INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ PJEVANJE

Nositelj studija: 4. odsjek za pjevanje

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Studijem na Odsjeku stječe se pjevačko umijeće te znanja povezana s tim umijećem. Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, praktične discipline Komorna glazba, Klavir, Zbor te stručni predmeti Poznavanje vokalne literature, Uvod u dramaturgiju i Dikcija osiguravaju širinu i temeljitost studija. Predmeti Studij opernih uloga, Operna gluma i Scenski pokret osposobljavaju studenta za scensku izvedbu. Važnu ulogu igraju strani jezici Njemački i Talijanski, kao obavezni, te drugi strani jezici kao izborni predmeti.

U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti i moduli koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Studentima u ovom studijskom programu posebno su namijenjena dva stručna izborna modula: Lied i oratorij, Opereta i musical s ciljem proširivanja znanja i vještina u tim područjima. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktička znanja glazbene pedagogije. Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom i obranom diplomskog rada i javnim nastupom (solističkim recitalom, opernom ulogom, solističkim nastupom u oratoriju, misi ili kantati uz pratnju orkestra).

Studenti imaju priliku sudjelovati u scenskim izvedbama opera i opereta ( 1 do 2 godišnje ), koje se izvode u produkciji Muzičke akademije ili u koprodukciji s ostalim umjetničkim akademijama Sveučilišta u Zagrebu i profesionalnim kazalištima.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pjevanje magistar muzike može djelovati kao samostalni umjetnik-izvođač: kao solist i kao član komornih ansambala ili zborova. Osposobljen je suradnički i za samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima. Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik pjevanja i komorne glazbe.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 1 60* 26 O
Korepeticija glavnog predmeta 1 20* 2 O
Zbor 1 120* 60 6 O
Dikcija 10 20 2 O
Dikcija talijanskog jezika 30 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Harmonija C1 60* 6 O
Solfeggio C1 30* 30* 4 O
Klavir obligatno C1 30* 2 O
Talijanski jezik 1 45 15 4
Njemački jezik 1 50 10 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta (0) I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 2 60* 26 O
Korepeticija glavnog predmeta 2 20* 2 O
Zbor 2 120* 6 O
Poznavanje vokalne literature 30 4 O
Uvod u dramaturgiju 20 10 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Solfeggio C2 30* 30* 4 O
Klavir obligatno C2 30* 2 O
Povijest glazbe 1 50 10 4 O
Talijanski jezik 2 45 15 4 O
Njemački jezik2 50 10 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta (0) I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 3 60* 25 O
Korepeticija glavnog predmeta 3 30* 3 O
Komorna glazba 1 60* 4 O
Studij opernih uloga 1 60* 4 O
Operna gluma 1 15 45 2 O
Scenski pokret 1 60 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Klavir obligatno C2 30* 2 O
Povijest glazbe 2 45 15 4 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 60* 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Likovna kultura 60 4 I
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 4 60* 25 O
Korepeticija glavnog predmeta 4 30* 3 O
Komorna glazba 2 60* 4 O
Studij opernih uloga 2 60* 4 O
Recitativi i interpretacija 30 2 O
Operna gluma 2 15 45 2 O
Scenski pokret 2 60 2 O
OSTALI STRUČNI PREDMETI Glazbeni oblici i stilovi B2 60 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 14 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Pjevanje 5 60* 25 O
Korepeticija glavnog predmeta 5 30* 3 O
Studij opernih uloga 3 60* 4 O
Operna gluma 3 15 45 2 O
Scenski pokret 3 60 2 O
Diplomski ispit 12 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 12 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE LIED I ORATORIJ(od 7.semestra)

40 ECTS

Solo pjesma 1 (od 7. Semestra) 30* 10 I
Solo pjesma 2 (od 9.semestra) 30* 10 I
Studij oratorijskih uloga 1(od 7. Semestra) 30* 4 I
Studij oratorijskih uloga 2 (od 7. Semestra) 30* 4 I
Vokalno-klavirski duo 1(od 7. Semestra) 30* 4 I
Vokalno-klavirski duo 2 (od 9.semestra) 30* 4 I
Francuska fonetika** 10 20 2 I
Ruska fonetika** 10 20 2 I
MODUL OPERETA I MUSICAL (od 7.semestra) Studij operete i musicla 1, 2 30* 4 I
Scenski govor1,2, 5 25 4
Ples1,2 5 25 2
MODUL STARA GLAZBA

(15 ECTS)

(od 7.semestra)

Projekt komornog ansambla

za staru glazbu 1-4**

20* 2 I
Glazba baroka 2P 20 5 5 3 I
Glazba klasicizma 2P 20 5 5 3 I
Izvođačka praksa rane glazbe 30 4 I
MODUL NOVA GLAZBA

(17 ECTS)

(od 7.semestra)

Projekt Komornog ansambla za novu glazbu 1-6** (za modul je potrebno sudjelovati u bar 4) 20* 2 I
Glazba 20. i 21. stoljeća 2P 21  6 3 3 I
Aspekti suvremene glazbe B 60 6 I
 

 

Uvod u opernu glumu 15 45 2 I
Hrvatska vokalna baština (od 5.semestra) 30* 4 I
Talijanski jezik 3 45 15 4 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Komorni zbor 1,2 60* 4 I
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Estetika glazbe (upis od 5. semestra) 60 4 I
Glazbeno-pedagoške teme suvremenom društvu (upis u 9. semestru) 60 4 I
Psihologija glazbe (upis u 10.semestru) 30 15 5 I
Glazba, rod i feministička kritika 20 10 3 I
Kreativni laboratorij (u 9. semestru) 14 4 17 2 I
PEDAGOŠKI MODUL

(29 ECTS)

Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3. semestra) 60 4 I
Osnove znanstvenog rada (upis od 5. semstra) 15 15 3 I
Metodika nastave pjevanja (upis u 5. semestru) 60 6 I
Pedagoška praksa nastave pjevanja 1 (upis u 7. semestru) 30 30 6 I
Pedagoška praksa nastave pjevanja 2 (upis u 9. semestru) 30 30 6 I
TONSKI MAJSTOR (18 ECTS) Glazbena akustika** (ukoliko se sluša izborni modul, onda se predmet upisuje prije 4. godine studija) 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
GLAZBENA PRODUKCIJA Glazbena produkcija 1, 2 (uvjet: završen modul Tonski majstor) 60 6 I
KULTURNI MANAGEMENT

(18 ECTS)

Osnovna pravila struke** 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe** 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) 30 5 I
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) 60 4 I
VOĐENJE ANSAMBLA

(22ECTS)

 

Dirigiranje B1** 30* 4 I
Dirigiranje B2 (upis od 3.semestra) 30* 4 I
Osnove vokalne tehnike A 60* 4 I
Priređivanje za ansamble 1 (upis od 3. semestra) 60* 8 I
Poznavanje instrumenata 30 4 I
FAKULTATIVNI PREDMETI

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

izborni kolegiji označeni **mogu se slušati i van modula

 

PJEVANJE – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

PJEVANJE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU 

OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.

povratak na vrh stranice


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube