INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ PJEVANJE

Nositelj studija: 4. odsjek za pjevanje

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Studijem na Odsjeku stječe se pjevačko umijeće te znanja povezana s tim umijećem. Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, praktične discipline Komorna glazba, Klavir, Zbor te stručni predmeti Poznavanje vokalne literature, Uvod u dramaturgiju i Dikcija osiguravaju širinu i temeljitost studija. Predmeti Studij opernih uloga, Operna gluma i Scenski pokret osposobljavaju studenta za scensku izvedbu. Važnu ulogu igraju strani jezici Njemački i Talijanski, kao obavezni, te drugi strani jezici kao izborni predmeti.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti i moduli koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Studentima u ovom studijskom programu posebno su namijenjena dva stručna izborna modula: Lied i oratorij, Opereta i musical s ciljem proširivanja znanja i vještina u tim područjima. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktička znanja glazbene pedagogije. Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom i obranom diplomskog rada i javnim nastupom (solističkim recitalom, opernom ulogom, solističkim nastupom u oratoriju, misi ili kantati uz pratnju orkestra).

Studenti imaju priliku sudjelovati u scenskim izvedbama opera i opereta ( 1 do 2 godišnje ), koje se izvode u produkciji Muzičke akademije ili u koprodukciji s ostalim umjetničkim akademijama Sveučilišta u Zagrebu i profesionalnim kazalištima.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pjevanje magistar muzike može djelovati kao samostalni umjetnik-izvođač: kao solist i kao član komornih ansambala ili zborova. Osposobljen je suradnički i za samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima. Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik pjevanja i komorne glazbe.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   1.
Semestar:   1. – 2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 1 60* 20* 28 O
Zbor 1 120* 60 6 O
Dikcija 10 20 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Harmonija C1 60* 6 O
Solfeggio C1 60* 4 O
Klavir obligatno C1 30* 2 O
Talijanski jezik 1 45 15 4
Njemački jezik 1 50 10 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 2 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   2.
Semestar:   3. – 4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 2 60* 20* 28 O
Zbor 2 120* 6 O
Poznavanje vokalne literature 30 4 O
Uvod u dramaturgiju 20 10 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 60* 4 O
Klavir obligatno C2 30* 2 O
Povijest glazbe 1 60 4 O
Talijanski jezik 2 45 15 4 O
Njemački jezik2 50 10 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   3.
Semestar:   5. – 6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 3 60* 30* 28 O
Komorno glazba 1 60* 4 O
Studij opernih uloga 1 60* 4 O
Operna gluma 1 15 45 2 O
Scenski pokret 1 60 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Klavir obligatno C2 30* 2 O
Povijest glazbe 2 60 4 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 60* 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Likovna kultura 60 4 I
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   4.
Semestar:   7. – 8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 4 60* 30* 28 O
Komorno glazba 2 60* 4 O
Studij opernih uloga 2 30* 4 O
Operna gluma 2 15 45 2 O
Scenski pokret 2 60 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Glazbeni oblici i stilovi B2 60 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 16 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:   5.
Semestar:   9. – 10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 5 60* 30* 28 O
Studij opernih uloga 3 30* 4 O
Operna gluma3 15 45 2 O
Scenski pokret 3 60 2 O
Diplomski ispit 12 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 12 I
POPIS PREDMETA/MODULA – IZBORNI PREDMETI
Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE LIED I ORATORIJ(od 7.semestra)

40 ECTS

Solo pjesma 1 (od 7. Semestra) 30* 10 I
Solo pjesma 2 (od 9.semestra) 30* 10 I
Studij oratorijskih uloga 1(od 7. Semestra) 30* 4 I
Studij oratorijskih uloga 2 (od 7. Semestra) 30* 4 I
Vokalno-klavirski duo 1(od 7. Semestra) 30* 4 I
Vokalno-klavirski duo 2 (od 9.semestra) 30* 4 I
Francuska fonetika* 10 20 2 I
Ruska fonetika* 10 20 2 I
MODUL OPERETA I MUSICAL (od 7.semestra) Studij operete i musicla 1, 2 30* 4 I
Scenski govor1,2, 5 25 4
Ples1,2 5 25 2
MODUL STARA GLAZBA

(od 7.semestra)

Komorni ansambl – stara glazba 60* 6 I
Glazba baroka 15 15 15 5 I
Glazba klasicizma 30 15 5 I
Povijesna izvođačka praksa 25 5 4 I
MODUL NOVA GLAZBA

(od 7.semestra)

Komorni ansambl – nova glazba 60* 6 I
Glazba XX.stoljeća 72 18 10 I
Aspekti suvremene glazbe 60 6 I
Hrvatska vokalna baština (od 5.semestra) 30* 4 I
Talijanski jezik 3 45 15 4
OPĆI IZBORNI PREDMETI Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Komorni zbor 1,2 60* 4 I
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Estetika glazbe (upis od 5. semestra) 60 4 I
Glazbena pedagogija (upis u9.semestru) 45 5 I
Glazbena psihologija  (upis u 10.semestru) 45 5 I
PEDAGOŠKI MODUL

(29 ECTS)

Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3. semestra) 60 4 I
Osnove znanstvenog rada (upis od 5. semstra) 14 16 3 I
Metodika nastave pjevanja (upis u 5. semestru) 60 6 I
Pedagoška praksa nastave pjevanja 1 (upis u 7. semestru) 30 30 6 I
Pedagoška praksa nastave pjevanja 2 (upis u 9. semestru) 30 30 6 I
TONSKI MAJSTOR (18 ECTS) Glazbena akustika* (ukoliko se sluša izborni modul, onda se predmet upisuje prije 4. godine studija) 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
KULTURNI MANAGEMENT

(18 ECTS)

Osnovna pravila struke* 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe* 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) 30 5 I
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) 60 4 I
FAKULTATIVNI PREDMETI svakoj godini studija može upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i /ili društveno-humanističkog područja
*izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

PJEVANJE – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

PJEVANJE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU 

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI


NASTAVNIK KONTAKT  PREDMETI
izv. prof. art. Martina Gojčeta Silić – pročelnica odsjeka e-mail  Pjevanje
red. prof. art. Vlatka Oršanić  Pjevanje
red. prof. art. Dunja Crnković-Vejzović (u mir.)  Pjevanje
red. prof. art. Cynthia Hansell-Bakić Pjevanje, Metodika nastave pjevanja
prof. art. Lidija Horvat-Dunjko Pjevanje
red. prof. art. Zoran Juranić (u mir.) Studij opernih uloga
red. prof. art. Mladen Tarbuk Poznavanje vokalne literature
izv. prof. dr. sc. Marin Blažević (vanjski suradnik) Uvod u dramaturgiju
izv. prof. art. Snježana Bujanović-Stanislav (u mir.) Pjevanje
izv. prof. art. Miljenka Grđan Pjevanje, Komorna glazba
nasl. izv. prof. art. Giorgio Surian Pjevanje
izv. prof. art. Martina Zadro Pjevanje
doc. art. Simon Peter Dešpalj Studij opernih uloga
doc. art. Robert Homen Studij opernih uloga
nasl. doc. art. Zoran Novačić Studij opernih uloga
doc. dr. sc. Jelena Vlašić Duić (vanjski suradnik) Dikcija
Mateja Pučko, nasl. v. pred. Scenski pokret
doc. art. Dora Ruždjak Podolski Operna gluma
Kristina Beck-Kukavčić, nasl. pred. Hrvatska vokalna baština
Helena Bernarda Lucić Šego, nasl. ass. Pjevanje
Filip Fak, ass. Korepeticija
Lana Bradić, v. umj. sur. Korepeticija
Mario Čopor, v. umj. sur. Korepeticija
Darko Domitrović, v. umj. sur. Korepeticija, Korepetiranje
Eva Kirchmayer-Bilić, v. umj. sur. Korepeticija, Korepetiranje
Božo Letunić, umj. sur. Korepeticija
Davor Ljubić, umj.sur. Korepeticija
Ivan Pernicki, nasl. umj. sur. Korepeticija

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube