SPAJANJE NA WIFI (EDUROAM) MREŽU

APPLE UREĐAJI:

Kako bi se spojili na Eduroam mrežu potrebno je porethodno preuzeti postavke sa web stranice eduroam installera. (preuzimanje postavki | zatim slijedite upute sustava sa web stranice).

Prijavu vršite vašom AAI@EDU korisničkom oznakom (Studomat/ISVU nastavnički portal račun).

ANDROID:

Preporučeni način spajanja Android uređaja nalazi se na stranicama eduroam installera.

Potrebni koraci za ručne postavke (ukoliko installer ne radi na Android uređaju)


Kako biste se mogli spojiti na bežičnu mrežu, potrebni su ovi koraci:

 1. Odaberete Settings
 2. Potom odaberete Wireless & Networks
 3. Pa Wi-Fi Settings
 4. Add Wi-Fi network
 5. Network SSID unijeti eduroam
 6. Security postaviti na 802.1x Enterprise
 7. EAP method postaviti na TTLS
 8. PHASE 2 authentication postaviti na PAP
 9. Identity polje unijeti svoje AAI korisničko ime.
 10. Polje Anonymous identity ostaviti prazno.
 11. Wireless password unijeti svoju lozinku za AAI

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube