5. odsjek za klavir, čembalo i orgulje

Pročelnik 5. odsjeka: Srđan ČALDAROVIĆ, izv. prof.

Na Odsjeku za klavir, orgulje i čembalo studenti u okviru diplomskog studija, koji traje pet godina, stječu umijeće umjetničke interpretacije kao solisti, komorni glazbenici i korepetitori. Cilj studija je razviti kreativno mišljenje studenata i pomoći im u pronalaženju vlastitog umjetničkog identiteta putem usavršavanja tehnike sviranja i umijeća uvjerljivog tumačenja notnog teksta. Zbog toga im je, uz diplomiranje glavnog predmeta, pružena mogućnost izobrazbe sviranja u komornim sastavima i klavirskom duu te korepetiranju pjevača, gudača i duhača. Pored pedagoškog modula, koji će studente osposobiti za profesore svog instrumenta, nudi se i modul muzikoterapije, što će mlade diplomirane glazbenike dodatno pripremiti za profesionalni život (u planu je otvaranje još nekoliko modula).

Tijekom studija studenti se ohrabruju da nastupaju na klavirijadama i smotrama te koncertima razmjene s drugim akademijama. Također im je pružena mogućnost sudjelovanja na seminarima gostujućih profesora, što ih organizira akademija, te na državnom i inozemnim natjecanjima. Oni studenti koji polože audiciju mogu svirati s Akademskim orkestrom i sa Zagrebačkom filharmonijom. Bolonjski proces putem sistema „Erasmus“ nudi studentima viših godina mogućnost izobrazne na nekoj drugoj akademiji.

Odsjek čini kolektiv od 16 nastavnika klavira u Zagrebu i 2 u Rijeci (uz jednog asistenta) te dva nastavnika orgulja i jednog čembala. Uz njih 8 nastavnika predaje klavir obligatni, a dvoje klavirski duo. Nakon diplome studenti mogu usavršiti svoja znanja na poslijediplomskom studiju u okviru programa usavršavanja (1 god.) i studija specijalizacije (2 god.).

U ak. god. 2015/16 na 5. odsjeku studira ukupno 128 studenata, od kojih 70 klavir u Zagrebu i 6 u Rijeci, na orguljama ih je 10, na čembalu troje, a na „Erasmusu“ osmero. Na poslijediplomskom studiju iz klavira 13 je polaznika na specijalizaciji i 9 na usavršavanju.

Profesori klavira:

Srđan ČALDAROVIĆ, izv. prof. (pročelnik)

Dalibor CIKOJEVIĆ, red. prof.

Ida GAMULIN, red. prof.

Ljubomir GAŠPAROVIĆ, red. prof.

Đorđe STANETTI, red. prof.

Đuro TIKVICA, red. prof.(voditelj katedre za kl. obl.)

Jakša ZLATAR, red. prof.

Hari GUSEK, red. prof.

Vladimir BABIN, izv. prof.

Ruben DALIBALTAYAN, izv. prof.

Veljko GLODIĆ, izv. prof.

Katarina KRPAN, izv. prof.

Lovro POGORELIĆ, izv. prof.

Maja BAKRAČ, doc.

Danijel DETONI, doc.

Filip FAK, doc., (zamjenik pročelnika)

Ante MILIĆ, doc.

Honorarni nastavnici:

Pavica GVOZDIĆ, red. prof. (prof. emeritus)

Vladimir KRPAN, red. prof. (prof. emeritus)

Profesori orgulja

Ljerka OČIĆ, prof. dr. art

Mario PENZAR, red. prof.

Profesor čembala:

Pavao MAŠIĆ, izv. prof.

Nastavnici klavira obligatno:

Srebrenka Široki Turčić, viši pred.

Vlasta Pičulin Gyura, viši pred.

Mario Šoša, viši pred.

Sabrina Zelić Lovrenović, viši pred.

Darko Žuk, viši pred.

Mija Miljković Đuzel, pred.

Filip Fak, ass.

Dino Kalebota, pred.

Karlo Ivančić, pred.

Terezija Cukrov, perd.

David Gazarov, doc.

Profesori klavirskog dua:

Emin Armano, red. prof.

Mladen Janjanin, red. prof.

Profesor korepetiranja:

doc.art. Srebrenka Poljak

5. odsjek za klavir, orgulje i čembalo

V odsjek kalendar

Dvorana  Stančić

Klavirijade i rokovi za kolokvije:

26.X, 30.XI, 21. XII,  25. I 22. III, 26. IV, 24.V od 14h

Ljetni  ispitni rok : 10.- 15. VI 2019. ( srijeda 12. Vijeće)

Jesenski ispitni rok: 16.IX- 21.IX 2019.jesenski ispitni rok

Smotra: 25. III- 30.III

1.3. – 4. 3. HDGPP

8.- 13. IV Državno HDGPP

Suradnja LJubljana-Zagreb, Graz-Zagreb

Ljubljana– 10.5., Zagreb – 11.5. (Stančić)

Graz – 16. 5., Zagreb – 18.5. (Stančić)

 

 

ORGULJE– dvorana HUML

ISPITNI ROKOVI:

 

Kolokvij  iz orgulja – 5. 2. 2019.  od 10 -12 sati

 

Godišnji ispiti  :   

  1. rok  – 13. 6. 2019.   9 -12 sati   

 

  1. rok   – 1.7. 2019.  od  9 – 11 sati

                             

jesenski rok 10.9. 2019.  od 9-11 sati

 

 


 

ZAHTJEVI KOLOKVIJA I ISPITA

 

Kolokviji i godišnji ispiti:

  1. g.

Kolokvij:   J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; D. Scarlatti: sonata; dvije etide od kojih jedna virtuozna.

Ispit: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; sonata; virtuozna etida; skladba po izboru i skladba hrvatskog skladatelja.

  1. g.

Kolokvij:  J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; dvije etide od kojih jedna virtuozna; sonata Haydna ili Mozarta ili klasične varijacije.

Ispit: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; sonata; virtuozna etida; skladba po izboru i skladba hrvatskog autora.

  1. g.

Kolokvij: J. S. Bach: preludij i fuga iz WK; klasične varijacije (sonata Haydna ili Mozarta, ako su u 2. g. svirane var.); dvije etide s problematikom dvohvata;

Ispit: Koncert za klavir i orkestar.

  1. g.

Kolokvij (u trajanju od 15-20 min.): slobodni program s najmanje jednom skladbom hrvatskog skladatelja i skladbe (skladbi) napisane nakon 1950. (također može biti hrvatski skladatelj).

Ispit: slobodan program u trajanju cca 45 min.

     5.g.

Diplomski koncert: Bach, Beethovenova sonata, dvije etide, romantika, 20. ili 21. st. i domaći autor.

Napomene:

Tijekom studija na ispitima (i kolokvijima) moraju se izvesti najmanje 4 Chopinove etide i 2 Beethovenove sonate, od čega jedna na dipl. ispitu. Skladbe romantičara i autora 20./21. st. trebaju biti ravnomjerno zastupljene, zato skladba po izboru svirana na nekoj godini treba biti po stilu različita od sonate svirane na toj istoj godini.

Ispitni programi 1. 2. i 4. g. trebaju  trajati cca. 45 min., a diplomskog ispita do jednog sata. Skladbe jednom odsvirane (na prijemnom ispitu, kolokviju i ispitima) ne mogu se ponovo svirati.

 

Poslijediplomski studij:

Usavršavanje (prijemni ispit):

1 etida, Beethovenova sonata, skladba po izboru.

 

Specijalizacija konc. smjer (prijemni ispit):

3 etide, Beethovenova sonata, skladba po izboru, klavirski koncert.


PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GODIŠNJIH  ISPITA,

ZAVRŠNOG I DIPLOMSKOG ISPITA IZ KLAVIRA

 

Studenti  polažu ispite tijekom 3 ispitna roka: u rujnu, veljači i lipnju (moguć je ispit i izvan tih rokova uz molbu koju odobrava pročelnik). Predrok će imati samo studenti 3. g., čija se audicija za sviranje s orkestrom može ocijeniti kao ispit, te oni studenti koji idu na natjecanje pa im se u vrijeme natjecanja može organizirati ispit. Takvi studenti, uz molbu, mogu imati i nešto izmijenjen program ispita.

Prisustvovanje ispitima je obvezatno. Ako nastavnik zbog objektivnih razloga ne može prisustvovati ispitu, o tome mora obavijestiti pročelnika i naći zamjenu. Neopravdano nedolaženje na ispite povlaći za sobom sankcije prema Pravilniku Akademije.

Ocjenjivanje je javno – članovi komisije ispisuju ocjene u za to predviđen listić i potpisuju ga! Ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, s jednom decimalom. Prije izračune srednje ocjene najviša i najniža ocjena se krate, a tako dobivena skupna ocjena se zaokružuje na jednu decimalu s uobičajenom korekcijom (polovićna se ocjena podiže naviše). Ocjena se studenta ne može mijenjati te se ispit ne može ponoviti (osim ako je ocjena nedovoljan).

 Ispiti se ocjenjuju nakon što se preslušala cijela godina, što se ne odnosi na diplomski ispit. Nakon sviranja pojedinog diplomanta odredit će se njegova ocjena i proglasiti da je završio studij. Prije ocjenjivanja diplomskog ispita nastavnik se može, ako to želi, obratiti komisiji.


KOMISIJE

  1. KOMISIJA ZA GODIŠNJE ISPITE

Ispitnu komisiju godišnjih ispita čini sedam profesora. Formirane su dvije komisije:

Komisija A: Stanetti, Gamulin, Gašparović, Čaldarović, K. Krpan, Milić, Bakrač;

Komisija B: Stanetti, Tikvica, Glodić, Dalibaltayan, Pogorelić, Babin, Detoni.

Dodatni član komisije je nastavnik studenta koji ima ispit (ako već nije član komisije), odnosno honorarni nastavnik (honorarni nastavnici ocjenjuju samo svoje studente).

U ak. god. 2017/2018. komisija A će ocjenjivati 1. 2. i 3. g.,

a komisija B 4. i 5. g.

Takav raspored se odnosi na sve ispitne rokove godišnjih ispita.

 

  1. KOMISIJE ZA DIPLOMSKE ISPITE

I.                                               II.                                      III.

Stanetti                                  Stanetti                                Stanetti

Čaldarović                            Dalibaltayan                        Gašparović

Krpan                                    Gamulin                              Tikvica

Bakrač                                   Glodić                                  Babin

Milić                                      Detoni                                 Pogorelić

Napomena: Zamjena za izv. prof. Babina je doc. Maja Bakrač, a doc. Detoni je zamjena za red. prof. Gašparovića, ako je spriječen.

 

  1. KOMISIJE ZA KOLOKVIJE

I.                                   II.                             III.                       IV.                    V.

27/10                     17/11                          15/12                       26/1                16/3

Stanetti                Čaldarović                Dalibaltayan           Stanetti           Stanetti

Krpan                  Gamulin                    Pogorelić               Tikvica            Babin

Milić                    Detoni                       Bakrač                   Gašparović     Glodić

KOMISIJE ZA SPECIJALIZACIJU I USAVRŠAVANJE :

I.                                          II.                                    III.

Stanetti                                Stanetti                            Stanetti

Čaldarović                          Dalibaltayan                     Gamulin

Tikvica                                Krpan                               Dalibaltayan


 

 


 

Raspored soba u ak. god. 2016/2017.

Nastava klavira gl. predm.

Soba 417 

Ponedjeljak                   9-15 Gamulin                                 15-21 Glodić

Utorak                           9-15 Gusek                                     15-21 Gamulin

Srijeda                           9-15 Gamulin                                    15-21  Gusek

Četvrtak                        9-15 Gusek                                     15-21 Glodić

Petak                             9-15 Gusek                                         15-21 Glodić

Subota                           9-15 Glodić                                     15-21 Gamulin

Soba 418

Ponedjeljak                  9-15 Dalibaltiyan                               15-21 Pogorelić

Utorak                                             9-21 Dalibaltayan

Srijeda                                               9-21 Babin

Četvrtak                        9-15 Dalibaltayan                               15-21 Pogorelić

Petak                             9-15 Dalibaltayan                              15-21 Pogorelić

Subota                           9-15 Pogorelić                                   15-21 Dalibaltayan

Soba 510

Ponedjeljak                   9-15 K. Krpan                               15-21 Milić

Utorak                                                           9-21 K. Krpan

Srijeda                           9-15 Gusek                                     15-21  K. Krpan

Četvrtak                                                                9-21 Milić

Petak                             9-15 K. Krpan                                    15-21 Milić

Subota                           9-15 K. Krpan                                 15-21 Milić

Soba 517

Ponedjeljak                   9-15 Fak                                        15-21 (Gvozdić/Meštrović)

Utorak                           9-15 Gašparović                            15-21 Fak

Srijeda                           9-15 Gašparović                            15-21  (Gvozdić/Meštrović)

Četvrtak                        9-15 Gašparović                            15-21 Stanetti

Petak                                                            9-21 Stanetti

Subota                                                          9-21 Stanetti

Soba 518

Utorak                        9-14 Bakrač

Srijeda                                                                                      14-20 Bakrač

Soba 535

Ponedjeljak                                                9-21 Tikvica

Utorak                         9-15 V. Krpan                                     15-21 Tikvica

Srijeda                         9-15 Tikvica                                         15-21 Zlatar

Četvrtak                                                      9-21 Zlatar

Petak                           9-15 V. Krpan                                     15-21 Tikvica

Subota                                                        9-21 Tikvica

Soba 617

Ponedjeljak                   8-18 Čaldarović                             18-21 Detoni

Utorak                           8-15 Detoni                                     15-21 Cikojević

Srijeda                           8-15 Čaldarović                              15-21  Gamulin

Četvrtak                        8-15 Detoni                                     15-21 Cikojević

Petak                             8-18 Čaldarović                                  18-21 Detoni

Subota                                                       8-21 Čaldarović


Pročelnici klavirskog odsjeka od 1923. do 2017.:

1923.-1924. Ćiril Ličar

1925.-1927. Vjekoslav Rosenberg-Ružić

1927.-1928. Svetislav Stančić

1929.-1035. Vjekoslav Rosenberg-Ružić

1935.-1941. Svetislav Stančić

1941.-1942. Evgenij Vaulin

1942.-1945. Melita Lorković

1945.-1967. Svetislav Stančić

1967.-1977. Ivo Maček

1977.-1981. Jurica Murai

1981.-1983. Ranko Filjak

1983.-1988. Zvjezdana Bašić

1988.-1994. Stjepan Radić

1994.-1997. Zvjezdana Bašić

1997.-1999. Vladimir Krpan

1999.-2001. Pavica Gvozdić

2001.-2003. Vladimir Krpan

2003.-2006. Đorđe Stanetti

2006.-2008. Ljubomir Gašparović

2008.-2017. Jakša Zlatar

2017.-          Đorđe Stanetti


PROFESORI KLAVIRSKOD ODSJEKA NEKOĆ I DANAS

 

Klavirski odjel nekad (pedesetih godina 20. stoljeća)

Prof. Stančić (sjedi) sa svojim studentima, profesorima Akademije (osim M. Vukdragović)

slijeva nadesno – I. Maček, M. Lorković, S. Radić, D. Gušić, R. Filjak, M. Vukdragović,

Natalija Matovinović Gottlieb, D. Lukić, J. Murai.

 

 

 Klavirski odsjek danas (nakon Odjelne sjednice 2. 6. 2017.)

(M. Bakrač, F. Fak, H. Gusek, P. Mašić, K. Krpan, M. Janjanin, Lj. Gašparović, J. Zlatar, S. Čaldarović, Đ. Stanetti, I. Gamulin, Đ. Tikvica, D. Cikojević, A. Milić, D. Detoni, M. Šoša) 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube