INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ DIRIGIRANJE

Nositelj studija: 3. odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Na studiju Dirigiranja se kroz temeljne predmete struke (Dirigiranje, Zborsko dirigiranje, Sviranje partitura, Studij i korepeticija operne literature) stječu vještine vođenja različitih instrumentalnih i vokalnih te mješovitih ansambala i upoznaje bogata glazbena literatura za različite instrumente i ansamble. Nadopunu tim znanjima i vještinama čine glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Instrumentacija te praktične discipline: Klavir, Osnove vokalne tehnike, Pjevački zbor i Orkestar. Nakon zajedničke prve godine studij se odvaja na dva smjera: Dirigiranje (s težištem rada s instrumentalnim ansamblima) te Zborsko dirigiranje (s težištem rada s vokalnim ansamblima).

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktična znanja iz glazbene pedagogije.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te polaganjem diplomskog ispita, na kojemu se, pred povjerenstvom i javnosti, praktično izvodi koncertni program.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dirigiranje magistar muzike sposoban je voditi profesionalne i amaterske orkestre, zborove i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. U profesionalnim opernim umjetničkim kućama sposoban je biti korepetitor. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu, glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima. Uz završen pedagoški modul, osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik dirigiranja i glazbeno teorijskih predmeta.

.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:1
Semestar: 1.-2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET Dirigiranje A1 30* 4 O
Zborsko dirigiranje 1 30* 4 O
Sviranje partitura A1 30* 4 O
Klavir obligatno A1 30* 6 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Harmonija A1 120* 8 O
Harmonija na klaviru A1 30* 4 O
Solfeggio A1 60* 4 O
Osnove vokalne tehnike A 60* 6
Povijest glazbe 1 60 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 1 120* 6 O
Strani jezik 1 50 10 4 O
Likovna kultura 60 4 O
TZK 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 2.
Semestar: 3. i 4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL DIRIGIRANJE Dirigiranje A2 60* 10 O
MODUL ZBORSKO DIRIGIRANJE Zborsko dirigiranje 2 60* 10 O
Osnove pjevanja 30* 2 O
Sviranje partitura A2 30* 4 O
Studij i korepeticija operne literature 1 60* 4 O
Klavir obligatno A2 30* 6 O
Nositelj zborsko dirigiranje, OSTALI PREDMETI STRUKE Harmonija A2 60* 6 O
Harmonija na klaviru A2 30* 4 O
Solfeggio A2 60* 4 O
Povijest glazbe 2 60 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 2 60 60 6 O
Strani jezik 2 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 2 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 3.
Semestar: 5. i 6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL DIRIGIRANJE Dirigiranje A3 60* 16 O
Orkestar obligatno 1 60* 4 O
MODUL ZBORSKO DIRIGIRANJE Zborsko dirigiranje 3 60* 16 O
Komorni zbor 1 60* 4 O
Sviranje parittura A3 30* 4 O
Studij i korepeticija operne literature 2 60* 4 O
Klavir obligatno A3 30* 6 O
Instrumentacija 1 90* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Glazbeni oblici i stilovi A1 60* 4 O
Polifonija A1 90* 8
Solfeggio A3 60* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 4.
Semestar: 7. i 8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI REDMET MODUL DIRIGIRANJE Dirigiranje 4 60* 16 O
Orkestar obligatno 2 60* 4 O
MODUL ZBORSKO DIRIGIRANJE Zborsko dirigiranje 4 60* 16
Komorni zbor 2 60* 6 O
Sviranje parittura A4 30* 4 O
Studij i korepeticija operne literature 3 60* 4 O
Klavir obligatno A4 30* 6 O
Instrumentacija 2 90* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Glazbeni oblici i stilovi A2 60* 4 I
Polifonija A2 90* 8
Solfeggio A4 60* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 5.
Semestar: 9. i 10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL DIRIGIRANJE Dirigiranje 5 60* 20 O
Orkestar obligatno 3 60* 4 O
MODUL ZBORSKO DIRIGIRANJE Zborsko dirigiranje 5 60* 20 O
Komorni zbor 3 60* 6 O
Studij i korepeticija operne literature 4 60* 4 O
Sviranje parittura A5 30* 4 O
Klavir obligatno A5 30* 6 O
Diplomski ispit 12 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Aspekti suvremene glazbe 60 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I

POPIS PREDMETA/MODULA – IZBORNI PREDMETI

Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Osnove kompozicije 1 (upis od 3. semestra) 60* 10 I
Upoznavanje glazbene literature (upis od 5. Semestra) 60 8 I
Čembalo obligatno 1, 2 60* 4 I
Generalbas s improvizacijom 1, 2 (upis od 5. Semestra) 30* 2 I
Izvođačka praksa rane glazbe 30* 4 I
Dječji zbor (upis od 7.semestra) 15* 2
Harfa obligatno (upis od 7.semestra) 30* 4 I
Udaraljke B1 60* 4 I
OPĆI IZBORNI PDREDMETI Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Estetika glazbe 60 3 I
Glazbe svijeta (upis od 6. semestra) 28 2 3 I
Glazbena pedagogija (upis u 9. semestru) 45 5 II
Glazbena psihologija  (upis u 10.semestru)) 45 5 I
Komorni zbor 1,2 (upis u 1. i 3.semestru) 60* 4 I
Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Osnove znanstvenog rada (upis od 5. semestra) 14 16 3 I
Teorija i povijest glazbene kritike (upis u 7.semestru) 2 14 14 3 I
Uvod u etnomuzikologiju B (upis od 5.semestra) 39 6 5 I
Uvod u muzikologiju s vježbama 30 15 5 I
Zbor 3 -5 (upis od 5. Semestra) 120* 6 I
PEDAGOŠKI MODUL

(30ECTS)

Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3.semestra) 60 4 I
Osnove glazbene pedagogije (upis od 5.semestra) 60 10 I
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (upis od 5.semestra) 30 30 6 I
Pedagoška praksa  teorijskih glazbenih predmeta1, 2  (upis od 7.semestra) 30 30 6 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika* 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika (upis od 3. semestra) 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka (upis od 5.semestra) 60 30 6 I
KULTURNI MENAGEMENT Osnovna pravila struke* 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe* 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3.semestra) 30 I
Autorsko pravo(upis od 3.semestra) 60 I
FAKULTATIVNI PREDMETI svakoj godini studija može upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i /ili društveno-humanističkog područja
*izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

 

 DIRIGIRANJE – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 DIRIGIRANJE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU 

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI


NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
red. prof. art. Mladen Tarbuk Dirigiranje, Orkestar
izv. prof. art. Tomislav Fačini Zborsko dirigiranje, Dirigiranje obligatno, Komorna glazba
izv. prof. art. Jasenka Ostojić Zbor, Komorni zbor, Osnove vokalne tehnike, Dječji zbor
nasl.doc. art. Ivan Josip Skender Studij i korepeticija operne literature, Dirigiranje obligatno
Matija Fortuna, ass. dirigentski predmeti

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube