PRIJAVA I POLAGANJE DIPLOMSKOG ISPITA, PREDAJA DIPLOMSKOG RADA

RASPORED DIPLOMSKIH ISPITA 

Dogovor o terminima svih dijelova diplomskog ispita studenti obavljaju u suradnji s mentorom i pročelnikom odsjeka. Pročelnik odsjeka po potrebi će rezervirati prostor/dvoranu. Termini se oglašavaju na stranicama Muzičke akademije.  

Pročelnik odsjeka obavještava prodekana za nastavu o zakazanim terminima svih dijelova ispita u najkraćem mogućem roku (potrebne informacije: ime i prezime kandidata, odsjek/smjer, program koncerta i/ili tema diplomskog rada, mentor(i), sastav povjerenstva, mjesto i vrijeme obrane).  

Diplomski koncerti održat će se u koncertnim dvoranama Akademije uz primjenu svih vrijedećih epidemioloških mjera. O trenutačnom režimu ulaska u zgradu i dvoranu studenti se trebaju raspitati kod pročelnika odsjeka. 

 

IZRADA PISANOGA DIPLOMSKOG RADA 

Gotov diplomski rad šalje se najkasnije 15 dana prije zakazanog termina obrane rada e-poštom mentoru i pročelniku odsjeka. Pročelnik će ga proslijediti članovima ispitnog povjerenstva.  

Obrane pisanih diplomskih radova mogu se održati ili u zgradi akademije, neposredno prije ili poslije diplomskog koncerta, ili, iz opravdanoga razloga, na daljinu, o čemu odlučuju mentor i pročelnik odsjeka u dogovoru s kandidatom. 

 

PRIJAVA DIPLOMSKOG ISPITA 

Diplomski koncert i obrana diplomskog rada prijavljuje se elektroničkim putem na adresu referada@muza.hr najkasnije 15 dana prije zakazanog termina obrane pisanoga diplomskog rada.  

Elektronička prijava treba sadržavati: 

  1. Ime i prezime studenta, odsjek i glavni predmet, ime mentora 
  2. Kopiju uplatnice na 53,00 EUR na IBAN Muzičke akademije HR50 23400091100159167 za tiskanje diplome 
  3. Popunjen obrazac Obrazac za pohranu snimaka diplomskog koncerta (samo za izvođače) 
  4. Popis završenog gradiva za vrijeme studija – s potpisom nastavnika (samo za izvođače) - za sve godine studija!
  5. Ispitno gradivo na diplomskom ispitu – s potpisom nastavnika (samo za izvođače) 
  6. Elektroničku adresu za slanje obavijesti o promociji. 

 

OBAVEZE DIPLOMANADA 

Do dana polaganja posljednjega dijela diplomskog ispita student mora: 

  • podmiriti sva novčana i materijalna dugovanja prema akademiji te zaduženja u knjižnici akademije
  • provjeriti na studomatu jesu li mu upisane ocjene iz svih položenih predmeta (osim glavnog predmeta i predmeta Diplomski ispit, odn. Diplomski rad) – ako nisu, treba se pravovremeno javiti predmetnom nastavniku i moliti da mu upiše ocjenu. Ocjene svih položenih ispita moraju biti unesene u ISVU prije dana polaganja posljednjega dijela diplomskog ispita. 
  • donijeti ispis ocjena iz ISVU-a na zadnji dio diplomskoga ispita.

Programi diplomskih koncerata za tiskanje šalju se elektroničkom poštom na adresu spiljagic@muza.hr i skiszuvela@muza.hr te trebaju biti oblikovani u skladu s ovim obrascem.   

Upozoravamo studente da ne mogu pristupiti diplomskom ispitu ako nisu položili ispite iz svih upisanih predmeta osim glavnog predmeta i predmeta Diplomski ispit, odn. predmeta Diplomski rad te ispunili navedene obveze. 

Prije obrane svim će se pisanim diplomskim radovima provjeriti autentičnost s pomoću programske podrške PlagScan. Utvrdi li se da je rad plagiran, zatražit će se mišljenje Etičkog povjerenstva Muzičke akademije o mogućim daljnjim postupcima. 

 

PREDAJA DIPLOMSKOG RADA U DIGITALNI REPOZITORIJ 

U roku od mjesec dana ili pet radnih dana prije promocije (ovisno o tome što nastupi prije) diplomski rad student mora korigirati prema uputama ispitnog povjerenstva i ponovno poslati pročelniku i mentoru te priložiti uz ispunjen Obrazac za predaju ocjenskog rada u konačnom obliku, također samo u pdf-u (moguća je i predaja priloga – .pdf, audio ili videozapis). Obrascu se pristupa e-identitetom AAI@EduHr (isti pristupni podaci kao za Studomat – provjeriti profil u gornjem desnom kutu!).
Diplomandi I., II., III.a (dirigiranje) i VIII.a (glazbena pedagogija) odsjeka uz ispunjen obrazac moraju predati i jedan primjerak tvrdo uvezanoga tiskanog rada u knjižnicu Muzičke akademije. 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube