KONCERTI ANSAMBALA MUZIČKE AKADEMIJE

VAŽNO – raspored je podložan promjenama

Ansambl limenih duhača

  1. Dvorana Bersa, petak, 30.11.2023. u 19 sati
  2. Dvorana Bersa, srijeda, 27.3.2024. u 19 sati

umjetnički voditelj: red. prof. art. Šime Vulelija

 

Duhački orkestar

1. Dvorana Bersa, četvrtak, 26.10.2023. u 19 sati, petak, 27.10.2023. u 19 sati

Program:
Peter Askim: naknadno
Igor Stravinski: Symphonies of Wind Instruments
Gustav Holst: Second Suite in F for Military Band
Anđelko Igrec: Granny’s Song
Vincent Persichetti: Divertimento, Op. 42

dirigent: doc. art. Ivan Josip Skender i studenti dirigiranja Nika Kožar, Ivan Šćepanović, Martin Pleše, Borjan Oliver

2. Dvorana Bersa, četvrtak, 7.3.2024. u 19 sati, petak, 8.3.2023. u 19 sati

Program:
Praizvedba/izvedba studentskog djela
Richard Strauss: Feierlicher Einzug der Ritter des Johanniterordens
Davorin Kempf: Koral i Alleluia za orgulje i puhače
Aaron Copland: Emblems

dirigent: doc. art. Ivan Josip Skender i studenti dirigiranja

 

Gudački orkestar

  1. Dvorana Bersa, četvrtak, 18.1.2024. u 19 sati

Program:
A. Corelli: Concerto grosso u D-duru, op. 6, br. 1
J. S. Bach: Koncert za tri violine i gudače
solisti: Lea Tvrtković, Ivana Đanić i Vid Pavčnjak, violine
I. Josipović: Samba da camera
F. Mendelssohn Bartholdy: 9. simfonija za gudače u C-duru

2. Dvorana Bersa, srijeda, 20.3.2024.
Pasionska baština u Zagrebu, 21.3.2024.
Koncert u Sarajevu, 22.3.2024.

Program:
A. Corelli: Concerto grosso u F-duru, op. 6, br. 2
M. Kelemen: Preludij, aria i finale

G. Sollima: Violoncelles, vibrez za dva violončela i gudače
solisti: Luka Galuf i Lovre Tunuković, violončela

F. Schubert: Misa za soliste, zbor i gudački orkestar u G-duru, D 167
suradnja sa zborom MA

umjetnički voditelj: red. prof. art. Anđelko Krpan

 

ASMANGU – Ansambl za suvremenu glazbu

1. Dvorana Bersa, petak, 13.10.2023. u 19 sati
29. Dani Milka Kelemena, Slatina, ponedjeljak, 15.10.2023.
na programu: M. Kelemen, A. Schönberg, V. Kovačić, J. Prajz, T. Krobot, D. Batinić, H. Skljarov

2. Dvorana Bersa, petak, 26.1.2024. u 19 sati
Festival sodobne glazbe Akademije za glasbo, Ljubljana, subota, 27.1.2024.
na programu: M. Kelemen / A. Schönberg / skladbe studenata kompozicije iz Ljubljane i Zagreba

umjetnički voditelj: prof. art. Berislav Šipuš

 

Jazz orkestar MA

  1. Dvorana Bersa, petak, 8.12.2023. u 19 sati
  2. Dvorana Bersa, petak, 26.4.2024. u 19 sati

umjetnički voditelj: red. prof. art. Saša Nestorović

 

Zbor / Komorni zbor

1. U suradnji sa Zborom i Simfonijskim orkestrom HRT-a
Ciklus Kanconijer
četvrtak, 9. studenoga 2023. u 19.30 sati, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
na programu: B. Britten
dirigent: prof. art Tomislav Fačini
zborovotkinja: prof. art Jasenka Ostojić

2. Dvorana Bersa, srijeda, 20.3.2024.
F. Schubert: Misa za soliste, zbor i gudački orkestar u G-duru, D 167
suradnja s Gudačkim orkestrom MA

dirigentica: red. prof. art. Jasenka Ostojić

 

Tamburaški orkestar

  1. Dvorana Bersa, ponedjeljak, 27.11.2023. u 19 sati
  2. Dvorana Bersa, ponedjeljak, 20.5.2024. u 19 sati

umjetnički voditelj: doc. art. Siniša Leopold

 

Udaraljkaški ansambl MA

  1. Dvorana Bersa, srijeda, 17.1.2024. u 19 sati
  2. Dvorana Bersa, četvrtak, 23.5.2024. u 19 sati

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube