Partnerske institucije

Aktivni međuinstitucijski ERASMUS+ i SEMP sporazumi

Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu sa partnerskim institucijama

(od akademske godine 2023./24. do 2028./29.)

Austrija:

https://haydnkons.at/ueber-uns/das-joseph-haydn-konservatorium/

Belgija:

Bugarska:

  • Natsionalna muzikalna akademia ‘Dr. Pancho Vladigerov’ Sofia

Češka:

Estonija:

Finska:

Grčka:

Italija:

Litva:

Mađarska:

Nizozemska:

Norveška:

Njemačka:

Poljska:

Rumunjska:

  • Akademia de Musica ‘Gheorghe Dima’ Cluj-Napoca

Slovačka:

Slovenija:

Srbija:

Španjolska:

Švedska:

Švicarska – (SEMP – Swiss-European Mobility Programme)

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube