Nabava

OBRAZAC – ZAHTJEVNICA (DOC)


Dana 23.06.2015. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Otvoreni postupak javne nabave”
za postupak: Nabava i montaža informatičke opreme za novu zgradu Muzičke akademije
broj objave: 2015/S 002-0023491

Dana 13.11.2014. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Akustičke obloge za novu dvoranu Muzičke akademije
broj objave: 2014/S 002-0052190


Dana 10.11.2014. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Scenska rasvjeta za koncertnu dvoranu i multimedijalni studio nove zgrade Muzičke akademije
broj objave: 2014/S 002-0051708


Dana 26.09.2014. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Orgulje na novu zgradu Muzičke akademije, male orgulje
broj objave: 2014/S 014-0046785.


Objava: Obavijest o poništenju za postupak: Orgulje za novu zgradu Muzičke akademije: male orgulje  je uspješno poslana na objavljivanje s datumom 10.12.2014


Dana 28.07.2014. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Nabava stolaca za koncertnu dvoranu Muzičke akademije,
broj objave: 2014/S 002-0036313.


Objava: Postupak je završen Ugovorom sa CONFORMO d.o.o . 03.11.2014.g.


Dana 26.05.2014. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Nabava klavira za novu zgradu Muzičke akademije,

grupa A: koncertni klavir i klaviri za glavni predmet “Klavir”

grupa B: klaviri za nastavu i vježbe.
broj objave: 2014/S 002-0026158.


Objava: grupa A: postupak nije završen.

grupa B: postupak je završen Ugovorom sa EURO-UNIT c.o.o. 20.10.2014.g.


Dana 11.02.2014. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Orgulje na novu zgradu Muzičke akademije,
broj objave: 2014/S 014-0033299.


Objava: Obavijest o poništenju za postupak: Orgulje za novu zgradu Muzičke akademije je uspješno poslana na objavljivanje s datumom 08.07.2014.


Dana 03.10.2013. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio: Poziv na nadmetanje

za postupak:Akustički elementi za Novu zgradu Muzičke akademije
broj objave: 2013/S 002-0083051


Dana 12.08.2013. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio: Poziv na nadmetanje

za postupak:Oprema unutarnjeg uređenja Nove zgrade Muzičke akademije
broj objave: 2013/S 002-0067236


Dana 07.02.2013. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio: Obavijest o sklopljenim ugovorima

za postupak: Sustav scenske tehnike Nove zgrade Muzičke akademije
broj objave: 2013/S 003-0005984


Dana 20.12.2012. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio: Poziv na nadmetanje

za postupak: Tehnička zaštita nove zgrade Muzičke akademije
broj objave: 2012/S 002-0093569


Dana 13.12.2012. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

je objavio: Prehodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora
za postupak: Izrada projekta akustike nove zgrade Muzičke akademije
broj objave: 2012/S 015-0091111


Dana 24.09.2012. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio: Poziv na nadmetanje

za postupak: Izrada projekta unutarnjeg uređenja zgrade Muzičke akademije
broj objave: 2012/S 002-0063189


Dana 22.08.2012. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: nabave regala za spremište knjiga Nove zgrade Muzičke akademije,
broj objave: 2012/S 002-0053368


Dana 17.07.2012. u elektroničkom pretraživaču objava javne nabave RH objavljena je sljedeća nabava:

Naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Izrada projekta unutarnjeg uređenja zgrade Muzičke akademije,
broj objave: 2012/S 002-0041676.


Objava: Obavijest o poništenju za postupak: Izrada projekta unutarnjeg uređenja zgrade Muzičke akademije je uspješno poslana na objavljivanje s datumom 28.08.2012

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube