INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ GLAZBENA PEDAGOGIJA

Nositelj studija: 8. odsjek za glazbenu pedagogiju 

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra glazbene pedagogije (mag. mus.)

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

O STUDIJU

Studij glazbene pedagogije usporediv je sa srodnim studijskim programima u ostalim europskim zemljama, posebno Austrije i Njemačke.

Na Integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Glazbena pedagogija stječu se osnovna te napredna znanja i umijeća s područja tzv. glazbeno-teorijskih predmeta Solfeggia, Harmonije, Polifonije, Priređivanja za ansamble, Dirigiranja, Osnova vokalne tehnike, Glazbenih oblika i stilova, Povijesti glazbe te praktičnih disciplina: Klavira, Tambura, Sviranja partitura i Pjevačkog zbora. Opsežan modul pedagoških predmeta uvodi studente u temeljna teorijska i praktička znanja iz glazbene pedagogije. U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita te izradom i obranom diplomskog  rada. Slobodno izabrana glazbenopedagoška tema može se odnositi na bilo koji glazbenopedagoški problem u svakom segmentu glazbenoga obrazovanja.

povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE

Završetkom integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Glazbena pedagogija i Glazbena pedagogija dvopredmetno magistar glazbene pedagogije osposobljen je za rad u osnovnim općeobrazovnim školama i gimnazijama te osnovnim, a djelomično i srednjim glazbenim školama, kao nastavnik teorijskih glazbenih predmeta.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave, te promicati i druge prikladne glazbene aktivnosti. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu (računalna notacija, redakcija, uredništvo), glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima, primjerice kao urednik, izvjestitelj ili voditelj. Može djelovati i kao samostalni umjetnik na području glazbenog stvaralaštva.

povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B1 60* 6 O
Harmonija B1 60* 6 O
Harmonija na klaviru B1 30* 4 O
Klavir obligatno A1 30* 6 O
Osnove vokalne tehnike A 60* 4 O
Tambure 1 60* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 O
Didaktika 60 4 O
Uvod u glazbenu umjetnost 0 20 10 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 1 50 10 4 O
Zbor 1 120* 6 O
Strani jezik 1 50 10 4 O
Likovna kultura 60 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B2 60* 6 O
Harmonija B2 60* 6 O
Harmonija na klaviru B2 30* 4 O
Klavir obligatno A2 30* 6 O
Glazbeni oblici i stilovi B1 60* 4 O
Tambure 2 60* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Osnove glazbene pedagogije 45 30 15 10 O
Seminar iz povijesti glazbene pedagogije 0 20 10 2 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 2 45 15 4 O
Zbor 2 120* 6 O
Strani jezik 2 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 2 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B3 60* 6 O
Klavir obligatno A3 30* 6 O
Glazbeni oblici i stilovi B2 60* 4 O
Dirigiranje B1 60* 6 O
Polifonija C1 60* 4 O
Priređivanje za ansamble 1 60* 8 O
Sviranje partitura C1 30* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1 30 30 4 O
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (5.semestar) 20 15 10 3 O
Metodika nastave solfeggia (6.semestar) 20 15 10 3 O
Osnove znanstvenog rada (zimski semestar) 14 16 3 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 3 120* 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Solfeggio B4 60* 6 O
Klavir obligatno A4 30* 6 O
Dirigiranje B2 60* 6 O
Polifonija C2 60* 6 O
Priređivanje za ansamble 2 60* 8 O
Sviranje partitura C2 30* 4 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 2 30 30 4 O
Pedagoška praksa  teorijskih glazbenih predmeta 1 30 30 6 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Zbor 4 120* 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih  predmeta 8 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
PREDMETI STRUKE Glazbe svijeta B 30 3 O
Uvod u etnomuzikologiju B 45 5 O
Povijest hrvatske glazbe 30 2 O
Diplomski rad 20 O
PEDAGOŠKI PREDMETI Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu 30 30 4 O
Psihologija glazbe 30 15 5 O
Pedagoška praksa 2 30 30 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 15 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
OPĆI IZBORNI PREDMETI Poznavanje instrumenata 30 4
Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Komorni zbor 1-5 60* 4 I
Ansambl tradicijske glazbe 1-5 60* 4
Glazbena informatika 1 30 4 I
Glazbena informatika 2 30 4 I
Glazba, rod i feministička kritika (zimski  semestar) 20 10 3 I
Osnove kompozicije1 (upis od 7. semestra) 60* 10 I
Estetika glazbe (upis od 3.semestra) 60 4 I
Teorija i povijest glazbene kritike (upis od 7.semestra) 30 30 6 I
Udaraljke B1(od 5. semestra) 60* 4 I
Dječji zbor (upis od 7.semestra) 15* 2
Uvod u muzikologiju 36 24 6 I
Kreativni laboratorij 14 4 17 2 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika** 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka 60 30 6 I
GLAZBENA PRODUKCIJA Glazbena produkcija 1,2 (uvjet: završen modul tonski majstor) 60 6 I
TAMBURA Tambura B1 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl B1** 60 0 0 4 I
Tambura B2 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl B2** 60 0 0 4 I
Tambura B3 30 5 0 8 I
Tamburaški ansambl B3** 60 0 0 4 I
Metodika nastave tambura s pedagoškom praksom 30 0 30 6 I
KULTURNI MENAGEMENT Osnovna pravila struke** 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe** 30 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3.semestra) 30 5 I
Autorsko pravo(upis od 3.semestra) 60 4 I
JAZZ MODUL (od 5 semestra) (20 ECTS) Osnove jazz improvizacije 1** (upis od 5.semestra) 30* 4 I
Osnove jazz improvizacije 2 (upis od 7.semestra) 30* 4 I
Jazz ansambl 1 (upis od 5.semestra) 60* 4 I
Jazz ansambl 2 (upis od 5.semestra) 60* 4 I
Ritam u jazzu 1 (upis od 5.semestra) 15* 3 I
Ritam u jazzu 2 (upis od 5.semestra) 15* 3 I
Jazz aranžiranje 1 (upis od 5. semestra) 30* 4 I
Jazz aranžiranje 2 (upis od 5. semestra) 30* 4 I
FAKULTATIVNI PREDMETI

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

izborni kolegiji označeni **mogu se slušati i van modula

 

   GLAZBENA PEDAGOGIJA – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 GLAZBENA PEDAGOGIJA – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU 

OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.

povratak na vrh stranice


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube