5. odsjek za klavir, orgulje i čembalo

Pročelnik 5. odsjeka: red.prof. Đuro Tikvica

Na Odsjeku za klavir, orgulje i čembalo studenti u okviru diplomskog studija, koji traje pet godina, stječu umijeće umjetničke interpretacije kao solisti, komorni glazbenici i korepetitori. Cilj studija je razviti kreativno mišljenje studenata i pomoći im u pronalaženju vlastitog umjetničkog identiteta putem usavršavanja tehnike sviranja i umijeća uvjerljivog tumačenja notnog teksta. Zbog toga im je, uz diplomiranje glavnog predmeta, pružena mogućnost izobrazbe sviranja u komornim sastavima i klavirskom duu te korepetiranju pjevača, gudača i duhača. Pored pedagoškog modula, koji će studente osposobiti za profesore svog instrumenta, nudi se i modul muzikoterapije, što će mlade diplomirane glazbenike dodatno pripremiti za profesionalni život (u planu je otvaranje još nekoliko modula).

Tijekom studija studenti se ohrabruju da nastupaju na klavirijadama i smotrama te koncertima razmjene s drugim akademijama. Također im je pružena mogućnost sudjelovanja na seminarima gostujućih profesora, što ih organizira akademija, te na državnom i inozemnim natjecanjima. Oni studenti koji polože audiciju mogu svirati s Akademskim orkestrom i sa Zagrebačkom filharmonijom. Bolonjski proces putem sistema „Erasmus“ nudi studentima viših godina mogućnost izobrazne na nekoj drugoj akademiji.

Odsjek čini kolektiv od 16 nastavnika klavira u Zagrebu i 2 u Rijeci (uz jednog asistenta) te dva nastavnika orgulja i jednog čembala. Uz njih 8 nastavnika predaje klavir obligatni, a dvoje klavirski duo. Nakon diplome studenti mogu usavršiti svoja znanja na poslijediplomskom studiju u okviru programa usavršavanja (1 god.) i studija specijalizacije (2 god.).

U ak. god. 2015/16 na 5. odsjeku studira ukupno 128 studenata, od kojih 70 klavir u Zagrebu i 6 u Rijeci, na orguljama ih je 10, na čembalu troje, a na „Erasmusu“ osmero. Na poslijediplomskom studiju iz klavira 13 je polaznika na specijalizaciji i 9 na usavršavanju.

Nastavnici i suradnici

5. odsjek za klavir, orgulje i čembalo

V odsjek – kalendar događanja 2019/2020

 

 

GODIŠNJI ISPITI (9-13, 14:30-19:30)

 

  1. ROK – 8.-10., 12. i 13. lipnja 2020.

 

  1. ROK – 14-18. 9. 2020.

 

DIPLOMSKI ISPITI (15-21h):

 

26., 27., 29., 30. 6. 2020.

 

OBRANE DIPLOMSKIH RADNJI: 20. 6., 15-19h, soba 326

 

KOLOKVIJI (DVORANA STANČIĆ):

 

PREDROK:  24. listopad, 10-13, 14-17.

  1. rok – 21. studeni, 10-13, 14 – 19
  2. rok – 19. prosinac – 10-13, 14-19
  3. rok – 23. siječanj – 10-13, 14-19

*Naknadni rok – 26. ožujak, 14-19

 

* Naknadni rok uz molbu s odgovarajućim razlogom

 

KLAVIRIJADE (14-19h):

25. listopad

26. studeni

27. prosinac

28. siječanj

27. ožujak

29. svibanj

 

SMOTRA  – 20.-25- travnja 2020.

 

Svi ispiti, kolokviji i klavirijade održavaju se u dvorani Stančić

 

Audicija za nastup sa Zagrebačkom filharmonijom:

Odsjek 21. studenoga

Muzička akademija 25. studenoga

 

 

 


 

ZAHTJEVI KOLOKVIJA I ISPITA

 

Kolokviji i godišnji ispiti:

  1. g.

Kolokvij:   J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; D. Scarlatti: sonata; dvije etide od kojih jedna virtuozna.

Ispit: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; sonata; virtuozna etida; skladba po izboru i skladba hrvatskog skladatelja.

  1. g.

Kolokvij:  J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; dvije etide od kojih jedna virtuozna; sonata Haydna ili Mozarta ili klasične varijacije.

Ispit: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; sonata; virtuozna etida; skladba po izboru i skladba hrvatskog autora.

  1. g.

Kolokvij: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; klasične varijacije (sonata Haydna ili Mozarta, ako su u 2. g. svirane var.); dvije etide s problematikom dvohvata;

Ispit: Koncert za klavir i orkestar.

  1. g.

Kolokvij (u trajanju od 15-20 min.): slobodni program s najmanje jednom skladbom hrvatskog skladatelja i skladbe (skladbi) napisane nakon 1950. (također može biti hrvatski skladatelj).

Ispit: slobodan program u trajanju cca 45 min.

     5.g.

Diplomski koncert: Bach, Beethovenova sonata, dvije etide, romantika, 20. ili 21. st. i domaći autor.

Napomene:

Tijekom studija na ispitima (i kolokvijima) moraju se izvesti najmanje 4 Chopinove etide i 2 Beethovenove sonate, od čega jedna na dipl. ispitu. Skladbe romantičara i autora 20./21. st. trebaju biti ravnomjerno zastupljene, zato skladba po izboru svirana na nekoj godini treba biti po stilu različita od sonate svirane na toj istoj godini.

Ispitni programi 1. 2. i 4. g. trebaju  trajati cca. 45 min., a diplomskog ispita do jednog sata. Skladbe jednom odsvirane (na prijemnom ispitu, kolokviju i ispitima) ne mogu se ponovo svirati.

 

Poslijediplomski studij:

Usavršavanje (prijemni ispit):

1 etida, Beethovenova sonata, skladba po izboru.

 

Specijalizacija konc. smjer (prijemni ispit):

3 etide, Beethovenova sonata, skladba po izboru, klavirski koncert.


PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GODIŠNJIH  ISPITA,

ZAVRŠNOG I DIPLOMSKOG ISPITA IZ KLAVIRA

 

Studenti  polažu ispite tijekom 3 ispitna roka: u rujnu, veljači i lipnju (moguć je ispit i izvan tih rokova uz molbu koju odobrava pročelnik). Predrok će imati samo studenti 3. g., čija se audicija za sviranje s orkestrom može ocijeniti kao ispit, te oni studenti koji idu na natjecanje pa im se u vrijeme natjecanja može organizirati ispit. Takvi studenti, uz molbu, mogu imati i nešto izmijenjen program ispita.

Prisustvovanje ispitima je obvezatno. Ako nastavnik zbog objektivnih razloga ne može prisustvovati ispitu, o tome mora obavijestiti pročelnika i naći zamjenu. Neopravdano nedolaženje na ispite povlaći za sobom sankcije prema Pravilniku Akademije.

Ocjenjivanje je javno – članovi komisije ispisuju ocjene u za to predviđen listić i potpisuju ga! Ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, s jednom decimalom. Prije izračune srednje ocjene najviša i najniža ocjena se krate, a tako dobivena skupna ocjena se zaokružuje na jednu decimalu s uobičajenom korekcijom (polovićna se ocjena podiže naviše). Ocjena se studenta ne može mijenjati te se ispit ne može ponoviti (osim ako je ocjena nedovoljan).

 Ispiti se ocjenjuju nakon što se preslušala cijela godina, što se ne odnosi na diplomski ispit. Nakon sviranja pojedinog diplomanta odredit će se njegova ocjena i proglasiti da je završio studij. Prije ocjenjivanja diplomskog ispita nastavnik se može, ako to želi, obratiti komisiji.


Pročelnici klavirskog odsjeka od 1923. do 2017.:

1923.-1924. Ćiril Ličar

1925.-1927. Vjekoslav Rosenberg-Ružić

1927.-1928. Svetislav Stančić

1929.-1035. Vjekoslav Rosenberg-Ružić

1935.-1941. Svetislav Stančić

1941.-1942. Evgenij Vaulin

1942.-1945. Melita Lorković

1945.-1967. Svetislav Stančić

1967.-1977. Ivo Maček

1977.-1981. Jurica Murai

1981.-1983. Ranko Filjak

1983.-1988. Zvjezdana Bašić

1988.-1994. Stjepan Radić

1994.-1997. Zvjezdana Bašić

1997.-1999. Vladimir Krpan

1999.-2001. Pavica Gvozdić

2001.-2003. Vladimir Krpan

2003.-2006. Đorđe Stanetti

2006.-2008. Ljubomir Gašparović

2008.-2017. Jakša Zlatar

2017.-2018. Đorđe Stanetti

2018.-2019. Srđan Čaldarović

2019.-         Đuro Tikvica

 


PROFESORI KLAVIRSKOD ODSJEKA NEKOĆ I DANAS

 

Klavirski odjel nekad (pedesetih godina 20. stoljeća)

Prof. Stančić (sjedi) sa svojim studentima, profesorima Akademije (osim M. Vukdragović)

slijeva nadesno – I. Maček, M. Lorković, S. Radić, D. Gušić, R. Filjak, M. Vukdragović,

Natalija Matovinović Gottlieb, D. Lukić, J. Murai.

 

 

 Klavirski odsjek danas (nakon Odjelne sjednice 2. 6. 2017.)

(M. Bakrač, F. Fak, H. Gusek, P. Mašić, K. Krpan, M. Janjanin, Lj. Gašparović, J. Zlatar, S. Čaldarović, Đ. Stanetti, I. Gamulin, Đ. Tikvica, D. Cikojević, A. Milić, D. Detoni, M. Šoša) 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram