-21 Glodić

Subota                           9-15 Glodić                                     15-21 Gamulin

Soba 418

Ponedjeljak                  9-15 Dalibaltiyan                               15-21 Pogorelić

Utorak                                                9-21 Meštrović

Srijeda                                               9-21 Dalibaltayan

Četvrtak                        9-15 Dalibaltayan                              15-21 Pogorelić

Petak                             9-15 Dalibaltayan                              15-21 Pogorelić

Subota                           9-15 Pogorelić                                   15-21 Dalibaltayan

Soba 510

Ponedjeljak                   9-15 K. Krpan                               15-21 Milić

Utorak                                                           9-21 K. Krpan

Srijeda                           9-15 Gusek                                     15-21  K. Krpan

Četvrtak                                                                9-21 Milić

Petak                             9-15 K. Krpan                                    15-21 Milić

Subota                           9-15 K. Krpan                                 15-21 Milić

Soba 517

Ponedjeljak                   9-15 Fak                                        15-21 Gvozdić

Utorak                           9-15 Gašparović                            15-21 Fak

Srijeda                           9-15 Gašparović                            15-21  Gvozdić

Četvrtak                        9-15 Gašparović                            15-21 Stanetti

Petak                                                            9-21 Stanetti

Subota                                                          9-21 Stanetti

Soba 518

Utorak                        9-14 Bakrač

Srijeda                                                                                      14-20 Bakrač

Soba 535

Ponedjeljak                                                9-21 Tikvica

Utorak                         9-15 V. Krpan                                     15-21 Tikvica

Srijeda                         9-15 Tikvica                                         15-21 Zlatar

Četvrtak                                                      9-21 Zlatar

Petak                           9-15 V. Krpan                                     15-21 Tikvica

Subota                                                        9-21 Tikvica

Soba 617

Ponedjeljak                   8-18 Čaldarović                             18-21 Detoni

Utorak                           8-15 Detoni                                     15-21 Cikojević

Srijeda                           8-15 Čaldarović                              15-21  Gamulin

Četvrtak                        8-15 Detoni                                     15-21 Cikojević

Petak                             8-18 Čaldarović                                  18-21 Detoni

Subota                                                       8-21 Čaldarović

 

Pročelnici klavirskog odsjeka od 1923. do 2017.:

 

1923.-1924. Ćiril Ličar

1925.-1927. Vjekoslav Rosenberg-Ružić

1927.-1928. Svetislav Stančić

1929.-1035. Vjekoslav Rosenberg-Ružić

1935.-1941. Svetislav Stančić

1941.-1942. Evgenij Vaulin

1942.-1945. Melita Lorković

1945.-1967. Svetislav Stančić

1967.-1977. Ivo Maček

1977.-1981. Jurica Murai

1981.-1983. Ranko Filjak

1983.-1988. Zvjezdana Bašić

1988.-1994. Stjepan Radić

1994.-1997. Zvjezdana Bašić

1997.-1999. Vladimir Krpan

1999.-2001. Pavica Gvozdić

2001.-2003. Vladimir Krpan

2003.-2006. Đorđe Stanetti

2006.-2008. Ljubomir Gašparović

2008.-2017. Jakša Zlatar

© 2016 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter