INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ DIRIGIRANJE

Nositelj studija: 3. odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Na studiju Dirigiranja se kroz temeljne predmete struke (Dirigiranje, Zborsko dirigiranje, Sviranje partitura, Studij i korepeticija operne literature) stječu vještine vođenja različitih instrumentalnih i vokalnih te mješovitih ansambala i upoznaje bogata glazbena literatura za različite instrumente i ansamble. Nadopunu tim znanjima i vještinama čine glazbeno-teorijski predmeti Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Instrumentacija te praktične discipline: Klavir, Osnove vokalne tehnike, Pjevački zbor i Orkestar. Nakon zajedničke prve godine studij se odvaja na dva smjera: Dirigiranje (s težištem rada s instrumentalnim ansamblima) te Zborsko dirigiranje (s težištem rada s vokalnim ansamblima).

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktična znanja iz glazbene pedagogije.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te polaganjem diplomskog ispita, na kojemu se, pred povjerenstvom i javnosti, praktično izvodi koncertni program.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dirigiranje magistar muzike sposoban je voditi profesionalne i amaterske orkestre, zborove i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. U profesionalnim opernim umjetničkim kućama sposoban je biti korepetitor. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu, glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima. Uz završen pedagoški modul, osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik dirigiranja i glazbeno teorijskih predmeta.

.

povratak na vrh stranice


ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)


  NASTAVNI PLAN – POPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE U SKLOPU STUDIJA DIRIGIRANJA (AK. GOD. 2023./2024.):

Studij: Dirigiranje | Traje semestara: 10 (zajednički program prva dva semestra za oba smjera)


 DIRIGIRANJE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU 

 

povratak na vrh stranice


 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram