Kontakti

Uprava – dekanski kolegij:

prof.art. Igor Lešnik Dekan

obnaša dužnost dekana Muzičke akademije od listopada 2019.

e-mail kontakt

izv.prof.art. Srđan Filip Čaldarović prodekan za nastavu

sat primanja za studente: po dogovoru (ured prodekana - soba 421)

e-mail kontakt

dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. Prodekanica za studije i cjeloživotno obrazovanje

ECTS koordinatorica, ured prodekana - soba 423

e-mail kontakt

izv.prof.art. Martina Gojčeta Silić Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju

ured prodekana - soba 423
e-mail kontakt

prof.art. Anđelko Krpan Prodekan za umjetnost i poslovanje

ured prodekana - soba 421
e-mail kontakt


Nastavni odsjeci – pročelnici nastavnih odsjeka:

Odsjek za kompoziciju i teoriju glazbe red.prof.art. Berislav Šipuš
Odsjek za muzikologiju doc.dr.sc. Ivan Ćurković
Odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke izv.prof.art. Ivana Bilić
Odsjek za pjevanje izv.prof.art. Martina Zadro
Odsjek za klavir, orgulje i čembalo red.prof.art. Đuro Tikvica
Odsjek za gudačke instrumente i gitaru izv.prof.art. Ivan Novinc
Odsjek za duhačke instrumente izv.prof.art. Bànk Harkay
Odsjek za glazbenu pedagogiju dr.sc. Nikolina Matoš, pred., v.d.
Voditeljica općeobrazovnih predmeta prof. Vesna Nicole Klarić, viši predavač
Voditeljica poslijediplomskih studija izv. prof. art. Katarina Krpan


Administrativne službe / uredi – voditelji

Telefonska centrala 01 / 4810 200
Ured dekana gđa. Sanja Piljagić, tajnica dekana 01 / 4810 200 / 110
Tajništvo Boris Bernik, dipl.iur.  01 / 4810 200 / 107
Dostava / pošta / fotokopiraona gđa. Vesna Paskutini 01 / 4810 200 / 101
Ekonom gđa. Verica Holi 01 / 4810 200 / 109
Knjižnica dr.sc. Željka Radovinović, viši knjižničar 01 / 4810 200 / 102
Radionica za održavanje instrumenata g. Darije Damir Kos 091 / 4810 201
Ured za informatičku podršku Petra Mitrović, mag.inf. & mag.philol.angl. 091 / 4810 222
Ured za kadrovske poslove Ivana Horvat Jureša, mag. act. soc. 01 / 4810 200 / 108
Ured za međunarodnu suradnju Rosanda Bonačić, prof. 01 / 4810 200 / 116
Ured za nabavu Manja Cvrtila, dipl.oecc. 01 / 4810 200 / 212
Ured za održavanje zgrada i opreme Petar Cvitanušić, dipl.ing.el. 091/ 4810 220
Ured za opće poslove / urudžbeni zapisnik gđa. Marina Szabo 01 / 4810 200 / 214
Ured za produkcijske poslove Vesna Rožić, dipl. musicol. 01 / 4810 200 / 211
Szekeres Ida, mag. mus. & univ. spec. rel. publ. 01 / 4810 200 / 211
Ured za računovodstveno-financijske poslove Denisa Ivušić, dipl.oec. 01 / 4810 200 / 105
Ured za studentske poslove (referada) gđa. Renata Kovačić 01 / 4810 200 / 114
Ured za sveučilišne studije Ivana Pintar, struč.spec.oec.

(porodiljni dopust)

091 / 4810 206

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube