Specijalistički studij

OPIS PROGRAMA:
Naziv studijskog programa:
Poslijediplomski sveučilišni umjetnički specijalistički studij za izvođače
Područje: Umjetnost
Polje: Glazbena umjetnost
Grana: reprodukcija glazbe (sviranje, pjevanje)
Akademski naziv: sveučilišni specijalist muzike (univ.spec.mus)
Trajanje studija: 4 semestra
Sveučilišni specijalistički poslijediplomski instrumentalni i pjevački studij logičan je nastavak istovrsnih diplomskih studija. Namijenjen je glazbenim umjetnicima, instrumentalistima i pjevačima koji žele usavršavati svoja znanja i vještine kao dio cjeloživotnog obrazovanja.
Kandidati, kroz mentorsku nastavu ali, u prvom redu, vlastitim radom na užem području specijalnosti, sadržajima i specijalističkoj radnji produbljivati, zaokruživati već stečena znanja, vještine i sposobnosti i osposobljavati se za samostalno umjetničko djelovanje utemeljeno na širem spektru znanja iz područja glazbene umjetnosti.
Studijski program u pravilu se izvodi na hrvatskom jeziku, a u dogovoru s nastavnicima može se izvoditi i na engleskom ili nekom od svjetskih jezika.

Poslijediplomski specijalistički studij traje 4 (četiri) semestra, a nastava se ustrojava i izvodi prema novom Studijskom programu koji nosi ukupno 120 ECTS bodova.

 

Nastava 1. semestra započinje u listopada tekuće akademske godine.

 

  PRAVILNIK O STUDIRANJU NA POSLIJEDIPLOMSKOM SPECIJALISTIČKOM STUDIJU

  PRIRUČNIK ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI UMJETNIČKI STUDIJ ZA IZVOĐAČE

  PRIJAVA ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI UMJETNIČKI STUDIJ ZA IZVOĐAČE

 

  INFORMACIJSKI PAKET ZA MENTORE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube