INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ TEORIJA GLAZBE

Nositelj studija: 1. ODSJEK ZA KOMPOZICIJU I TEORIJU GLAZBE

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI 

O STUDIJU

Na integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Teorija glazbe stječu se osnovna te napredna znanja i umijeća u području tzv. teorijskih glazbenih predmeta Solfeggia, Harmonije, Polifonije, Dirigiranja, Osnova kompozicije, Glazbenih oblika i stilova, Povijesti glazbe te praktičnih disciplina Klavira, Sviranja partitura i Pjevačkog zbora. Modul pedagoških predmeta uvodi studente u teorijska i praktička znanja u području glazbene pedagogije.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita te polaganjem diplomskog ispita na kojemu se, pred povjerenstvom, javno brani diplomski rad.

  povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Teorija glazbe magistar/ magistra teorije glazbe osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik glazbeno-teorijskih predmeta.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu (računalna notacija, redakcija, uredništvo), glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima, primjerice kao urednik, izvjestitelj ili voditelj.

  povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:1
Semestar: 1.-2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Harmonija A1 120* 8 O
Harmonija na klaviru A1 30* 4 O
Solfeggio A1 60* 4 O
Glazbena informatika 1 30 4 O
Klavir obligatno A1 30* 6 O
Poznavanje instrumenata 30 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 O
Didaktika 60 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 1 60 4 O
Zbor 1 120* 6 O
Strani jezik 1 50 10 4 O
Likovna kultura 60 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 2.
Semestar: 3. i 4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Harmonija A2 60* 6 O
Harmonija na klaviru A2 30* 4 O
Solfeggio A2 60* 4 O
Glazbena informatika 2 30 4 O
Klavir obligatno A2 30* 6 O
Dirigiranje B1 60* 6 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Osnove glazbene pedagogije 60 10 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 2 60 4 O
Zbor 2 120* 6 O
Strani jezik 2 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 3.
Semestar: 5. i 6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio A3 60* 4 O
Osnove kompozicije1 60* 10 O
Polifonija A1 90* 8 O
Glazbeni oblici i stilovi sa seminarom 1 40* 20* 8 O
Dirigiranje B2 60* 6 O
Klavir obligatno A3 30* 6 O
Upoznavanje glazbene literature 60 8 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
 

POPIS PREDMETA/MODULA

Godina studija: 4.
Semestar: 7. i 8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio A4 60* 4 O
Osnove kompozicije 2 60* 16 O
Polifonija A2 90* 8 O
Glazbeni oblici i stilovi sa seminarom 2 40* 20* 8 O
Sviranje partitura B1 30* 4 O
Klavir obligatno A4 30* 6 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Osnove znanstvenog rada

(jednosemestralni predmet)

14 16 3 O
Pedagoška praksa  teorijskih glazbenih predmeta1 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih  predmeta 5 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 5.
Semestar: 9. i 10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Aspekti suvremene glazbe 60* 6 O
Sviranje partitura B2 30* 6 O
Tematski seminari 30* 6 O
Diplomski rad 20 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Glazbena pedagogija 45 5 O
Glazbena psihologija 45 5 I
Pedagoška praksa teorijskih glazbenih predmeta 2 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 3 I
 

POPIS PREDMETA/MODULA – IZBORNI PREDMETI

Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Osnove vokalne tehnike A 60* 6 I
Priređivanje za ansamble 1 (upis od 3. semestra) 30 30 8 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Glazbe svijeta (upis od 6.semestra) 28 2 3 I
Uvod u etnomuzikologiju A(upis od 5. Semestra) 39 6 5 I
Estetika glazbe 60 4 I
Uvod u muzikologiju s vježbama 30 15 5 I
Teorija i povijest glazbene kritike (upis od 7.semestra) 2 28 30 6 I
Komorni zbor1-5 60* 4 I
Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Udaraljke B1 60* 4 I
Dječji zbor i instrumentarij (upis u 7. Ili 9. semestru) 15* 2
Zbor 3 -5 120* 6 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika* 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
KULTURNI MENAGEMENT Osnovna pravila struke* 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe* 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3.semestra) 30 5 I
Autorsko pravo(upis od 3.semestra) 60 4 I
TAMBURA Tambura 1 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 1 60 0 0 4 I
Tambura 2 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 2 60 0 0 4 I
Tambura 3 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 3 60 0 0 4 I
Metodika nastave tambura s pedagoškom praksom 30 0 30 6 I
FAKULTATIVNI PREDMETI svakoj godini studija može upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i /ili društveno-humanističkog područja

**izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

 

  TEORIJA GLAZBE – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

  TEORIJA GLAZBE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
red. prof. art. Berislav Šipuš

pročelnik odsjeka

 e-mail Polifonija

Aspekti suvremene glazbe

Kompozicija s instrumentacijom

red. prof. art. Srećko Bradić

 

Kompozicija s instrumentacijom

Glazbeni oblici i stilovi

Poznavanje instrumenata

Uvod u instrumentaciju

Osnove kompozicije

red. prof. art. Vjekoslav Nježić

 

 

Glazbeni oblici i stilovi

Glazbena informatika

Polifonija

red. prof. art. Frano Parać

 

Kompozicija s instrumentacijom

Instrumentacija

red. prof. art. Krešimir Seletković

 

Glazbeni oblici i stilovi

Polifonija

Poznavanje instrumenata

red. prof. art. Zlatko Tanodi

 

Elektronička kompozicija

Tehnike elektroničke glazbe

Primijenjena kompozicija

Tehnike primijenjene glazbe

Osnove elektroničke glazbe

Harmonija

red. prof. art. Mladen Tarbuk Kompozicija s instrumentacijom
red. prof. art. Srđan Dedić

 

Glazbeni oblici i stilovi

Glazbena informatika

Harmonija

izv. prof. art. Frano Đurović

 

Solfeggio

Glazbeni oblici i stilovi

Poznavanje instrumenata

izv. prof. art. Ante Knešaurek Harmonija

Harmonija na klaviru

izv. prof. art. Haris Nonveiller
Harmonija

 

izv.prof. art. Dalibor Bukvić

 

Harmonija na klaviru

Solfeggio

Vesna Nicole Klarić, v. pred. Solfeggio
doc.art. Tomislav Oliver Solfeggio

Sviranje partitura

[awesome_icon icon=”fa-chevron-up” icon_size=”fa-lg”] povratak na vrh stranice

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube