INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ GLAZBENA PEDAGOGIJA

Nositelj studija: 8. odsjek za glazbenu pedagogiju 

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra glazbene pedagogije (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Studij glazbene pedagogije usporediv je sa srodnim studijskim programima u ostalim europskim zemljama, posebno Austrije i Njemačke.

Na Integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Glazbena pedagogija stječu se osnovna te napredna znanja i umijeća s područja tzv. glazbeno-teorijskih predmeta Solfeggia, Harmonije, Polifonije, Priređivanja za ansamble, Dirigiranja, Osnova vokalne tehnike, Glazbenih oblika i stilova, Povijesti glazbe te praktičnih disciplina: Klavira, Tambura, Sviranja partitura i Pjevačkog zbora. Opsežan modul pedagoških predmeta uvodi studente u temeljna teorijska i praktička znanja iz glazbene pedagogije. U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita te izradom i obranom diplomskog  rada. Slobodno izabrana glazbenopedagoška tema može se odnositi na bilo koji glazbenopedagoški problem u svakom segmentu glazbenoga obrazovanja.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Glazbena pedagogija i Glazbena pedagogija dvopredmetno magistar glazbene pedagogije osposobljen je za rad u osnovnim općeobrazovnim školama i gimnazijama te osnovnim, a djelomično i srednjim glazbenim školama, kao nastavnik teorijskih glazbenih predmeta.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu (računalna notacija, redakcija, uredništvo), glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima, primjerice kao urednik, izvjestitelj ili voditelj. Može djelovati i kao samostalni umjetnik na području glazbenog stvaralaštva.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija:1
Semestar: 1.-2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B1 60* 6 O
Harmonija B1 60* 6 O
Harmonija na klaviru B1 30* 4 O
Klavir obligatno A1 30* 6 O
Osnove vokalne tehnike A 60* 6
PEDAGOŠKI PREDMETI Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 O
Didaktika 60 4 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 1 60 4 O
Zbor 1 120* 6 O
Strani jezik 1 50 10 4 O
Likovna kultura 60 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 2.
Semestar: 3. i 4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B2 60* 6 O
Harmonija B2 60* 6 O
Harmonija na klaviru B2 30* 4 O
Klavir obligatno A2 30* 6 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 60* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Osnove glazbene pedagogije 60 10 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 2 60 4 O
Zbor 2 120* 6 O
Strani jezik 2 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 10 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 3.
Semestar: 5. i 6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B3 60* 6 O
Klavir obligatno A3 30* 6 O
Glazbeni oblici i stilovi B2 60* 4 O
Dirigiranje B1 60* 6 O
Polifonija C1 60* 4 O
Priređivanje za ansamble 1 60* 8 O
Sviranje partitura C1 30* 4 O
Tambure 1 60* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta 30 30 6 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 120* 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 4.
Semestar: 7. i 8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B4 60* 6 O
Klavir obligatno A4 30* 6 O
Dirigiranje B2 60* 6 O
Polifonija C2 60* 6 O
Priređivanje za ansamble 2 60* 8 O
Sviranje partitura C2 30* 4 O
Tambure 2 60* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Pedagoška praksa  teorijskih glazbenih predmeta 1 30 30 6 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 4 120* 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih  predmeta 8 I
POPIS PREDMETA/MODULA
Godina studija: 5.
Semestar: 9. i 10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Osnove znanstvenog rada (zimski semestar) 14 16 3 O
Glazbena literatura u školi 45 15 4 O
Glazbe svijeta (zimski semestar) 28 2 3 O
Uvod u etnomuzikologiju B (ljetni semestar) 39 6 5 O
Povijest hrvatske glazbe 30 2 O
Diplomski rad 20 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Glazbena pedagogija (zimski semestar) 45 5 O
Glazbena psihologija  (ljetni semestar) 45 5 O
Pedagoška praksa teorijskih glazbenih predmeta 2 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 8 I

POPIS PREDMETA/MODULA – IZBORNI PREDMETI
Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
OPĆI IZBORNI PREDMETI Poznavanje instrumenata 30 4
Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Komorni zbor 1-5 60* 4 I
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Osnove kompozicije1 (upis od 5. semestra) 60* 10 I
Estetika glazbe (upis od 3.semestra) 60 4 I
Teorija i povijest glazbene kritike (od 7 semestra) 2 14 14 3 I
Udaraljke B1(od 5. semestra) 60* 4 I
Dječji zbor (upis od 7.semestra) 15* 2
Uvod u muzikologiju s vježbama (od 5.semestra) 30 15 5 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika*

 

60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
TAMBURA Tambura 1 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 1 60 0 0 4 I
Tambura 2 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 2 60 0 0 4 I
Tambura 3 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl 3 60 0 0 4 I
Metodika nastave tambura s pedagoškom praksom 30 0 30 6 I
FAKULTATIVNI PREDMETI svakoj godini studija može upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i /ili društveno-humanističkog područja
*izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

   GLAZBENA PEDAGOGIJA – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 GLAZBENA PEDAGOGIJA – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
prof.art. Marina Novak, v.d. pročelnika  e-mail Solfeggio

Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta

Glazbena pedagogija

Glazbena psihologija

Glazbena literatura u školi

prof. art. Tomislav Uhlik Priređivanje za ansamble

Sviranje partitura C

prof. dr.sc. Marina Đuranović Didaktika
prof. dr. sc. Tatjana Golub Psihologija odgoja i obrazovanja
prof. dr.sc. Daria Tot Didaktika
Siniša Leopold, doc. Tambure
dr.sc. Diana Olčar, poslijedoktorand, assistent Psihologija odgoja i obrazovanja
Veljko Valentin Škorvaga, v.pred. Tambura, Metodika nastave tambure
Nikolina Matoš, pred. Glazbeno-pedagoški predmeti
Ana Čorić, ass. Glazbeno-pedagoški predmeti

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube