Nastavnici i suradnici

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
red. prof. art. Berislav Šipuš

pročelnik odsjeka

 e-mail Polifonija

Aspekti suvremene glazbe

Kompozicija s instrumentacijom

red. prof. art. Srećko Bradić

 

Kompozicija s instrumentacijom

Glazbeni oblici i stilovi

Poznavanje instrumenata

Uvod u instrumentaciju

Osnove kompozicije

red. prof. art. Vjekoslav Nježić

 

 

Glazbeni oblici i stilovi

Glazbena informatika

Polifonija

red. prof. art. Frano Parać

 

Kompozicija s instrumentacijom

Instrumentacija

red. prof. art. Krešimir Seletković

 

Glazbeni oblici i stilovi

Polifonija

Poznavanje instrumenata

red. prof. art. Zlatko Tanodi

 

Elektronička kompozicija

Tehnike elektroničke glazbe

Primijenjena kompozicija

Tehnike primijenjene glazbe

Osnove elektroničke glazbe

Harmonija

red. prof. art. Mladen Tarbuk Kompozicija s instrumentacijom
red. prof. art. Srđan Dedić

 

Glazbeni oblici i stilovi

Glazbena informatika

Harmonija

red. prof. art. Frano Đurović

 

Solfeggio

Glazbeni oblici i stilovi

Poznavanje instrumenata

izv. prof. art. Ante Knešaurek Harmonija

Harmonija na klaviru

izvor.prof.art. Dalibor Bukvić

 

Harmonija na klaviru

Solfeggio

Vesna Nicole Klarić, v. pred. Solfeggio
doc. art. Tomislav Oliver Solfeggio

Sviranje partitura

ass. Danijel Legin Glazbeni oblici i stilovi

 

 

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
dr.sc. Jurić Janjik Monika, doc.– pročelnica odsjeka e-mail Estetika glazbe; Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća; Estetika glazbe od sredine 18. stoljeća do 20. stoljeća; Glazba renesanse; Hrvatska glazba renesanse; Povijest hrvatske glazbe
Ana Čizmić Grbić, ass. Glazba antike i srednjeg vijeka; Hrvatska glazba srednjeg vijeaka; Notacija rane glazbe; Osnove znanstvenog rada; Uvod u muzikologiju
dr.sc. Ivan Ćurković, doc.   Glazba baroka; Glazba klasicizma; Historijska muzikologija i srodne discipline 1; Historijska muzikologija i srodne discipline 2; Osnove znanstvenog rada; Teorija i povijest glazbene kritike (nositelj)
dr. sc. Dalibor Davidović, red. prof. Glazba 19. stoljeća; Hrvatska glazba 19. stoljeća; Sistematska muzikologija 1; Sistematska muzikologija 2; Uvod u muzikologiju (nositelj)
dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, doc., prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Glazba 20. i 21. stoljeća; Psihologija glazbe; Psihološki aspekti izvođenja glazbe (nositelj)
dr. sc. Mojca Piškor, doc.  Glazba, rod i feministička kritika; Glazba svijeta A; Glazbe svijeta B; Hrvatska tradicijska glazba (nositeljica); Tradicijska glazba; Uvod u etnomuzikologiju A
Jelka Vukobratović, ass. Etnomuzikološko istraživanje; Glazba, rod i feministička kritika; Hrvatska tradicijska glazba; Popularna glazba 1; Uvod u etnomuzikologiju B
VANJSKI SURADNICI:
dr.sc. Nada Bezić, predavač Povijest glazbe 2; Povijest hrvatske glazbe
dr. sc. Hana Breko Kustura, nasl. red. prof. Glazba antike i srednjeg vijeka (nositeljica); Hrvatska glazba srednjeg vijeka (nositeljica); Notacija rane glazbe (nositeljica)
Tomislav Bužić, mag. muz., nasl.pred. Glazba 20. i 21. stoljeća
dr. sc. Naila Ceribašić, red.prof. Tradicijska glazba
dr.sc. Tatjana Čunko, nasl. v. pred. Hrvatska glazba 20. stoljeća, Teorija i povijest glazbene kritike
dr.sc. Joško Ćaleta, nasl. doc. Ansambl tradicijske glazbe
nasl. prof. dr. sc. Vjera Katalinić Glazbena arhivistika; Hrvatska glazba klasicizma
dr.sc. Lucija Konfic, nasl. doc. Glazbena arhivistika
Dario Poljak, nasl. ass. Povijest glazbe 1

 

NASTAVNIK PREDMETI
izv. prof. art. Ivana Bilić – pročelnica odsjeka e-mail Udaraljke
red. prof. art. Igor Lešnik – dekan Udaraljke
red.prof.art. Jasenka Ostojić zborsko dirigiranje, zbor
red.prof.art. Mladen Tarbuk Dirigiranje, Kompozicija s instrumentacijom, Orkestar
izv.prof.art. Tomislav Fačini Komorna glazba, zborsko dirigiranje, sviranje partitura
izv. prof. art. Diana Grubišić Ćiković Harfa, Metodika harfe, Harfa obligatno
nasl. doc. art. Mirjam Lučev Debanić Harfa, Komorna glazba, Studij orkestarskih dionica
Božidar Rebić, doc. Studij orkestarskih dionica, Metodika udaraljki, Udaraljke izborno, Udaraljkaški ansambl
Marko Mihajlović, nasl. doc. Studij orkestarskih dionica, Udaraljkaški ansambl
doc.art. Ivan Josip Skender Sviranje partitura, Studij i korepeticija operne literature, Studij opernih uloga, Studij oratorijskih uloga
Matija Fortuna, ass. dirigiranje, sviranje partitura
Darijan Ivezić, ass. Orkestar, Dirigiranje B, Sviranje partitura
Luis Camacho Montealegre, ass. Udaraljke
Damir Gregurić, v. umj. sur. Korepeticija, Studij orkestarskih dionica
NASTAVNIK KONTAKT  PREDMETI
red. prof. art. Lidija Horvat-Dunjko – pročelnica odsjeka  e-mail Pjevanje
izv. prof. art. Martina Silić – Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju   Pjevanje
izv. prof. art. Miljenka Grđan   Pjevanje
nasl. doc. art. Helena Bernarda Lucić Šego   Pjevanje
nasl. doc. art. Tomislav Mužek   Pjevanje
red. prof. art. Vlatka Oršanić    Pjevanje
doc. art. Renata Pokupić   Pjevanje,Komorna glazba
nasl. red. prof. art. Giorgio Surian (u mir.)   Pjevanje
doc.art. Alexei Tanovitski Pjevanje, Solo pjesma
izv. prof. art. Martina Zadro   Pjevanje
doc. art. Simon Peter Dešpalj   Studij opernih uloga
doc. art. Robert Homen   Studij opernih uloga
nasl. doc. art. Zoran Novačić   Studij opernih uloga
doc. art. Ivan Josip Skender   Studij opernih uloga, Studij oratorijskih uloga
Lana Bradić, umj. sav.   Korepeticija, Korepetiranje, Operna gluma
Mario Čopor, v. umj. sur.   Korepeticija
Darko Domitrović, umj. sav.   Korepeticija, Korepetiranje
Eva Kirchmayer-Bilić, umj. sav.   Korepeticija, Korepetiranje, Vokalno klavirski duo, Operna gluma, Hrvatska vokalna baština
Božo Letunić, v. umj. sur.   Korepeticija, Scenski pokret
Davor Ljubić, v. umj. sur.   Korepeticija, Vokalno klavirski duo, Solo pjesma
Ivan Pernicki, umj. sur.   Korepeticija, Scenski pokret
nasl. doc. art. Marija Kuhar Šoša   Metodika nastave pjevanja, Pedagoška praksa
Mateja Pučko-Petković, nasl. v. pred.   Scenski pokret
doc. art. Dora Ruždjak Podolski   Operna gluma
Dražen Čuček, nasl. pred.   Uvod u opernu glumu
Kristina Beck-Kukavčić, nasl. pred.   Hrvatska vokalna baština
doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić  (vanjski suradnik) Dikcija
Maura FIlippi, v.pred.   Talijanski jezik,  Recitativi i interpretacija
izv.prof. dr. sc. Željka Čelić (vanjski suradnik) Ruska fonetika
dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, doc. (vanjski suradnik) Francuska fonetika
Ana Nemec, nasl. pred.   Njemački jezik
red. prof. art. Mladen Tarbuk   Poznavanje vokalne literature
doc. Dubravka Crnojević- Carić (vanjski suradnik) Uvod u dramaturgiju
NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
red. prof. art. Đuro Tikvica – pročelnik odsjeka  email Klavir
professor emeritus Vladimir Krpan Klavir
 
red. prof. art. Dalibor Cikojević Klavir
red. prof. art. Ida Gamulin Klavir
red. prof. art. Ljubomir Gašparović Klavir, Povijest instrumenata s tipkama
red. prof. art. Hari Gusek, u mir. Klavir
red. prof. art. Đorđe Stanetti Klavir
red.prof.art. Jakša Zlatar, u mir. Klavir
red. prof. art. Vladimir Babin Klavir
red. prof. art. Srđan Filip Čaldarović – prodekan Klavir, Metodika nastave klavira, Upoznavanje klavirske literature
red. prof. art. Ruben Dalibaltayan Klavir
red. prof. art. Katarina Krpan Klavir
red. prof. art. Lovro Pogorelić Klavir
izv. prof. art. Veljko Glodić Klavir
izv.prof.art. Ante Milić Klavir
doc. art. Maja Bakrač Klavir
doc. art. Danijel Detoni, Klavir, Komorna glazba
doc.art. Filip Fak (zamjenik pročelnika) Klavir
ass. Lovre Marušić Klavir
Nastavnici klavirskog dua
red. prof. art. Emin Armano (u mir.) Klavirski duo
red. prof. art. Mladen Janjanin Klavirski duo
Nastavnik čembala
doc. art. Pavao Mašić Čembalo, Basso continuo, Izvođačka praksa rane glazbeski praktikum
Nastavnici orgulja
prof.dr.art. Ljerka Očić Orgulje, Komorna glazba, Povijesna izvođačka praksa
red. prof. art. Mario Penzar Orgulje, General bas, Orguljska literatura
 
doc.art. David Gazarov Klavirski praktikum
doc.art. Srebrenka Poljak Klavirski praktikum
Mario Šoša, v. pred. klavir obligatno
Vlasta Gyura, v. pred. -voditeljica katedre za Klavir obligatno klavir obligatno
Srebrenka Široki Turčić, v. pred., u mir. klavir obligatno
Sabrina Zelić Lovrenović, v. pred. klavir obligatno
Dino Kalebota, nasl. pred. klavir obligatno
Mia Miljković Đuzel, pred. klavir obligatno
Darko Žuk, pred. klavir obligatno

 

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
izv.prof.art. Ivan Novinc – pročelnik odsjeka Violina, Studij orkestarskih dionica
red.prof. art. Anđelko Krpan – prodekan Violina
red.prof. art. Goran Končar Violina
red.prof. art. Leonid Sorokow Violina
red.prof. art. Marija Ćepulić Violina, Metodika nastave violine i viole, Studij orkestarskih dionica
nasl. izv. prof. art. Orest Shourgot Violina, Studij orkestarskih dionica
izv. prof. art. Susanna Yoko Henkel-Despot Violina
izv. prof. art. Davor Philips Violina
nasl. doc.art Martin Draušnik Violina
Ivo Dropulić, ass. Violina
doc.art. Marco Graziani Violina
red. prof. art. Milan Čunko Viola, Viola za violiniste
izv. prof. art. Aleksandar Milošev Viola, Komorna glazba
izv. prof. art. Krešimir Petar Pustički Viola, Studij orkestarskih dionica
red. prof. art. Krešimir Lazar Violončelo, Studij orkestarskih dionica, Metodika nastave violončela
doc. art. Monika Leskovar Violončelo
Branimir Pustički, nasl. doc. Violončelo, Metodika nastave violončela
Jasen Chelfi, nasl.ass. Violončelo
red. prof. art. Mario Ivelja Kontrabas
nasl. izv. prof. art. Nikša Bobetko Kontrabas, Metodika nastave kontrabasa,Studij orkestarskih dionica
red. prof. art. Darko Petrinjak Gitara
red. prof. art. Istvan Römer Gitara
doc. art. Krešimir Bedek Gitara
doc. art. Tomislav Vukšić Gitara
red. prof. art. Goran Bakrač Komorna glazba
red. prof. art. Jože Haluza (u mir.) Komorna glazba, Gudački orkestar
nasl. izv. prof. art. Zlatko Rucner Komorna glazba
red. prof. art. Laura Vadjon Komorna glazba
izv. prof. art. Pavle Zajcev Komorna glazba
nasl. doc.art.Peljhan Vlatka Komorna glazba
nasl.doc.art.Zita Varga
 
Umjetnički suradnici
Renata Hil, umj. sav. Korepeticija
Petra Gilming, v. umj. sur. Korepeticija
Domagoj Gušćić, umj. sur. Korepeticija
Nikolina Ljiljak, umj.sur. Korepeticija
Tibor Naglić, umj. sur. Korepeticija
Nadia Varga Modrić, umj.sur. Korepeticija
Ana Žgur, umj.sur. Korepeticija

 

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
izv. prof. art. Bánk Harkay – pročelnik odsjeka Rog, Komorna glazba, Srodni instrumenti, Pedagoška praksa
red. prof. art. Marina Novak Flauta, Srodni instrumenti, Metodika nastave flaute, Upoznavanje flautističke literature, Pedagoška praksa 1 i 2
red. prof. art. dr. sc. Karolina Šantl Zupan Flauta, Komorna glazba
nasl. izv. prof. art. Renata Penezić Flauta, Komorna glazba
red. prof. art. Branko Mihanović  Oboa, Komorna glazba, Srodni instrumenti
nasl. doc. art. Dario Golčić Oboa, Metodika nastave oboe, Pedagoška praksa
red. prof. art. Milko Pravdić Klarinet, Srodni instrumenti
nasl. izv. prof. art. Davor Reba Klarinet
doc. art. Davorin Brozić Klarinet, Studij orkestralnih dionica, Pedagoška praksa
izv. prof. art. Žarko Perišić – zamjenik pročelnika Fagot, Srodni instrumenti, Komorna glazba
nasl.ass. Matko Smolčić Fagot
red. prof. art. Dragan Sremec Saksofon, Pedagoška praksa
Tomislav Žužak, nasl. doc.art. Saksofon, Srodni instrumenti, Pedagoška praksa
izv. prof. art. Boštjan Lipovšek Rog
izv. prof. art. Dario Teskera Truba, Srodni instrumenti
nasl. izv. prof. art. Marin Zokić Truba, Pedagoška praksa
prof. art. Šime Vulelija Trombon, Tuba, Komorna glazba, Duhački orkestar, Pedagoška praksa
nasl. doc. art. Mario Šincek Trombon, Srodni instrumenti, Studij orkestrskih dionica, Pedagoška praksa
red. prof. art. Goran Merčep Komorna glazba, Uvod u studij duhačkih instrumenata
izv.prof. art. Saša Nestorović Komorna glazba, Jazz orkestar, Jazz ansambl, Jazz improvizacija 1 i 2
Umjetnički suradnici
Ivan Batoš, v. umj. sur. Korepeticija
Marijana Komljenović, umj.sav. Korepeticija
Linda Mravunac-Fabijanić, umj. sav. Korepeticija
Marina Matolić, umj. sav. Korepeticija
Zrinka Marija Ivančić Cikojević, v. umj. sur. Korepeticija
Roland Grlica, umj. sur. Korepeticija
NASTAVNIK/SURADNIK KONTAKT KOLEGIJI
dr.sc. Nikolina Matoš, doc., pročelnica odsjeka e-mail

 

Solfeggio B1, B2, B3, B4

Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta

Metodika nastave solfeggia

Pedagoška praksa 1, 2

Uvod u glazbenu umjetnost

Seminar iz povijesti glazbene pedagogije

Ana Čorić, asist.

 

Nositeljica kolegija:    prof. art. Marina Novak

 

 

Osnove glazbene pedagogije

Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu

Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu

Glazbena literatura u školi

Uvod u glazbenu umjetnost

Seminar iz povijesti glazbene pedagogije

red.prof. art. Tomislav Uhlik Priređivanje za ansamble 1, 2

Sviranje partitura C1, C2

Siniša Leopold, doc. Tambura 1, 3, 4

Tambure 2

Tamburaški ansambl 1-5

Veljko Valentin Škorvaga, v. pred.

 

Tambure 1

Tambura 1, 3, 4

Metodika i pedagoška praksa nastave tambure

prof. dr. sc. Marina Đuranović Didaktika
prof. dr. sc. Daria Tot Didaktika
prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub

 

Psihologija odgoja i obrazovanja
dr. sc. Diana Olčar, poslijedoktorand, asist. Psihologija odgoja i obrazovanja
kontakt predmet/i
Vesna Nicole Klarić, v. pred., voditeljica katedre email Solfeggio C
doc. dr. sc. Danijel Crnković Osnove muzikoterapije
Igor Čović, v. pred. Tjelesna i zdravstvena kultura
Snježana Kovač-Bulić, pred. Tjelesna i zdravstvena kultura
Enisa Hadrović Vojtek, pred. Engleski jezik
doc. sr. sc. Marko Horvat Glazbena akustika, Elektroakustika i audiotehnika, Snimanje i obrada zvuka
doc.dr.sc. Iva Hraste Sočo Osnovna pravila struke u zimskom semestru, Poduzetnički projekt u kulturi u ljetnom semestru
izv. prof. dr. sc. Kristijan Jambrošić Snimanje i obrada zvuka

Glazbena akustika

doc. dr. sc. Ivana Keser Battista Likovna kultura
doc. dr. sc.Romana Matanovac Vučković Autorsko pravo u zimskom semestru, Društveno-pravni aspekti glazbe u ljetnom semestru
Nemec Ana, pred. Njemački jezik 1 i 2
Elvis Penava, pred. Ritam u jazzu 1 i 2

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube