INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ DIRIGIRANJE

Nositelj studija: 3. odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Na studiju Dirigiranja se kroz temeljne predmete struke (Dirigiranje, Zborsko dirigiranje, Sviranje partitura, Studij i korepeticija operne literature) stječu vještine vođenja različitih instrumentalnih i vokalnih te mješovitih ansambala i upoznaje bogata glazbena literatura za različite instrumente i ansamble. Nadopunu tim znanjima i vještinama čine glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Instrumentacija te praktične discipline: Klavir, Osnove vokalne tehnike, Pjevački zbor i Orkestar. Nakon zajedničke prve godine studij se odvaja na dva smjera: Dirigiranje (s težištem rada s instrumentalnim ansamblima) te Zborsko dirigiranje (s težištem rada s vokalnim ansamblima).

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktična znanja iz glazbene pedagogije.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te polaganjem diplomskog ispita, na kojemu se, pred povjerenstvom i javnosti, praktično izvodi koncertni program.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dirigiranje magistar muzike sposoban je voditi profesionalne i amaterske orkestre, zborove i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. U profesionalnim opernim umjetničkim kućama sposoban je biti korepetitor. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu, glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima. Uz završen pedagoški modul, osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik dirigiranja i glazbeno teorijskih predmeta.

.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET Dirigiranje A1 30* 4 O
Zborsko dirigiranje 1 30* 4 O
Sviranje partitura A1 30* 4 O
Klavir obligatno A1 30* 6 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Harmonija A1 120* 8 O
Harmonija na klaviru A1 30* 4 O
Solfeggio A1 60* 4 O
Osnove vokalne tehnike A 60* 4
Povijest glazbe 1 50 10 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 1 120* 6 O
Strani jezik 1 50 10 4 O
Likovna kultura 60 4 O
TZK 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 2 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL DIRIGIRANJE Dirigiranje A2 60* 10 O
MODUL ZBORSKO DIRIGIRANJE Zborsko dirigiranje 2 60* 10 O
Osnove pjevanja 30* 2 O
Sviranje partitura A2 30* 4 O
Studij i korepeticija operne literature 1 60* 4 O
Klavir obligatno A2 30* 6 O
Nositelj zborsko dirigiranje, OSTALI PREDMETI STRUKE Harmonija A2 60* 6 O
Harmonija na klaviru A2 30* 4 O
Solfeggio A2 60* 4 O
Glazbeni oblici i stilovi A1 60* 4 O
Povijest glazbe 2 45 15 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 2 120* 6 O
Strani jezik 2 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL DIRIGIRANJE Dirigiranje A3 60* 16 O
Orkestar obligatno 1 60* 4 O
MODUL ZBORSKO DIRIGIRANJE Zborsko dirigiranje 3 60* 16 O
Komorni zbor 1 60* 4 O
Sviranje partitura A3 30* 4 O
Studij i korepeticija operne literature 2 60* 4 O
Klavir obligatno A3 30* 6 O
Instrumentacija 1 90* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Glazbeni oblici i stilovi A2 60* 4 O
Polifonija A1 90* 8
Solfeggio A3 60* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI REDMET MODUL DIRIGIRANJE Dirigiranje 4 60* 16 O
Orkestar obligatno 2 60* 4 O
MODUL ZBORSKO DIRIGIRANJE Zborsko dirigiranje 4 60* 16
Komorni zbor 2 60* 4 O
Sviranje parittura A4 30* 4 O
Studij i korepeticija operne literature 3 60* 4 O
Klavir obligatno A4 30* 6 O
Instrumentacija 2 90* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Aspekti suvremene glazbe A1 60* 6 O
Polifonija A2 90* 8 O
Solfeggio A4 60* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL DIRIGIRANJE Dirigiranje 5 60* 20 O
Orkestar obligatno 3 60* 4 O
MODUL ZBORSKO DIRIGIRANJE Zborsko dirigiranje 5 60* 20 O
Komorni zbor 3 60* 4 O
Studij i korepeticija operne literature 4 60* 4 O
Sviranje parittura A5 30* 4 O
Klavir obligatno A5 30* 6 O
Diplomski ispit 12 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Aspekti suvremene glazbe A2 60 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Osnove kompozicije 1 (upis od 7. semestra) 60* 10 I
Upoznavanje glazbene literature (upis od 5. semestra) 60 8 I
Čembalo obligatno 1, 2 30* 4 I
Generalbas s improvizacijom 1, 2 (upis od 5. semestra) 30* 2 I
Izvođačka praksa rane glazbe 30* 4 I
Dječji zbor (upis od 7.semestra) 15* 2 I
Harfa obligatno (upis od 7.semestra) 30* 4 I
Udaraljke B1 60* 4 I
Dikcija talijanskog jezika 30 2 I
Recitativi i interpretacija 30 2 I
Tematski seminari 30* 6 I
OPĆI IZBORNI PDREDMETI Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Estetika glazbe 60 3 I
Glazbe svijeta B (upis od 6.semestra) 30 3 I
Teorija i povijest glazbene kritike (upis od 7.semestra) 30 30 6 I
Uvod u etnomuzikologiju B (upis od 5. semestra) 45 5 I
Uvod u muzikologiju 36 24 6 I
Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu  30 30 4 I
Psihologija glazbe 30  15 5 I
Komorni zbor 1,2 (upis u 1. i 3.semestru) 60* 4 I
Zbor 3 -5 (upis od 5. semestra) 120* 6 I
Ansambl tradicijske glazbe 1-5 60* 4 I
Kreativni laboratorij 14 4 17 2 I
PEDAGOŠKI MODUL

(30ECTS)

Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3.semestra) 60 4 I
Osnove glazbene pedagogije 45  30  15 10 I
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (5.semestar) 20 15 10 3 I
Metodika nastave solfeggia (6.semestar) 20 15 10 3 I
Pedagoška praksa1, 2 (upis od 7.semestra) 30 30 6 I
Osnove znanstvenog rada (upis od 5. semestra) 15 15 3 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika** 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika (upis od 3. semestra) 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka (upis od 5.semestra) 60 30 6 I
GLAZBENA PRODUKCIJA Glazbena produkcija 1, 2 (uvjet: završen modul tonski majstor) 60 6 I
KULTURNI MENAGEMENT Osnovna pravila struke** 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe** 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3.semestra) 30 I
Autorsko pravo(upis od 3.semestra) 60 I
FAKULTATIVNI PREDMETI

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

izborni kolegiji označeni **mogu se slušati i van modula

 

 

 DIRIGIRANJE – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 DIRIGIRANJE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU 

OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.

povratak na vrh stranice


 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube