PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE

PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA 

Studenti koji namjeravaju pristupiti diplomskomu ispitu trebaju (ako to još nisu učinili)prijaviti temu diplomskog rada najkasnije dva mjeseca prije planiranog termina obrane rada na obrascu dostupnom na stranici

http://www.muza.unizg.hr/referada-studentska-sluzba/obrasci/

Popunjeni obrazac šalje se e-poštom mentoru i pročelniku odsjeka, a mentor ga prosljeđuje studentskoj službi na adresureferada@muza.hr. 

 

IZRADA PISANOGA DIPLOMSKOG RADA 

Gotov diplomski rad šalje se najkasnije 15 dana prije zakazanog termina obrane rada e-poštom mentoru i pročelniku odsjeka koji će ga proslijediti članovima ispitnog povjerenstva. 

 

TERMINI I NAČIN PROVOĐENJA DIPLOMSKOG ISPITA 

RASPORED DIPLOMSKIH ISPITA 

Dogovor o terminima svih dijelova diplomskog ispita studenti obavljaju u suradnji s mentorom i pročelnikom odsjeka. Pročelnik odsjeka po potrebi će rezervirati prostor/dvoranu. Termini se oglašavaju na stranicama Muzičke akademije. 

Pročelnik odsjeka obavještava prodekana za nastavu o zakazanim terminima u najkraćem mogućem roku (potrebne informacije: ime i prezime kandidata, odsjek/smjer, program koncerta i/ili tema diplomskog rada, mentor(i), sastav povjerenstva, mjesto i vrijeme obrane). 

Diplomski koncerti održat će se u koncertnim dvoranama Akademije uz primjenu svih vrijedećih epidemioloških mjera. Zasad se ne planira organizacija diplomskih koncerata na daljinu. S obzirom na to da će pristup publike u dvorane biti vrlo ograničen, mjesto u publici potrebno je rezervirati najmanje 48 sati prije zakazanoga termina; satničari će rezervaciju potvrditi ili obavijestiti zainteresirane da su sva raspoloživa mjesta popunjena.

Obrane pisanih diplomskih radova mogu se održati ili u zgradi akademije, neposredno prije ili poslije diplomskog koncerta, ili na daljinu, o čemu odlučuju mentor i pročelnik odsjeka u dogovoru s kandidatom. Preporučuje se provedba obrane pisanoga diplomskog rada na daljinu kad god je to moguće. 

Diplomski koncert i obrana diplomskog rada prijavljuje se elektroničkim putem na adresu referada@muza.hr najkasnije 15 dana prije zakazanog termina obrane pisanoga diplomskog rada. 

Elektronička prijava treba sadržavati: 

  1. Ime i prezime studenta, odsjek i glavni predmet, ime mentora 
  2. Kopiju uplatnice na 400,00 kn na IBAN Muzičke akademije HR50 23400091100159167 za tiskanje diplome 
  3. Popunjen obrazac Izjava o pohrani ocijenjenog rada u digitalni repozitorij MA i Obrazac za pohranu snimaka diplomskog koncerta (samo za izvođače) 
  4. Popis završenog gradiva za vrijeme studija – s potpisom nastavnika (samo za izvođače) 
  5. Ispitno gradivo na diplomskom ispitu – s potpisom nastavnika (samo za izvođače) 
  6. Elektroničku adresu za slanje obavijesti o promociji. 

Indeks student donosi sa sobom na diplomski ispit. 

Do dana polaganja posljednjega dijela diplomskog ispita student mora: 

  • podmiriti sva novčana i materijalna dugovanja prema akademiji te zaduženja u knjižnici akademije 
  • provjeriti na studomatu jesu li mu upisane ocjene iz svih položenih predmeta (osim glavnog predmeta i predmeta Diplomski ispit, odn. Diplomski rad) – ako nisu, treba se pravovremeno javiti predmetnom nastavniku i moliti da mu upiše ocjenu. Ocjene svih položenih ispita moraju biti unesene u ISVU prije dana polaganja posljednjega dijela diplomskog ispita. 
  • donijeti ispis svih ocjena iz ISVU-a na zadnji dio diplomskoga ispita.

Programi diplomskih koncerata za tiskanje šalju se elektroničkom poštom na adresu spiljagic@muza.hr i skiszuvela@muza.hr te trebaju biti oblikovani u skladu s obrascem 

Upozoravamo studente da ne mogu pristupiti diplomskom ispitu ako nisu položili ispite iz svih upisanih predmeta osim glavnog predmeta i predmeta Diplomski ispit, odn. predmeta Diplomski rad. 

Prije obrane svim će se pisanim diplomskim radovima provjeriti autentičnost s pomoću programske podrške PlagScan. Utvrdi li se da je rad plagiran, zatražit će se mišljenje Etičkog povjerenstva Muzičke akademije o mogućim daljnjim postupcima. 

 

Zagreb, 13. srpnja 2020.                                                     IZ DEKANATA 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube