Doktorski studij Muzikologije

NATJEČAJ |  OBAVIJESTI


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

 

objavljuje 

 

N A T J E Č A J 

 

za upis na sveučilišne poslijediplomske studije u akademskoj godini 2020./2021. 

https://pds.ffzg.unizg.hr/natjecaji-za-upis/  

 

DOKTORSKI STUDIJ IZ ZNANSTVENOGA PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 

 

 • Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer i muzikološki smjer 

Uvjeti i kriteriji upisa na studij za muzikološki smjer:  

 • završen sveučilišni diplomski studij muzikologije, 
 • prosjek ocjena u diplomskome studiju najmanje 4.0 , 
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika, 
 • poznavanje dvaju svjetskih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, ruski), 
 • nacrt istraživanja, 
 • motivacijski intervju. 

 

Broj mjesta: 8 

Školarina po semestru: 6.500,00 kuna 


 

Potrebna dokumentacija za prijavu za upis na doktorske studije: 

 • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF); 
 • Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskome i diplomskome  studiju; 
 • Potvrda o položenim ispitima u diplomskome studiju s izračunatom prosječnom ocjenom  ili dopunska isprava o studiju; 
 • Preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog 
       mentora/savjetnika; 
 • Životopis; 
 • Nacrt istraživanja; 
 • Preslika domovnice ili odgovarajući dokument za strance. 

 

 

 

Opširnije obavijesti o poslijediplomskim studijima, uvjetima i potrebnoj dokumentaciji za prijavu mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta www.ffzg.hr  (poslijediplomska referada https://pds.ffzg.unizg.hr/natjecaji-za-upis/). 

 

Ako se na neki studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.  

 

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:  

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. 

 

 

Natječaj za doktorske studije otvoren je do 16. listopada 2020. 


Zagreb, 14. siječnja 2020.

PREDNATJEČAJ 2020 – PDF ZA PREUZIMANJE

Prvi prednatječaj za 2. ciklus doktorskog studija muzikologije u

akad. god. 2020./2021. – 2022./2023.

 

Na temelju od nadležnih instanci službeno odobrenog pokretanja studija, Odsjek za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje drugi neobvezujući prednatječaj za upis u doktorski studij na modulu muzikologije u okvirima „Doktorskog studija znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture“, koji ostvaruje u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Nastava će započeti u zimskom semestru akad. god. 2020./2021.

Poslijediplomski doktorski studij muzikologije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u svojoj dosadašnjoj praksi izrastao je iz diplomskog studija muzikologije (od 1970., odnosno povijesti glazbe od 1948.) te dosadašnjih tipova magistarskog studija muzikologije (u funkciji od 1972.) i doktorskog studija muzikologije (u funkciji od 1997.; do 2012. obranjeno deset doktorskih disertacija iz muzikologije).

U razdoblju od akad. god. 2017./2018. do 2019./2020. obavlja se 1. ciklus doktorskog studija muzikologije s upisanih 11 kandidata i on se uspješno privodi kraju.

 

Popis nastavnika

Iz Hrvatske: prof. dr. sc. Dalibor Davidović,  prof. dr. sc. Nikša Gligo, prof. dr. sc. Naila Ceribašić, prof. dr. sc. Vjera Katalinić, dr. sc. Sanja Majer-Bobetko, prof. dr. sc. Stanislav Tuksar (koordinator voditelj studija)

Iz inozemstva: prof. dr. Philip Bohlman (Sveučilište u Chicagu, SAD), prof. dr. Ivano Cavallini (Sveučilište u Palermu, Italija), prof. dr. Silke Leopold (Sveučilište u Heidelbergu, Njemačka), prof. dr. Ludwig Steindorff (Sveučilište u Kielu, Njemačka), prof. dr. Harry White (Sveučilišni College Dublin, Irska)

 

Školarina:

Po studentu za cijeli studij: objavit će se u tekstu natječaja

Po studentu-semestralno: objavit će se u tekstu natječaja

Na temelju javljanja na ovaj prednatječaj kandidati će biti pozvani na motivacijski i orijentacijski razgovor s Povjerenstvom  doktorskog studija (predvidivo u lipnju 2020.) na kojem će se upoznati sa sadržajnim i tehničkim detaljima oko upisa, početka i trajanja nastave, te rasporedom i smjernicama za polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Mole se kandidati da u prijavi navedu uz ime i prezime, dosadašnju školsku kvalifikaciju, adresu stanovanja, državljanstvo i OIB (za kandidate iz inozemstva njihov odgovarajući identifikacijski broj). Službene dokumente nije potrebno prilagati, jer će se to morati učiniti uz službeni natječaj koji će tijekom 2020. raspisati Filozofski fakultet u dogovoru s Muzičkom akademijom.

 

Kandidati za doktorski studij iz muzikologije moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

Osnovni uvjeti:

 1. Na studij se mogu upisati pristupnici koji su završili diplomski studij muzikologije po bolonjskom sustavu i programu i stekli stručni naziv magistar/magistra muzikologije (magisterij struke) ili diplomirani muzikolozi koji su završili diplomski studij po predbolonjskom sustavu i programu (dipl. muzikolog ili profesor povijesti glazbe).
 1. Pristupnicima koji su završili poslijediplomski magistarski studij muzikologije i stekli naziv magistra znanosti po predbolonjskom sustavu i programu omogućuje se upis u 3. godinu doktorskog studija (bez pohađanja nastave; konzultacije s mentorom, pisanje doktorske teze). Pristupnici koji su završili poslijediplomski magistarski studij glazbene pedagogije i stekli naziv magistra znanosti po predbolonjskom sustavu i programu mogu se upisati na doktorski studij muzikologije ispunjavajući dodatne uvjete koje određuje povjerenstvo Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije.
 2. Sveukupni prosjek ocjena pristupnika mora iznositi najmanje 3,5; u slučaju da je prosjek niži, potrebna je preporuka dvaju sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika.
 3. Pristupnik mora dobro poznavati barem dva europska svjetska jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski ili ruski).
 4. Pristupnik mora obaviti razgovor s članovima povjerenstva Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije.
 5. Na prijamnom ispitu pristupnici će pisati: 1) test; 2) opširan esej na zadanu muzikološku temu i to na temelju unaprijed zadane domaće i strane literature.

 

Posebni uvjeti:

 

 1. Na doktorski studij mogu se upisati i pristupnici koji su završili diplomski studij (magisterij struke) glazbene pedagogije po bolonjskom sustavu i programu ili diplomirani profesori glazbene kulture koji su završili diplomski studij po predbolonjskom sustavu i programu, ako uz zadovoljene osnovne uvjete polože odgovarajući propisani razlikovni ispit pred povjerenstvom Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije.

 

 1. Apsolventi znanstvenog magisterija po predbolonjskom sustavu i programu iz muzikologije (s odslušanim kolegijima i položenim odgovarajućim ispitima, a koji nisu postigli stupanj znanstvenog magisterija), mogu se upisati na 3. godinu doktorskog studija (konzultacije s mentorom, pisanje doktorske teze) ako polože odgovarajući propisani razlikovni ispit pred povjerenstvom Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije.

 

 1. Apsolventi magisterija glazbene pedagogije po predbolonjskom sustavu i

programu (s odslušanim kolegijima i položenim odgovarajućim ispitima, a koji nisu postigli stupanj magisterija) dužni su položiti odgovarajući propisani razlikovni ispit pred povjerenstvom Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije i upisati ukupno dvije godine doktorskog studija (1. godina: 2 modula, 60 sati predavanja, 30 ECTS; 2. godina: konzultacije s mentorom, pisanje doktorske teze).

 1. Pristupnici koji su završili umjetnički magisterij predbolonjskog tipa iz drugih glazbenih studijskih smjerova moraju upisati puni trogodišnji doktorski studij uz razlikovni ispit pred povjerenstvom Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije pod uvjetima koje, prema pojedinačnom slučaju, predlaže to povjerenstvo, a određuje Vijeće Muzičke akademije.
 2. Pristupnici koji su završili druge sveučilišne znanstvene ili umjetničke studijske smjerove moraju upisati puni trogodišnji doktorski studij uz razlikovni ispit pred povjerenstvom Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije pod uvjetima koje, prema pojedinačnom slučaju, predlaže to povjerenstvo, a određuje Vijeće Muzičke akademije.

 

Napomena:

Ovaj prednatječaj je neobvezujućeg karaktera i za kandidate i za organizatore navedenog doktorskog studija i objavljuje se u svrhu orijentacije oko broja studenata i organizacije nastave.

Poželjno je, ali nije obavezno da se kandidati prijave za određeno područje u kojem žele izraditi doktorsku disertaciju i da načelno imaju pristanak mentora.

 

 

Za prijave i sve eventualne daljnje informacije obratite se

na sljedeću adresu e-pošte:

 

stanislavtuxar@gmail.com

 

Prijave se zaprimaju do 29. veljače 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. semestar

1. modul: Suvremena muzikologija u svijetu – I. semestar

1.1 Suvremena muzikologija u Europi (Njemačka) – jezik: engleski 10 2 Obvezno S. Leopold
1.2 Suvremena muzikologija u SAD-u, Kanadi, V. Britaniji i Irskoj – jezik: engleski 10 2 Obvezno H. White
1.3 Suvremena etnomuzikologija u svijetu – jezik: engleski 10 2 Obvezno Ph. Bohlman
1.4 Suvremena muzikologija u Europi (Italija) – jezik: hrvatski/engleski 10 2 Obvezno I. Pustijanac

I. Cavallini

II. semestar

2. modul: Suvremena muzikologija u Hrvatskoj – II. semestar

Predmeti Sati ECTS Status Nositelj predmeta
2.1 Suvremena muzikologija u Hrvatskoj (starija razdoblja) – jezik: hrvatski 5 1 Izborno S. Tuksar

V. Katalinić

2.2 Suvremena muzikologija u Hrvatskoj (novija razdoblja) – jezik: hrvatski 5 1 Izborno S. Majer-Bobetko

S. Tuksar

2. 3 Suvremena etnomuzikologija u Hrvatskoj – jezik: hrvatski 5 1 Izborno N. Ceribašić

G. Marošević

 

 

kontakt

doktorski@muza.unizg.hr

adresa

Odsjek za muzikologiju

Muzička akademija
Sveučilišta u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 12
10 000 Zagreb

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram