INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ GLAZBENA PEDAGOGIJA DVOPREDMETNO

Nositelj studija: 8. odsjek za glazbenu pedagogiju / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili Hrvatski studiji

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS ( zbrajaju se bodovi oba studijska programa, minimalno po 150 ECTS mora biti ostvareno iz svakog odabranog studijskog programa)

Akademski naziv: Magistar/Magistra glazbene pedagogije (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Studij na dvopredmetnome studijskom programu kombinira se s prikladnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Na Integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju glazbene pedagogije stječu se osnovna te napredna znanja i umijeća s područja tzv. glazbeno-teorijskih predmeta Solfeggia, Harmonije, Polifonije, Priređivanja za ansamble, Dirigiranja, Osnova vokalne tehnike, Glazbenih oblika i stilova, Povijesti glazbe te praktičnih disciplina: Klavira, Tambura, Sviranja partitura i Pjevačkog zbora. Izborni predmeti omogućuju studentu da stekne znanja i umijeća sviranja u tamburaškom orkestru, osnovna znanja iz estetike glazbe te znanja i umijeća rada s računalom poglavito u vezi s njegovom uporabom u glazbi.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita te izradom i obranom diplomskog rada. Slobodno izabrana glazbenopedagoška tema može se odnositi na bilo koji glazbenopedagoški problem u svakom segmentu glazbenoga obrazovanja. 

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Glazbena pedagogija i Glazbena pedagogija dvopredmetno magistar glazbene pedagogije osposobljen je za rad u osnovnim općeobrazovnim školama i gimnazijama te osnovnim, a djelomično i srednjim glazbenim školama, kao nastavnik teorijskih glazbenih predmeta.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu (računalna notacija, redakcija, uredništvo), glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima, primjerice kao urednik, izvjestitelj ili voditelj. Može djelovati i kao samostalni umjetnik na području glazbenog stvaralaštva.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B1 60* 6 O
Harmonija C 60* 6 O
Klavir obligatno B1 30* 4 O
Dirigiranje B1 60* 6 O
Povijest glazbe 1 50 10 4 O
Tambure 1 60* 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B2 60* 6 O
Klavir obligatno B2 30* 4 O
Povijest glazbe 2 45 15 4 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 60* 4 O
Tambure 2 60* 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 2 120* 6 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B3 60* 6 O
Klavir obligatno B3 30* 4 O
Polifonija C1 60* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Osnove glazbene pedagogije 45 30 15 10 O
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (5.semestar) 20 15 10 3 O
Metodika nastave solfeggia (6.semestar) 20 15 10 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 120* 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B4 60* 6 O
Priređivanje za ansamble 1 60* 8 O
Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 30 30 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih  predmeta 12 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 30 30 4 O
Uvod u etnomuzikologiju B 45 5 O
Diplomski rad 2P 10 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Pedagoška praksa 1 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 5 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PEDAGOŠKI PREDMETI Psihologija odgoja i obrazovanja* (upisuje se obvezno ukoliko nije obvezan predmet drugog studija) 60 4 I
Didaktika (upisuje se obvezno ukoliko nije obvezan predmet drugog studija upis u 3. semestru) 60 4 I
Uvod u glazbenu umjetnost 0 20 10 2 I
Seminar iz povijesti glazbene pedagogije 0 20 10 2 I
Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu 30 30 4 I
Psihologija glazbe 30 15 5 I
Osnove znanstvenog rada 15 15 3 I
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 1-2  * (upisuje se obvezno ukoliko nije obvezan predmet drugog studija) 50 10 4 I
Likovna kultura  * (upisuje se obvezno ukoliko nije obvezan predmet drugog studija) 60 4 I
STRUČNI PREDMETI Poznavanje instrumenata 30 4 I
Glazbe svijeta B 30 3 I
Povijest hrvatske glazbe 30 2 I
Estetika glazbe (upis od 3.semestra) 60 4 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Komorni zbor 60* 4 I
Ansambl tradicijske glazbe 1-5 60* 4
FAKULTATIVNI PREDMETI

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

*izborni predmeti upisuju se ako se ne slušaju na FF
**Obavezno upisuju studenti koji na FF ne studiraju Strani jezik 1,2
** *Obavezno upisuju studenti koji na FF ne studiraju Povijest umjetnosti

 

 

  GLAZBENA PEDAGOGIJA DVOPREDMETNO – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 GLAZBENA PEDAGOGIJA DVOPREDMETNO – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.

povratak na vrh stranice


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube