INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ GLAZBENA PEDAGOGIJA DVOPREDMETNO

Nositelj studija: 8. odsjek za glazbenu pedagogiju / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ili Hrvatski studiji

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS ( zbrajaju se bodovi oba studijska programa, minimalno po 150 ECTS mora biti ostvareno iz svakog odabranog studijskog programa)

Akademski naziv: Magistar/Magistra glazbene pedagogije (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Studij na dvopredmetnome studijskom programu kombinira se s prikladnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Na Integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju glazbene pedagogije stječu se osnovna te napredna znanja i umijeća s područja tzv. glazbeno-teorijskih predmeta Solfeggia, Harmonije, Polifonije, Priređivanja za ansamble, Dirigiranja, Osnova vokalne tehnike, Glazbenih oblika i stilova, Povijesti glazbe te praktičnih disciplina: Klavira, Tambura, Sviranja partitura i Pjevačkog zbora. Izborni predmeti omogućuju studentu da stekne znanja i umijeća sviranja u tamburaškom orkestru, osnovna znanja iz estetike glazbe te znanja i umijeća rada s računalom poglavito u vezi s njegovom uporabom u glazbi.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita te izradom i obranom diplomskog rada. Slobodno izabrana glazbenopedagoška tema može se odnositi na bilo koji glazbenopedagoški problem u svakom segmentu glazbenoga obrazovanja. 

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Glazbena pedagogija i Glazbena pedagogija dvopredmetno magistar glazbene pedagogije osposobljen je za rad u osnovnim općeobrazovnim školama i gimnazijama te osnovnim, a djelomično i srednjim glazbenim školama, kao nastavnik teorijskih glazbenih predmeta.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu (računalna notacija, redakcija, uredništvo), glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima, primjerice kao urednik, izvjestitelj ili voditelj. Može djelovati i kao samostalni umjetnik na području glazbenog stvaralaštva.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:1
Semestar: 1.-2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B1 60* 6 O
Harmonija C 60* 6 O
Klavir obligatno B1 30* 4 O
Dirigiranje B1 60* 6 O
Povijest glazbe 1 60 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 2.
Semestar: 3. i 4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B2 60* 6 O
Klavir obligatno B2 30* 4 O
Povijest glazbe 2 60 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 2 120* 6 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 10 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 3.
Semestar: 5. i 6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B3 60* 6 O
Klavir obligatno B3 30* 4 O
Tambure 1 60* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Osnove glazbene pedagogije 60 10 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 120* 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 0 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 4.
Semestar: 7. i 8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Tambure 2 60* 4 O
Polifonija C1 60* 4 O
Priređivanje za ansamble 1 60* 8 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 60* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih  predmeta 4 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 5.
Semestar: 9. i 10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Osnove znanstvenog rada (zimski semestar) 14 16 3 O
Glazbena literatura u školi 45 15 4 O
Uvod u etnomuzikologiju B (ljetni semestar) 39 6 5 O
Diplomski rad 2P 10 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Pedagoška praksa  teorijskih glazbenih predmeta 1 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 2 I

POPIS PREDMETA/MODULA – IZBORNI PREDMETI
Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PEDAGOŠKI PREDMETI Psihologija odgoja i obrazovanja* (upisuje se obvezno ukoliko nije obvezan predmet drugog studija) 60 4 I
Didaktika (upisuje se obvezno ukoliko nije obvezan predmet drugog studija upis u 3. semestru) 60 4 I
Glazbena pedagogija (upis u 9. semestru) 45 5 I
Glazbena psihologija  (upis u 10 semestru) 45 5 I
ZAJEDNIČKI PREDMETI Strani jezik 1-2  * (upisuje se obvezno ukoliko nije obvezan predmet drugog studija) 50 10 4 I
Likovna kultura  * (upisuje se obvezno ukoliko nije obvezan predmet drugog studija) 60 4 I
STRUČNI PREDMETI Poznavanje instrumenata 20 10 4 I
Glazbe svijeta (upis od 5. Semestra,zimski semestar) 28 2 3 I
Povijest hrvatske glazbe (upis od 6. Semestra, ljetni semestar) 30 2 I
Estetika glazbe (upis od 3.semestra) 60 4 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Komorni zbor 60* 4 I
FAKULTATIVNI PREDMETI svakoj godini studija može upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i /ili društveno-humanističkog područja

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

 

  GLAZBENA PEDAGOGIJA DVOPREDMETNO – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 GLAZBENA PEDAGOGIJA DVOPREDMETNO – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
prof.art. Marina Novak, v.d. pročelnika  e-mail Solfeggio

Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta

Glazbena pedagogija

Glazbena psihologija

Glazbena literatura u školi

prof. art. Tomislav Uhlik Priređivanje za ansamble

Sviranje partitura C

prof. dr.sc. Marina Đuranović Didaktika
prof. dr. sc. Tatjana Golub Psihologija odgoja i obrazovanja
prof. dr.sc. Daria Tot Didaktika
Siniša Leopold, doc. Tambure
dr.sc. Diana Olčar, poslijedoktorand, assistent Psihologija odgoja i obrazovanja
Nikolina Matoš, pred. Glazbeno-pedagoški predmeti
Ana Čorić, ass. Glazbeno-pedagoški predmeti

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube