AKADEMSKI PROJEKT – GUSTAV MAHLER

 PROJEKT GUSTAV MAHLER / ar. M. TARBUK Des knaben Wundernhorn / Iz čudesnog dječakovog roga Koncertna dvorana Blagoje Bersa   Solisti i komorni ansambl...   Više...

UPISI U LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2018./2019.

UPISI U LJETNI SEMESTAR GOD. 2018./2019. 04.– 15.02.2019. 10-12 sati u studentskoj referadi     Za upis su potrebni slijedeći dokumenti: Indeks Uplatnica za...   Više...

DAN OTVORENIH VRATA 2019 – OBAVIJESTI

DAN OTVORENIH VRATA Muzičke akademije u Zagrebu je manifestacija namijenjena đacima srednjih glazbenih škola te njihovim profesorima, koji se žele upoznati sa studijem na...   Više...

Ogledno predavanje predavača za muzikološke predmete

Odsjek za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu     postupak izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za muzikološke predmete ogledno predavanje dr.sc. Tatjana Čunko...   Više...

OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA

Odsjek za muzikologiju Doktorski studij znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture     OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA Nataša Leverić...   Više...

Gl. oblici B2. (prof Dedić) – dokument za preuzimanje

  Studenti trebaju preuzeti dokument u nastavku koji će biti prodiskutiran na nastavi u okviru priprema za kolokvij. dokument za preuzimanje- PDF Formalna analiza...   Više...

PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE U ZIMSKOM SEMESTRU DO 25.01.2019.

PRIJAVE ZA DIPLOMSKE ISPITE U ZIMSKOM SEMESTRU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019. PREDAJU SE U STUDENTSKU REFERADU DO 25.01.2019.   Tiskanice za prijavu diplomskih ispita...   Više...

Kolokvij Metodike nastave pjevanja

Kolokvij iz Metodike nastave pjevanja će se održati 28.1.2019 u 14 sati u sobu 334.

Predaudicija za VII. odsjek 15.01. – redoslijed nastupa

Predaudicija za VII. odsjek 15.1. u 16 sati, dvorana Stančić (audicija na nivou akademije je 17.1.) Redoslijed:   Sebastijan Tarbuk, fagot C.M.von Weber: Koncert...   Više...

Radionica iz solfeggia – 02.02.- Prikaz razredbenog ispita za instrumentalne odsjeke, odsjek za pjevanje i odsjek za muzikologiju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MUZIČKA AKADEMIJA   Radionica iz solfeggia Prikaz razredbenog ispita za instrumentalne odsjeke, odsjek za pjevanje i odsjek za muzikologiju   2....   Više...

Erasmus tribina – 17.01.

Erasmus tribina za sve zainteresirane studente održat će se u četvrtak, 17. siječnja u 12 sati u dvorani HUML   Na Tribini sudjeluju prodekance...   Više...

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter