NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u ak. god. 2020./2021. jesenski upisni rok

Natjecaj jesen 2020_v2

Upisi u zimski semestar ak.god. 2020./2021. (više godine studija) – ONLINE

Upisi u zimski semestar ak.god. 2020./2021. 31. Kolovoza – 18. Rujna 2020. NA DALJINU (online) Upis se obavlja putem studomata i popunjavanjem obrasca upisnog...   Više...

Obavijest o radnom vremenu tijekom srpnja i kolovoza 2020.

Obavijest o radnom vremenu tijekom srpnja i kolovoza

GODIŠNJI I SEMESTRALNI ISPITI U JESENSKOM ISPITNOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

RASPORED GODIŠNJIH ISPITA PRIJAVE GODIŠNJIH ISPITA Ne dođe li do većih promjena epidemiološke situacije i smjernica nadležnih službi kojih smo se dužni pridržavati, do kraja...   Više...

DIPLOMSKI ISPITI U JESENSKOM ROKU AK. GOD. 2019./2020.

RASPORED DIPLOMSKIH ISPITA PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE U JESENSKOM ROKU AK. GOD. 2019./2020. Ako ne dođe do većih promjena uputa nadležnih službi, diplomski ispiti...   Više...

NATJEČAJ za upis pristupnika na Poslijediplomski specijalistički studij ZA IZVOĐAČE u zimski semestar ak.god. 2020./2021. radi stjecanja akademskog naziva sveučilišni specijalist muzike (univ.spec.mus.)

Klasa: 643-02/20-10/17 Ur.broj: 251-79-1-20-2 Zagreb, 19.06.2020.   N A T J E Č A J za upis pristupnika na Poslijediplomski specijalistički studij ZA IZVOĐAČE...   Više...

NATJEČAJ ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

Klasa: 643-02/20-10/16 Ur.broj: 251-79-1-20-2 Zagreb, 19.06.2020.   N A T J E Č A J ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA U ZIMSKOM...   Više...

COVID 19: Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu

LJETNO RADNO VRIJEME STUDENTSKE REFERADE

Studentska referada bit će zatvorena od 27.07. do 17.08.2020. godine. Studenti koji trebaju potvrde o studiranju, svoje zahtjeve za potvrdama i/ili popunjene obrasce za...   Više...

UPISI U 1. GODINU STUDIJA ZA KANDIDATE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA U LJETNOM UPISNOM ROKU

Upisi u 1. godinu kandidata koji će se naći na konačnoj rang-listi 20.07.2020. na web stranici www.postani-student.hr odvijat će se na daljinu od 21.07.2020....   Više...

NATJEČAJ – 15.07.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MUZIČKA AKADEMIJA Trg Republike Hrvatske 12   raspisuje:                                                    N A T J E Č A J za izbor u...   Više...

PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE U JESENSKOM ROKU AKADEMSKE GODINE 2019./2020.

PRIJAVA TEME DIPLOMSKOG RADA  Studenti koji namjeravaju pristupiti diplomskomu ispitu trebaju (ako to još nisu učinili) prijaviti temu diplomskog rada  najkasnije dva mjeseca prije planiranog termina obrane rada na...   Više...

UVID U ISPITE PROVJERE ZA KANDIDATE KOJI NISU ZADOVOLJILI UVJETE ZA UPIS ILI SU ELIMINIRANI NA ISPITIMA PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Uvid u ispite provjere, ISKLJUČIVO za kandidate koji nisu zadovoljili uvjete za upis ili su eliminirani na Ispitima provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti,...   Više...

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube