INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ TEORIJA GLAZBE

Nositelj studija: 1. ODSJEK ZA KOMPOZICIJU I TEORIJU GLAZBE

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI 

O STUDIJU

Na integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Teorija glazbe stječu se osnovna te napredna znanja i umijeća u području tzv. teorijskih glazbenih predmeta Solfeggia, Harmonije, Polifonije, Dirigiranja, Osnova kompozicije, Glazbenih oblika i stilova, Povijesti glazbe te praktičnih disciplina Klavira, Sviranja partitura i Pjevačkog zbora. Modul pedagoških predmeta uvodi studente u teorijska i praktička znanja u području glazbene pedagogije.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita te polaganjem diplomskog ispita na kojemu se, pred povjerenstvom, javno brani diplomski rad.

  povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Teorija glazbe magistar/ magistra teorije glazbe osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik glazbeno-teorijskih predmeta.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu (računalna notacija, redakcija, uredništvo), glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima, primjerice kao urednik, izvjestitelj ili voditelj.

  povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Harmonija A1 120* 8 O
Harmonija na klaviru A1 30* 4 O
Solfeggio A1 60* 4 O
Glazbena informatika 1 30 4 O
Klavir obligatno A1 30* 6 O
Poznavanje instrumenata 30 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 O
Didaktika 60 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 1 50  10 4 O
Zbor 1 120* 6 O
Strani jezik 1 50  10 4 O
Likovna kultura 60 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Harmonija A2 60* 6 O
Harmonija na klaviru A2 30* 4 O
Solfeggio A2 60* 4 O
Glazbena informatika 2 30 4 O
Glazbeni oblici i stilovi sa seminarom 1 40* 20* 8
Klavir obligatno A2 30* 6 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Osnove glazbene pedagogije 45 30 15 10 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 2 45  15 4 O
Zbor 2 120* 6 O
Strani jezik 2 50  10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 2 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio A3 60* 4 O
Polifonija A1 90* 8 O
Sviranje partitura B1 30* 4 O
Glazbeni oblici i stilovi sa seminarom 2 40* 20* 8 O
Dirigiranje B1 60* 6 O
Klavir obligatno A3 30* 6 O
Upoznavanje glazbene literature 60 8 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (5.semestar) 20 15 10 3 O
Metodika nastave solfeggia (6.semestar) 20 15 10 3 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 10 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio A4 60* 4 O
Osnove kompozicije 1 60* 10 O
Aspekti suvremene glazbe A1 60* 6 O
Polifonija A2 90* 8 O
Dirigiranje B2 60* 6 O
Sviranje partitura B2 30* 6 O
Klavir obligatno A4 30* 6 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Osnove znanstvenog rada (jednosemestralni predmet) 15  15 3 O
Pedagoška praksa  1 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih  predmeta 5 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Aspekti suvremene glazbe A2 60* 6 O
Osnove kompozicije 2 60* 10 O
Tematski seminari 30* 6 O
Diplomski rad 20 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu  30 30 4 O
Psihologija glazbe 30  15 5 O
Pedagoška praksa 2 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 3 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Osnove vokalne tehnike A 60* 4 I
Priređivanje za ansamble 1 , 2 (upis od 3. odn. 5. semestra) 30 30 8 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Ansambl tradicijske glazbe 1-5 60* 4 I
Estetika glazbe 60 4 I
Glazba, rod i feministička kritika (zimski  semestar) 20 10 3 I
Glazbe svijeta B (upis od 6.semestra) 30 3 I
Teorija i povijest glazbene kritike (upis od 7.semestra) 30 30 6 I
Uvod u etnomuzikologiju B (upis od 5. semestra) 45 5 I
Uvod u muzikologiju 36 24 6 I
Komorni zbor 1-5 60* 4 I
Zbor 3 -5 120* 6 I
Kreativni laboratorij 14 4 17 2 I
Udaraljke B1 60* 4 I
Harfa obligatno 30* 4 I
Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1, 2 (upis od 5. semestra) 30 30 4 I
Dječji zbor (upis u 7. ili 9. semestru) 15* 2
Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika** 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
GLAZBENA PRODUKCIJA Glazbena produkcija 1,2 (uvjet: završen modul tonski majstor) 60 6 I
KULTURNI MENAGEMENT Osnovna pravila struke** 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe** 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3.semestra) 30 5 I
Autorsko pravo(upis od 3.semestra) 60 4 I
TAMBURA Tambura B1 30 5 8 I
Tamburaški ansambl B1 60 4 I
Tambura B2 30 5 8 I
Tamburaški ansambl B2 60 4 I
Tambura B3 30 5 8 I
Tamburaški ansambl B3 60 4 I
Metodika nastave tambura s pedagoškom praksom 30 30 6 I
FAKULTATIVNI PREDMETI

**izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

 

  TEORIJA GLAZBE – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

  TEORIJA GLAZBE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.

povratak na vrh stranice

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube