Umjetničko usavršavanje

Programi umjetničkog usavršavanja traju 2 semestra (jednu akademsku godinu).

Polaznici nemaju status redovnog studenta.

Sredstva za troškove školarine* polaznik osigurava sam, a uplaćuju se u četiri obroka.

Nastava na umjetničkom usavršavanju odvija se kao mentorska nastava glavnog predmeta i korepeticije ( sukladno odobrenom planu usavršavanja).

Program usavršavanja u elektroničkoj glazbi organizira se prema potrebama i sklonostima kandidata. Za instrumentaliste koji namjeravaju koristiti elektroniku “u živo” na koncertnim nastupima, nastava se usredotočuje na to područje (MIDI, sintetizatori, kontrole električnih uređaja u stvarnom vremenu isl.). Kompozitori se upoznaju s različitim tehnikama komponiranja zvuka, a težište je na uporabi digitalne radne stanice s programskim paketom “Kyma”.

Nastava se prema potrebi može održavati na nekom od svjetskih jezika.

predmeti, broj sati i cijena programa

smjer: glavni predmet sporedni predmet/korepeticija cijena školarine*
elektronička glazba 40 sati nastave 100 sati samostalnog rada u studiju 17.000,00 kn
dirigiranje/zborsko dirigiranje 32 sata nastave 0/

16/

32* sata korepeticije

11.000,00 kn

13.000,00 kn

15.000,00 kn

harfa/ udaraljke/ gitara 32 sata nastave 0/

16* sati korepeticije

11.000,00 kn

13.000,00 kn

pjevanje 32 sata nastave 32 sata korepeticije 15.000,00 kn
klavir/ orgulje/ čembalo 32 sata nastave 11.000,00 kn
gudački instrumenti/duhački instrumenti 32 sata nastave 16 sati korepeticije 13.000,00 kn

*broj potrebnih sati korepeticije određuje se planom studiranja

Natječaj za upis u program usavršavanja u pravilu se raspisuje dva puta godišnje s rokom prijave do 30. 9. odn. 31. 1. za upis u zimski odnosno ljetni semestar tekuće akademske godine.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji su završili diplomski studij i stekli stručni naziv magistar muzike (mag.mus.) kao i kandidati koji su završili dodiplomski studij prema ranijim propisima. Kandidati koji su diplomu stekli u inozemstvu dužni su prethodno obaviti akademsko priznanje inozemne obrazovne kvalifikacije.

Izbor kandidata za usavršavanje obavlja se na prijemnom ispitu. Kandidati su dužni položiti prijemni ispit koji se sastoji od izvedbe kraćeg solističkog programa*** odnosno od predstavljanja kompozicija***. U prijemni ispit ulazi i obavezni konzultativni razgovor s predstojnikom Odsjeka. Klavirsku pratnju na ispitu kandidati osiguravaju sami.

Na kraju usavršavanja polaznik mora javno izvesti koncertni program koji je Vijeće akademiji odobrilo Planom usavršavanja prilikom upisa u program usavršavanja ili predočiti rad(ove). Muzička akademija polazniku izdaje potvrdu o uspješno završenom usavršavanju.

Polaznik snosi troškove prijemnog ispita (500,00kn) te završnog ispita (1000,00kn).

Prijave za upis predaju se na propisanom obrascu koji se može dobiti u referadi, a isti se mogu pronaći i na internet stranici Akademije (www.muza.unizg.hr).

Dokumenti potrebni za prijavu su: original ili fotokopija diplome, fotokopija dopunske isprave o studiju ili indeksa, životopis s opisom umjetničke djelatnosti, potvrda o uplaćenoj pristojbi za troškove prijemnog ispita (IBAN HR50 23400091100159167), te popis skladbi pripremljenih za izvođenje na prijemnom ispitu**.

Traženi dokumenti se kod prijave mogu dostaviti u presliku, a kod upisa se moraju predočiti originali.

Prijemni ispiti održavaju se u razdoblju od deset dana nakon završnog roka prijave.

** Molimo kontaktirati Studentsku službu za detalje.

***detalji u dogovoru s pročelnikom odsjeka

Prijave na natječaj predaju se osobno u referadi  ili poštom preporučeno na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb.

Sve dodatne informacije možete dobiti u referadi, na telefon 01/4810-200/ kućni 106 ili 114, e-mail referada@muza.unizg.hr ili na internetskoj stranici Akademije www.muza.unizg.hr

 

Jednogodišnji program umjetničkog usavršavanja za orkestralne glazbenike provodi se u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom. Završetkom programa stječe je 50 ECTS bodova.

Program usavršavanja za orkestralne glazbenike sastoji se od tri predmeta koja se međusobno nadopunjuju. Predmet struke (glavni predmet) mentorski je individualni rad sa studentom pri čemu je težište na savladavanju reprezentativne orkestralne literature za pojedini instrument. Uz mentorovu pomoć student priprema i kraći program koji se sastoji od klasičnog i modernijeg koncerta i odgovarajuće solo kompozicije, korepeticija je dopuna glavnom predmetu. Predmet praksa u orkestru odvija se u profesionalnom orkestru – Zagrebačkoj filharmoniji. Student aktivno sudjeluje na probama i koncertima orkestra tijekom 15 tjedana jedne umjetničke sezone. Završni ispit je samostalan rad studenta u pripremi ispita kojim završava usavršavanje.

Nastava se prema potrebi može održavati na nekom od svjetskih jezika , isto tako od studenta se očekuje određeno poznavanje stranih jezika zbog komunikacije na probama orkestra koje vode strani dirigenti.

PREDMETI 1.SEMESTAR 2.SEMESTAR cjena*
Broj sati ECTS Broj sati ECTS 14.000,00**
Glavni predmet s korepeticijom 15 10 15 10 **Cijenu usavršavanja plaća polaznik, a Zagrebačka filharmonija se obvezuje da će stipendirati polaznika u iznosu od 70 % (sedamdeset posto) cijene usavršavanja
5
Praksa u orkestru 135* 10 135* 10
Završni ispit 10
ukupno 150 20 155 30

Natječaj za upis u program usavršavanja u pravilu se raspisuje jednom godišnje s rokom prijave najkasnije do 30. 9. za upis u zimski semestar akademske godine. upisna mjesta raspisuju se u dogovoru s Zagrebačkom filharmonijm.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji su završili diplomski studij i stekli stručni naziv magistar muzike (mag.mus.) kao i kandidati koji su završili dodiplomski studij prema ranijim propisima. Kandidati koji su diplomu stekli u inozemstvu dužni su prethodno obaviti akademsko priznanje inozemne obrazovne kvalifikacije.

Kandidati su dužni položiti prijemni ispit koji se sastoji od izvedbe kraćeg solističkog programa i odabranih orkestralnih sola**.

Dokumenti potrebni za prijavu su: original ili fotokopija diplome, fotokopija dopunske isprave o studiju ili indeksa, životopis s opisom umjetničke djelatnosti, potvrda o uplaćenoj pristojbi za troškove prijemnog ispita (IBAN HR50 23400091100159167), te popis skladbi za prijemni ispit**.

** Molimo kontaktirati Studentsku službu za detalje.

Prijave na natječaj predaju se osobno u referadi  ili poštom preporučeno na adresu: Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10000 Zagreb.

Sve dodatne informacije možete dobiti u referadi, na telefon 01/4810-200/ kućni 106 ili 114, e-mail referada@muza.unizg.hr ili na internetskoj stranici Akademije www.muza.unizg.hr.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram