PRISTUP PROGRAMSKOJ PODRŠCI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVA TURINITIN

Pristup softveru Turnitin

 

Obavještavamo studente i nastavnike Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu da je omogućen pristup programskoj podršci za provjeru autentičnosti TutnITin onim javnim visokim učilištima koja su je odabrali za provjeru autentičnosti znanstvenih i stručnih radova, a među kojima je i naša akademija. Sredstva za nabavku softvera osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nadamo se da će ova okolnost pridonijeti podizanju svijesti o važnosti akademske čestitosti na našoj ustanovi, osobito u pogledu zaštite intelektualnog vlasništva.

Pristup softveru i upute za korištenje

 

Nastavnici i studenti pristupaju softveru odabirom poveznice (Pristup softveru Turnitin na stranici https://www.srce.unizg.hr/spa/turnitin-ustanove) , uz prijavu korištenjem elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr.

Video upute za prijavu: https://youtu.be/urIdwVKaPtg?si=BlZc0WK-PRbz6oxy

 

Pristup softveru Turnitin – prijava

nakon prijave odaberite poveznicu Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

na idućoj stranici uz tekst Provjera studentskih radova odaberite tipku submit / unesite naziv rada/ zatim tipkom choose from this computer postavite u sustav datoteku na kojoj želite izvršiti provjeru i pritisnite upload kako bi započeo proces provjere.

 

Izdvajamo ostale korisne poveznice:

Softveri za provjeru autentičnosti radova

Upute za softver Turnitin (Srce)

Najčešće postavljana pitanja

 

U skladu s nabavljenim licencijama, studenti također imaju mogućnost samostalnog korištenja softvera i provjere svojih radova.

 

Administratorice ustanove su dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. skiszuvela@muza.hr i mag.inf. Petra Mitrović, pmitrovic@muza.hr.


AUTORSKA PRAVA – Pravilno korištenje tuđih i dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja u e-kolegiju – upute za nastavnike

Uslijed trenutnih okolnosti u kojima se izvođenje nastave u potpunosti odvija u e-okruženju, htjeli bismo naglasiti važnost uvažavanja autorskog prava prilikom objavljivanja, dijeljenja i izrade vlastitih obrazovnih sadržaja. Sukladno tome, na osnovu dva online tečaja Srca, pripremljene su sažete upute kao brzi podsjetnik nastavnicima o pravilnom korištenju sadržaja.

 

Dokument je dostupan na stranici: https://www.srce.unizg.hr/spa

 

Za cjelovitiju edukaciju vezanu uz autorsko pravo, navođenje izvora i mogućnosti dijeljenja obrazovnih materijala, preporučujemo naše online tečajeve dostupne na sljedećim poveznicama:

 

·       Autorstvo, plagiranje i citiranje: što, kako, zašto?

·       Uporaba Creative Commons licenci na obrazovnim sadržajima.

 

Centar za e-učenje, Sektor za obrazovne usluge

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram