dr.sc. Sanja Kiš Žuvela, doc.

dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, docentica
Funkcija: prodekanica za studije i cjeloživotno obrazovanje
OSOBNI PODATCI
E-pošta skiszuvela@muza.hr
Poveznica na osobnu web stranicu
NASTAVA
Odsjek Odsjek za muzikologiju
Kolegiji Metodologija analize glazbe; Glazba 20. i 21. stoljeća; Psihologija glazbe; Uvod u analizu glazbe
Soba 324, 334, 336, 339
Raspored  
Konzultacije do 12. svibnja 2022.: četvrtkom od 11 do 12 h

od 26. svibnja 2022. nadalje: četvrtkom od 14 do 15 h

soba 423

Područja interesa:
analiza glazbe, psihologija glazbe, glazbena terminologija, teorija glazbe, glazba 20. i 21. stoljeća, glazba i vizualne umjetnosti

 

OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
2014. – 2016.          Sveučilište u Splitu – Filozofski fakultet

Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti – Interdisciplinarne humanističke znanosti

 

2005. – 2010.          Sveučilište u Zagrebu – Muzička akademija

II. – Odsjek za muzikologiju, poslijediplomski znanstveni studij muzikologije (magisterij znanosti)

 

1998. – 2004.          Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

I. b – Odsjek za kompoziciju i glazbenu teoriju, teorijsko-nastavnički smjer

 

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
2017. ®                 Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju:

docentica za muzikološke predmete

 

2015. – 2017.          Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju:

asistentica za muzikološke predmete

 

2014. – 2015.          Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju:

naslovna asistentica za muzikološke predmete

 

2008. – 2015.          Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica:

nastavnica teorijskih glazbenih predmeta

 

2004. – 2008.          Glazbena škola Fran Lhotka Sisak:

nastavnica teorijskih glazbenih predmeta

Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnosti do max 200 znakova)

i /ili

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/334830
Članstvo u strukovnim organizacijama
Hrvatsko muzikološko društvo (HMD), Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara (HDGT), European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM), Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH)

 

 

Stručne nagrade/priznanja
 
Projekti
2014. – 2018. CONMUSTERM – Problemi suvremenoga hrvatskoga glazbenog nazivlja (HRZZ IP-3533/2013), voditelj: Nikša Gligo,  http://www.muza.unizg.hr/conmusterm/

 

ostalo
 
datum objave

 

7. 10. 2019.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram