KONCERTI ANSAMBALA MUZIČKE AKADEMIJE

VAŽNO – raspored je podložan promjenama

ANSAMBL LIMENIH DUHAČA

— PETAK — 20. 11. 2020. — 19:30
Koncertna dvorana Blagoje Bersa

— PETAK — 21. 5. 2021. — 19:30
Koncertna dvorana Blagoje Bersa
Šime Vulelija, dirigent

 

DUHAČKI ORKESTAR
— SUBOTA — 12. 12. 2020. — 19:30
Koncertna dvorana Blagoje Bersa
— PETAK — 5. 3. 2021. — 19:30
Koncertna dvorana Blagoje Bersa
Davorin Brozić, dirigent

 

JAZZ-ORKESTAR

— ČETVRTAK — 3. 12. 2020. — 19:30

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

za Rotary klub Zagreb Centar

— PETAK — 28. 5. 2021. — 19:30
Koncertna dvorana Blagoje Bersa
Saša Nestorović, dirigent

  

GUDAČKI KOMORNI ORKESTAR
— SUBOTA — 27. 2. 2021. — 19:30
Koncertna dvorana Blagoje Bersa
— NEDJELJA — 21. 3. 2021.
Koncert na Pasionskoj baštini

— SRIJEDA — 12. 5. 2021.

Čakovec, Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski
Jože Haluza, umjetnički voditelj

 

ASMANGU
Ansambl studenata Muzičke akademije za novu glazbu
— SUBOTA — 28. 11. 2020. — 19:30
Koncertna dvorana Blagoje Bersa
— ČETVRTAK — 22. 4. 2021.
Koncertna dvorana Blagoje Bersa, Muzički biennale Zagreb

Berislav Šipuš, dirigent

 

KOMORNI ZBOR

Koncert u sklopu Pasionske baštine

ožujak 2021.

Jasenka Ostojić, dirigentica

 

TAMBURAŠKI ORKESTAR

— ČETVRTAK — 3. 12. 2020. — 19:30

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Siniša Leopold, dirigent

Tambura instrumental festival

— ČETVRTAK — 13. 5. 2021. — 19:30

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube