AUDICIJE U ak. god. 2023./2024.

Srijeda, 28.9.2022., dvorana Stančić u 12 sati. Audicija za solistički nastup sa Simfonijskim orkestrom Muzičke akademije – koncert iz razdoblja bečke klasike. Koncert će se održati u dvorani Bersa u ponedjeljak i četvrtak, 24. i 27. listopada 2022. u 19 sati.

dirigent: Mladen Tarbuk i student dirigiranja

(Svaki odsjek može poslati jednog kandidata. Prijave pročelnicima do petka, 23. rujna 2022.)

 

Utorak, 15.11.2022., dvorana Stančić u 12 sati. Audicija za nastup u operi Amfitrion B. Papandopula u HNK, u svibnju 2023.

dirigent: Matija Fortuna

 

Utorak, 29.11.2022., dvorana Stančić u 11 sati. Audicija:
– za solistički nastup studenata sa Zagrebačkom filharmonijom na koncertu u Lisinskom 20. siječnja 2023.
– za solistički nastup sa Zagrebačkim solistima u dvorani Bersa 12. siječnja 2023.

 

Četvrtak, 1.12.2022., dvorana Stančić u 14 sati. Audicija za nastup u oratoriju Uskrsnuće G. F. Händela u KDVL, 26.3.2023. i u dvorani Bersa, 27.3.2023. ili u Varaždinu, 26.3.2023.

dirigent: Gabor Hollerung (Mađarska) i student dirigiranja

 

Utorak, 25.4.2023., dvorana Stančić u 10 sati. Audicija za solistički nastup sa Zagrebačkom filharmonijom u KD Vatroslav Lisinski, 2. lipnja 2023., dirigent Ivan Josip Skender

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube