Specijalistički studij

OPIS PROGRAMA:
Naziv studijskog programa:
Poslijediplomski sveučilišni umjetnički specijalistički studij za izvođače
Područje: Umjetnost
Polje: Glazbena umjetnost
Grana: reprodukcija glazbe (sviranje, pjevanje)
Akademski naziv: sveučilišni specijalist muzike (univ.spec.mus)
Trajanje studija: 4 semestra
Sveučilišni specijalistički poslijediplomski instrumentalni i pjevački studij logičan je nastavak istovrsnih diplomskih studija. Namijenjen je glazbenim umjetnicima, instrumentalistima i pjevačima koji žele usavršavati svoja znanja i vještine kao dio cjeloživotnog obrazovanja.
Kandidati, kroz mentorsku nastavu ali, u prvom redu, vlastitim radom na užem području specijalnosti, sadržajima i specijalističkoj radnji produbljivati, zaokruživati već stečena znanja, vještine i sposobnosti i osposobljavati se za samostalno umjetničko djelovanje utemeljeno na širem spektru znanja iz područja glazbene umjetnosti.
Studijski program u pravilu se izvodi na hrvatskom jeziku, a u dogovoru s nastavnicima može se izvoditi i na engleskom ili nekom od svjetskih jezika.

Poslijediplomski specijalistički studij traje 4 (četiri) semestra, a nastava se ustrojava i izvodi prema novom Studijskom programu koji nosi ukupno 120 ECTS bodova.

 

Nastava 1. semestra započinje u listopada tekuće akademske godine.

 

  PRAVILNIK O STUDIRANJU NA POSLIJEDIPLOMSKOM SPECIJALISTIČKOM STUDIJU

  PRIRUČNIK ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI UMJETNIČKI STUDIJ ZA IZVOĐAČE

  PRIJAVA ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI UMJETNIČKI STUDIJ ZA IZVOĐAČE

 

  INFORMACIJSKI PAKET ZA MENTORE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

AKADEMSKI KALENDAR

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram