7. odsjek za duhačke instrumente

Studij za instrumentaliste: smjer Flauta, smjer Oboa, smjer Klarinet, smjer Fagot, smjer Saksofon, smjer Rog, smjer Truba, smjer Trombon, smjer Tuba

O ODSJEKU

Duhački odsjek Muzičke akademije u Zagrebu počeo je s radom u akademskoj godini 1954./1955. kada je studij upisala prva generacija studenata. Tradicija sviranja i podučavanja duhačkih instrumenata na koju se ovaj odsjek oslanja, u Hrvatskoj je, dakako, mnogo starija od toga. Primjerice, već na prvoj javnoj glazbenoj školi u Zagrebu, koja je osnovana 1788., održavala se nastava duhačkih instrumenata, a od 1827. nastava duhačkih instrumenata nudila se i pri zagrebačkome Glazbenom zavodu. Rudolf Klepač, Stanko Selak, Josip Nochta, Prerad Detiček, Theo Tabaka, samo su neka od imena koja su pridonijela visokoj razini rada na ovom odsjeku, te odgojila nove naraštaje glazbenika.

O STUDIJU

Studijem na Integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studiju stječu se i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, prema odgovarajućem smjeru, te znanja povezana s tim umijećima.

Glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Poznavanje literature i drugi, te praktične discipline, Komorna glazba, Studij orkestralnih dionica, Orkestar, Srodni instrumenti, osiguravaju širinu i temeljitost studija.

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti (Pedagoški modul, Jazz glazba, Vokalna pratnja, Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambla), student stječe dodatne kompetencije u užemu stručnom /umjetničkom području.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita ─ solističkim recitalom.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM

Diplomirani studenti Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste: smjerovi Flauta, Oboa, Klarinet, Fagot, Saksofon, Rog, Truba, Trombon i Tuba mogu djelovati kao samostalni umjetnici-izvođači: kao solisti i kao članovi komornih ansambala ili orkestarski glazbenici. Osposobljeni su i za suradnički i samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima.

Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljeni su za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnici odgovarajućeg instrumenta i komorne glazbe.

 

NASTAVNICI :

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram