Akademijsko vijeće

(1) Akademijsko vijeće jest stručno vijeće Akademije za pitanja umjetničkog, znanstvenog, nastavnog i stručnog rada.

(2) Akademijsko vijeće obavlja poslove određene Zakonom i Statutom Sveučilišta, a osobito:

 

1. donosi Statut, Pravilnik o studiranju, Izvedbeni plan nastave i druge opće akte

2. donosi odluke o nastavnim, znanstvenim i stručnim pitanjima

3. donosi misiju i strategiju razvoja

4. usvaja prijedlog dijela programskog ugovora koji se odnosi na Akademiju

5. donosi financijski plan

6. prihvaća završni račun

7. daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Akademije u vrijednosti većoj od 200.000,00 EUR, a do 600.000,00 EUR

8. potvrđuje prijedlog dekana Senatu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Akademije u iznosu većem od 600.000,00 EUR

9. provodi postupak izbora i razrješenja dekana

10. provodi postupak imenovanja i razrješenja prodekana

11. izabire članove odgovarajućeg vijeća područja

12. donosi dodatne kriterije za izbor i reizbor na umjetničko-nastavna, znanstvenonastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta

13. provodi izbore i reizbore na umjetničko-nastavna, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta

14. predlaže Senatu broj upisnih mjesta na pojedinom studiju Akademije

15. provodi izbore i reizbore naslovnih nastavnika

16. dodjeljuje počasni naslov professor emeritus iz reda zaposlenika Akademije

17. usvaja godišnja izvješća dekana

18. daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta

19. pokreće postupak donošenja i brine se o provedbi studijskih programa

20. imenuje mentore asistentima te voditelje i mentore studentima na studijima

21. imenuje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti, odobrava teme doktorskih radova te odlučuje o izvješćima povjerenstava o tim radovima

22. prihvaća koncertne programe javnih nastupa studenata na poslijediplomskim studijima i programima cjeloživotnog obrazovanja

23. donosi odluku o upisu studenata na studije

24. osniva stalna i povremena stručna povjerenstva i radne skupine na prijedlog dekana

25. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i drugim općim aktima Akademije.

 

(3) Stalna povjerenstva akademijskog vijeća jesu:

1. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

2. Povjerenstvo za umjetničku djelatnost

3. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

4. Povjerenstvo za knjižnicu

5. Povjerenstvo za poslijediplomske studije i programe cjeloživotnog obrazovanja.

 

(4) Akademijsko vijeće u odluci o osnivanju povjerenstva određuje broj članova i djelokrug rada povjerenstva te imenuje članove povjerenstva.

 

(5) Akademijsko vijeće može, po potrebi, osnovati i druga povjerenstva.


 

 

ČLANOVI AKADEMIJSKOG VIJEĆA:

 

A) po funkciji:

dekan

PROF. ART. IGOR LEŠNIK

prodekani

PROF. ART. SRĐAN FILIP ČALDAROVIĆ

DOC. DR. SC. SANJA KIŠ-ŽUVELA

PROF. ART. ANĐELKO KRPAN

PROF. ART. MARTINA SILIĆ

 

pročelnici

prof. art. Ante Knešaurek
doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik
prof. art. Ivana Kuljerić
prof. art. Lidija Horvat Dunjko
prof. art. Đuro Tikvica
izv.prof.art. Ivan Novinc
prof. art. Saša Nestorović
doc. dr. sc. Nikolina Matoš

voditelj knjižnice:

 • dr.sc. ŽELJKA RADOVINOVIĆ, viši knjižničar

B) predstavnici umjetničko nastavnih i znanstveno-nastavnih zvanja izabrani na odsjecima:

 

I. Odsjek:

 • prof. art. SREĆKO BRADIĆ
 • prof. art. FRANO ĐUROVIĆ
 • doc. art. TOMISLAV OLIVER

II.Odsjek:

 • prof. dr. sc. DALIBOR DAVIDOVIĆ
 • doc. dr. sc. JELKA VUKOBRATOVIĆ

III. Odsjek:

 • prof. art. DIANA GRUBIŠIĆ ĆIKOVIĆ
 • prof. art. JASENKA OSTOJIĆ

IV. Odsjek:

 • doc. art. ALEXEI TANOVITSKI
 • izv. prof. art. ROBERT HOMEN

V. Odsjek:

 • izv. prof. art. ANTE MILIĆ
 • prof. art. VLADIMIR BABIN
 • prof. art. MLADEN JANJANIN
 • prof. art. PAVAO MAŠIĆ

VI. Odsjek:

 • izv. prof. art. DAVOR PHILIPS
 • prof. art. MARIJA ĆEPULIĆ
 • izv.prof.art. KREŠIMIR BEDEK
 • izv.prof.art. MARKO GRAZIANI

VII. Odsjek:

 • prof. art. ŽARKO PERIŠIĆ
 • prof. art. MILKO PRAVDIĆ
 • prof. art. DARIO TESKERA

VIII. Odsjek:

 • prof. art. DALIBOR BUKVIĆ

 

C) predstavnici nastavnih zvanja:

 • VLASTA GYURA PIČULIN, umjetnička savjetnica
 • IVAN PERNICKI, viši umjetnički suradnik
 • DOMAGOJ GUŠČIĆ, viši umjetnički suradnik
 • MARINA MATOLIĆ, umjetnička savjetnica

D) predstavnici suradničkih zvanja:

 • LUIS CAMACHO MONTELAEGRE, ass.

 

E) predstavnici studenata:

 • Magda Galić
 • Mislav Lucić
 • Katarina Perić
 • Lora Breški
 • Hana Sever

 

AKADEMIJSKO VIJEĆE – početak u 12 h (ako nije drukčije naznačeno)

11.10. 2023.             1. sjednica
15. 11. 2023.            2. sjednica
06. 12. 2023.            3. sjednica
12.1. 2024.               4. svečana sjednica
24. 1. 2024.              5. sjednica
14. 2. 2024.              6. sjednica
13. 3. 2024.              7. sjednica
17. 4. 2024.              8. sjednica
15. 5. 2024.              9. sjednica
12. 6. 2024.              10. sjednica
05. 7. 2024.              11. sjednica (verifikacijska)
06. 9. 2024.              12. sjednica (verifikacijska)
25. 9. 2024.              13. sjednica

Zapisnik A. V. – 1. sjednica 11.10.2023.

Zapisnik A. V. – 2. sjednica 15.11.2023.

Zapisnik A. V. – 3. sjednica 13.12.2023.

4. “SVEČANA SJEDNICA”  – DAN AKADEMIJE –  12.01.2024.

Zapisnik A. V. – 5. sjednica 24.01.2024.

 


Zapisnik V.A. 1. sjednica 12.10.2022.

Zapisnik V.A. 2. IZVANREDNA sjednica 21.10.2022.

Zapisnik V.A. 3. sjednica 16.11.2022.

Zapisnik V.A. 4. sjednica 07.12.2022.

Zapisnik V.A. 5. IZVANREDNA sjednica 14.12.2022.

Zapisnik V.A. 6. sjednica 18.01.2023.

Zapisnik V.A. 7. sjednica 15.02.2023.

Zapisnik V.A. 8. sjednica 15.03.2023.

Zapisnik V.A. 9. sjednica 12.04.2023.

Zapisnik V.A. 10. sjednica 10.05.2023.

Zapisnik V.A. 11. sjednica 07.06.2023.

Zapisnik V.A. 12. sjednica 07.07.2023.

13. izvanredna sjednica – 14.07.2023.

Zapisnik V.A. 14. sjednica 07.09.2023.


Zapisnik V.A. 1. sjednica 13.10.2021

Zapisnik V.A. 2. sjednica 10.11.2021.

Zapisnik V.A. 3. sjednica 08.12.2021.

 1. sjednica 12.01.2022. – SVEČANA SJEDNICA – DAN AKADEMIJE (NEMA ZAPISNIKA)

Zapisnik V.A. 5. sjednica 19.01.2022.

Zapisnik V.A. 6. sjednica 16.02.2022.

Zapisnik V.A. 7. sjednica 09.03.2022.

Zapisnik V.A. 8. izvanredna sjednica 10.03.2022.

Zapisnik V.A. 9. izvanredna sjednica 13.04.2022.

Zapisnik V.A. 10. sjednica 11.05.2022.

Zapisnik V.A. 11. sjednica 08.06.2022.

Zapisnik V.A. 12. sjednica 04.07.2022.

Zapisnik V.A. 13. sjednica 08.09.2022.

Zapisnik V.A. 14. sjednica 21.09.2022. (izvanredna sjednica)

Zapisnik V.A. 1. sjednica 14.10.2020

Zapisnik V.A. 2. sjednica 11.11.2020

Zapisnik V.A. 3. sjednica 09.12.2020

Zapisnik V.A. 4. sjednica 20.01.2021

Zapisnik V.A. 5. sjednica 17.02.2021

Zapisnik V.A. 6. sjednica 10.03.2021

Zapisnik V.A. 7. izvanredna sjednica 22.03.2021

Zapisnik V.A. 8. sjednica 04.04.2021

Zapisnik V.A. 9. sjednica 12.05.2021

Zapisnik V. A. 10. sjednica 09.06.2021.

 1. sjednica – 12.06.2021. – svečana sjednica – DAN AKADEMIJE

Zapisnik V. A. 12. sjednica 07.07.2021.

Zapisnik V. A. 13. sjednica 09.09.2021.

Zapisnik V.A. 14. sjednica 29.09.2021.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 16.10.2019.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 13.11.2019.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 11.12.2019.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 20.01.2020.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 19.02.2020.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 11.03.2020.

Zapisnik sjednice Vijeća Akademije 20.05.2020. – Elektronička sjednica

Zapisnik sjednice Vijeca Akademije 10.06.2020.

 

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram