Vijeće pročelnika

Vijeće pročelnika je stručno savjetodavno tijelo dekana koje na sjednicama raspravlja o umjetničkim, znanstvenim, nastavnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima Akademije.

Vijeće pročelnika po položaju čine: dekan, prodekani i pročelnici odsjeka.

 

ČLANOVI VIJEĆA PROČELNIKA

PROF.ART. IGOR LEŠNIK DEKAN

obnaša dužnost dekana Muzičke akademije od listopada 2019.

e-mail kontakt

PROF.ART. SRĐAN FILIP ČALDAROVIĆ PRODEKAN ZA NASTAVU

sat primanja za studente: po dogovoru (ured prodekana – soba 421)

e-mail kontakt

DR.SC. SANJA KIŠ ŽUVELA, DOC. PRODEKANICA ZA STUDIJE I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

ECTS koordinatorica, ured prodekana – soba 423

e-mail kontakt

RED.PROF.ART. MARTINA GOJČETA SILIĆ PRODEKANICA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

ured prodekana – soba 423

e-mail kontakt

PROF.ART. ANĐELKO KRPAN PRODEKAN ZA UMJETNOST

ured prodekana – soba 421

e-mail kontakt

 


 

Nastavni odsjeci – pročelnici nastavnih odsjeka:

Odsjek za kompoziciju i teoriju glazbe red.prof.art. Berislav Šipuš
Odsjek za muzikologiju doc.dr.sc. Monika Jurić Janjik
Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke red.prof.art. Ivana Bilić
Odsjek za pjevanje red.prof.art. Lidija Horvat Dunjko
Odsjek za klavir, orgulje i čembalo red.prof.art. Đuro Tikvica
Odsjek za gudačke instrumente i gitaru izv.prof.art. Ivan Novinc
Odsjek za duhačke instrumente red.prof.art. Saša Nestorović
Odsjek za glazbenu pedagogiju i tambure dr.sc. Nikolina Matoš, doc.
Voditeljica općeobrazovnih predmeta prof. Vesna Nicole Klarić, viši predavač
Voditeljica poslijediplomskih studija red.prof.art. Ivana Bilić

 

VIJEĆE PROČELNIKA

10.10. 2022.    1. sjednica
14. 11. 2022.     2. sjednica
5. 12. 2022.     3. sjednica
16. 1. 2023.     4. sjednica
13. 2. 2023.     5. sjednica
6. 3. 2023.       6. sjednica
10. 4. 2023.     7. sjednica
8. 5. 2023.       8. sjednica
5. 6. 2023.       9. sjednica
7. 7. 2023.       10. sjednica (verifikacijska)
7. 9. 2023.       11. sjednica (verifikacijska)

25. 9. 2023.     12. sjednica

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube