dr. sc.  Nada Bezić, predavač

dr. sc.  Nada Bezić, predavač slika rezolucije 300 dpi
 
OSOBNI PODATCI
   
nbezic@muza.hr

 

 
NASTAVA

 

Odsjek za muzikologiju  
Kolegiji: Povijest glazbe 2; Povijest hrvatske glazbe  
Soba  
Raspored  
Konzultacije

 

 
Područja interesa:
povijest Hrvatskoga glazbenog zavoda i glazbeni život Zagreba u 19. i 20. stoljeću; glazbena topografija; popisi djela hrvatskih skladatelja

 

OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)

 

2011. doktorat znanosti iz muzikologije, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju (mentori: Vjera Katalinić i  Cornelia Szabó-Knotik, Beč)

1998. stručno usavršavanje iz bibliotekarstva u Kongresnoj knjižnici u Washingtonu, D.C.

1996. magisterij  znanosti iz muzikologije, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju (mentor: Eva Sedak)

1992. diplomirani knjižničar, Filozofski fakultet u Zagrebu, Informacijske znanosti, Bibliotekarstvo

1988. diplomirani muzikolog  i profesor povijesti glazbe, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju

 

 
RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)

 

1988.-1990. Hrvatski glazbeni zavod, poslovna tajnica

Od 1990.  Hrvatski glazbeni zavod, voditeljica knjižnice i zbirke arhivske građe

 
 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

 

Znanstveni radovi:

 

1. Knjige:

 

– Društveni orkestar Hrvatskoga glazbenog zavoda uz 55. godišnjicu njegove obnove (1954-2009), Zagreb: Hrvatski glazbeni zavod, 2009.

– Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. : Prostori muziciranja i spomen-obilježja, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2012.

Tematski popis skladbi Blagoja Berse, Zagreb: Hrvatski glazbeni zavod, 2018.

 

2. Članci (izbor):

 

Svjetovni zborovi Franje Dugana ml., Arti musices, 17/1986, 1, 75–100.

– First and Other Early Editions of Compositions by W. A. Mozart in the Library of the Croatian Music Institute in Zagreb, u: OFF Mozart : glazbena kultura i “mali majstori” srednje Europe 1750.-1820., ur. V. Katalinić, Zagreb:  Hrvatsko muzikološko društvo , 1995, 91-110.

– Die Mozart-Rezeption in Kroatien, u: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der technischen Universität Chemnitz, Heft 1,  Chemnitz: Gudrun Schröder Verlag, 1997, 169-182.

– Glasbeni Zagreb v vojnih obdobjih 20. stoletja, u: Pota glasbe ob koncu tisočletja : dosežki, perspektive (Slovenski glasbeni dnevi), ur. P. Kuret, Ljubljana: Festival, 1998, 155-161.

– Notna izdanja Edition Slave (Slavenski izdavački zavod), Beč, u: Glazba, riječi i slike : svečani zbornik za Koraljku Kos, ur. V. Katalinić i Z. Blažeković, Zagreb:  Hrvatsko muzikološko društvo , 1999, 127-144.

– Hrvaški glasbeni zavod v Zagrebu in Filharmonična družba v Ljubljani – primerjava in kontakti,

u: Ob 300. obletnici ustanovitve Academiae philharmonicorum labacensium in 100. obletnici rojstva skladatelja Blaža Arniča, (Slovenski glasbeni dnevi), ur. P. Kuret, Ljubljana: Festival, 2001, 75-82.

– Around the World With Croatian Tamburitza, u: Reverberations : Representations of Modernity, Tradition and Cultural Value in-between Central europe and North America, ur. S. Ingram, M. Reisenleitner, C. Szabó-Knotik, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002, 113-124.

– Izvedbe Zajčevih bečkih opereta u Hrvatskoj u razdoblju 1865.-1918., u: Mladi Zajc/Young Zajc : Beč/Vienna 1862. – 1870., ur. V. Katalinić i S. Tuksar, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 2003, 41-49 (hrv.), 147-156 (engl.).

– Popis skladbi Ferde Livadića Samoborskog, u: Ferdo Wiesner Livadić : Život i djelo, ur. V. Katalinić, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2003, 131-290.

– Vsakih sto let novo – začetki operete in muzikala v Zagrebu, u: Glasbeno gledališče – večeraj, danes, jutri – 100-letnica rojstva skladatelja Danila Švare, (Slovenski glasbeni dnevi),  ur. P. Kuret,  Ljubljana: Festival, 2003, 248-254.

– Prilozi za biografiju Georga (Jurja) Karla Wisnera von Morgensterna, uoči 150. obljetnice smrti,

Arti musices, 35/2004, 1, 47-61.

– Tragovi prisutnosti gitare u Zagrebu u 19. stoljeću, u: Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba : radovi s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Varaždinu, Hrvatska, 28-30. 9. 2000., ur. V. Katalinić i S. Majer-Bobetko, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2006, 17-25.

– Ostavština Božidara Kunca, u: Božidar Kunc : Život i djelo, ur. K. Kos i S. Majer-Bobetko, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2007, 297-407.

– Operete Johanna Straussa ml. u Zagrebu do 1945., u: Musicologie sans frontieres = Muzikologija bez granica : Svečani zbornik za Stanislava Tuksara, ur. I. Cavallini i H. White, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2010, 461-470.

Kud narodna vojska prođe… – glazbeni Zagreb u doba nastajanja četiriju država u 20. stoljeću, u: Nova nepoznata glazba : svečani zbornik za Nikšu Gliga, ur. D. Davidović i N. Bezić, Zagreb: DAF, 2012, 338–350.

– Zagrebački klub “Kvak” i glazba s posebnim osvrtom na razdoblje od osnutka 1879. do 1907. godine,

Arti musices, 43/2012, 1, 3–44.

– Nastupi Beogradskog pevačkog društva i Stevana Mokranjca u Hrvatskoj, u: Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914). Inostrane koncertne turneje sa Beogradskim pevačkim društvom, ur. B. Milanović, Beograd: Muzikološki instiutut Srpske akademije nauka i umetnosti; Muzikološko društvo Srbije, 2014, 179–204.

– Art déco u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu – tragom jedne izložbe, u: Musica et artes: Ob osemdesetletnici Primoža Kureta, ur. J. Vinkler i J. Weiss, Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, Festival Ljubljana, Slovenska filharmonija, 2015, 307–336.

– Vatroslav Lisinski v funkciji političnega protesta, u: Glasba kot protest (29. Slovenski glasbeni dnevi, 2014), ur. P. Kuret, Ljubljana: Festival, 2015, 59–63.

– Likovni prikazi Ivana Zajca, u: Ivan Zajc (1832–1914). Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u „dugom“ 19. stoljeću, ur. S. Tuksar, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2016, 335–414.

– Tone Kralj kot ilustrator glasbenih publikacij, Ars & humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, XI/1 Ekfraza, 2017, 134–146.

– Nada Bezić et al.: Družinari, u: Družina mladih : čudesna teatarska igra, ur. S. Midžić i N. Bezić, Zagreb: ArTresor naklada, Hrvatski glazbeni zavod, 2017, 47–98.

– The Hrvatski pjevački savez [Croatian Choral Union] in its Breakthrough Decade of 1924–1934 and its Relation to the Južnoslovenski pevački savez [South-Slav Choral Union], u: Kosta P. Manojlović (1890–1949) and the idea of Slavic and Balkan cultural unification, ur. V. Peno, I. Vesić, A. Vasić, Beograd: Muzikološki institut SANU, 2017, 91–108.

– Artefakti Art décoa: Primjeri iz knjižnice i arhiva Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu, u: Music Cultures in Sounds, Words and Images. Essays in Honor of Zdravko Blažeković, ur. A. Baldassarre i T. Marković, Wien: Hollitzer Verlag, 2018, 571–602.

– „Intimni glasbeni večeri“ (1923–1926) ali kako je Hrvaški glasbeni zavod v Zagrebu odprl vrata v sodobnost, u: Nova glasba v „novi“ Evropi med obema svetovnima vojnama, ur. J. Weiss, Koper: Založba Universe na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2018, 115–134.

– Ljubljanska in zagrebška Opera med drugo svetovno vojno – primerjava, u: Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju, ur. J. Weiss, Koper: Založba Universe na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2019, 253–276.

– Konservatorij Hrvaškega glasbenega zavoda v Zagrebu in konservatorij Glasbene matice v Ljubljani – primerjava, u: Konservatoriji: profesionalizacija in specializacija glasbenega dela, ur. J. Weiss, Koper: Založba Universe na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2020, 355–368.

– Mozaik o Hrvatskom glazbenom zavodu u Prvom svjetskom ratu, u: Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji, ur. S. Tuksar i M. Jurić Janjik, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2019, 645-652.

– Genius loci – kratka povijest zgrade Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu, u:   Glazba, migracije i europska kultura : Svečani zbornik za Vjeru Katalinić, ur. I. Cavallini, J. Guzy-Pasiak, H. White, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2019, 99-120.

 

 

3. Stručni radovi:

 

knjiga:  Glazbene šetnje Zagrebom, Zagreb: Školska knjiga, 2016. – Drugo izdanje 2017.

 

članci (izbor):

– Muzikalne ulice : Zagrebački imenoslov, Vjesnik, 29. 5. 1993., 20.

– Franjo Josip u Glazbenom zavodu, Vjesnik-Danica, 26. 6. 1993., 20

– Katalog izložbe “Crkvene pučke popijevke Zagrebačke nadbiskupije” (zajedno s Jerkom Bezićem),

Sveta Cecilija, 64/1994, 4, 87-91.

– Ladislav Šaban, čuvar arhiva HGZ-a, Kaj, 19/1996, 1-2, 79-82.

– The Croatian Music Institute Concert Hall and Its Significance for the Music Life of Zagreb, u: Zagreb 1094-1994 : Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura, ur. S. Tuksar, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 1998, 253-261.

 

– The Library and Collection of Archive Material of the Hrvatski glazbeni zavod (Croatian Music Institute) in Zagreb, Arti musices, 30/1999, 1, 123-132 (sažetak magistarskog rada).

– Otac i sin Fink – tragom zapisa o jednoj gitari, Gitara, 2001, 3, 21-24.

– Linking Peoples, Cultures and Arts through Family: Sofija Deželić and her Ancestors, u:Identität, Kultur, Raum: Kulturelle Praktiken und die Ausbildung von Imagined Communities in Nordamerika und Zentraleuropa, ur.  S. Ingram, M. Reisenleitner, C. Szabó-Knotik, Wien: Turia und Kant, 2001, 141-152.

-Tamburica – hrvatski izvozni proizvod na prijelazu 19. u 20. stoljeće, Narodna umjetnost, 38/2001, 2, 97-115.

– Hrvatski glazbeni zavod 1827-2002., u: Hrvatski glazbeni zavod 1827-2002., ur. M. Bačić, Zagreb: Hrvatski glazbeni zavod, 2003, 11-37.

– Koncertni programi i plakati u zbirci arhivske građe Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu 1852.-1918., Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 28/2005, 3/4, 272-299.

– Upornost starih nesporazuma oko Vatroslava Lisinskog, u: Ladislav Šaban, ostavština za budućnost : Zbornik radova sa Znanstvenog susreta u povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava Šabana održanog 26. rujna 2005. u Varaždinu, ur. M. Šicel, Varaždin: HAZU, Zavod za znanstveni rad : Varaždinske barokne večeri, 2006, 63-74.

– Što je 20. stoljeće donijelo Zagrebu? (Grad kao glazbeni organizam), u: Hrvatska glazba u XX. stoljeću, ur. J. Hekman, Zagreb: Matica hrvatska, 2009, 395-406.

– From the Theatre to the Aristocratic Drawing-room: Locations of Opera and Operetta Performances in Zagreb, u: Glazbeno kazalište kao elitna kultura? Kulturološki diskurs o operi i opereti u 19. stoljeću. ur. V. Katalinić, S. Tuksar, H. White, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2011, 97–106.

Artur Schneider i glazba – tragom Ladislava Šabana, u: Artur Schneider 1879.–1946. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti, ur. Lj. Dulibić, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016, 81–96.

– Mjesta – muzikologija – putovi. Bilješke uz odlazak Eve Sedak (Zagreb, 17. srpnja 1938. – 2. ožujka 2017.), Arti musices, 48/2 (2017), 342-347.

Koliko poznajemo Lisinskoga, Dubrovnik, 30 (2019) 2–3, 95–102.

 

 

4. Urednički radovi:

 

Glazba prijelaza : svečani zbornik za Evu Sedak, ur. Nikša Gligo, Dalibor Davidović, Nada Bezić, Zagreb: ArTresor naklada, Hrvatska radiotelevizija-Hrvatski radio, 2009.

 

Blagoje Bersa, Dnevnik i Uspomene, prir. Eva Sedak i Nada Bezić, Zagreb: Hrvatski glazbeni zavod, 2010.

 

Nova nepoznata glazba : svečani zbornik za Nikšu Gliga, ur. Dalibor Davidović i Nada Bezić, Zagreb: DAF, 2012.

 

Družina mladih : čudesna teatarska igra, ur. Seadeta Midžić i Nada Bezić, Zagreb: ArTresor naklada, Hrvatski glazbeni zavod, 2017.

 

 

5. Emisije na programima Hrvatskoga radija

 

Autorica je nekoliko ciklusa emisija na Trećem programu Hrvatskoga radija (1999–2004, 2012–2019) i emisija ciklusa Oda-birano Prvog programa Hrvatskoga radija (2019, 2020).

 

Članstvo u strukovnim organizacijama:
Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatsko društvo skladatelja, Zagrebačko knjžničarsko društvo, Hrvatska udruga muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara

 

Stručne nagrade/priznanja
2011. Nagrada „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja za priređivanje Dnevnika i Uspomena Blagoja Berse (zajedno s Evom Sedak)

2013. Nagrada „Dragan Plamenac“ Hrvatskog muzikološkog društva za knjigu Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010.: Prostori muziciranja i spomen-obilježja

2017.   Nagrada „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja za knjigu Glazbene šetnje Zagrebom

2019. Nagrada „Dragan Plamenac“ Hrvatskog muzikološkog društva za knjigu Tematski popis skladbi Blagoja Berse

 

Projekti
„Kulturne tradicije u srednjoj Europi: glazbeni život između centralizma i regionalne specifičnosti na primjeru uloge društava“, glavni istraživač Cornelia Szabó-Knotik  (1994. – 2002.)

„Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine“,  glavni istraživač: Sanja Majer-Bobetko (2007. –2009.)

„Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih“, glavni istraživač Naila Ceribašić (2020. –  )

 

ostalo
Osmislila je glazbene šetnje Zagrebom i vodi ih u svojstvu počasnog turističkog vodiča.

 

datum objave

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube