PRISTUP PROGRAMSKOJ PODRŠCI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVA TURNITIN

Logotip Turnitin software-a za provjeru autentičnosti radova

POVEZNICA ZA PRISTUP SUSTAVU TURNITIN

Obavještavamo studente i nastavnike Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu da je omogućen pristup programskoj podršci za provjeru autentičnosti Turnitin onim javnim visokim učilištima koja su je odabrali za provjeru autentičnosti znanstvenih i stručnih radova, a među kojima je i naša akademija. Sredstva za nabavku softvera osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nadamo se da će ova okolnost pridonijeti podizanju svijesti o važnosti akademske čestitosti na našoj ustanovi, osobito u pogledu zaštite intelektualnog vlasništva.

Programskoj podršci pristupa se s pomoću elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr (iprezime@muza.hr).

Informacije i korisničke upute nalaze se na adresi

https://www.srce.unizg.hr/spa/upute-i-animacije

COURSE ID (ID 27140846)

PASS: Akademija

Administratorice ustanove su dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, doc. skiszuvela@muza.hr i mag. Petra Mitrović, pmitrovic@muza.hr.

 UPUTE ZA SOFTVER TURNITIN

 Upute za korištenje softvera Turnitin (PDF, 2.1 MB)

Provjera radova u softveru Turnitin: brza pomoć za nastavnike (PDF, 190 KB)

Provjera radova u softveru Turnitin: brza pomoć za studente (PDF, 293 KB)

ANIMACIJE ZA TURNITIN

 Prijava u softver Turnitin

 Samostalna provjera rada za studente

 Brza provjera radova za nastavnike

 Izvještaj – sučelje i opcije

 


AUTORSKA PRAVA – Pravilno korištenje tuđih i dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja u e-kolegiju – upute za nastavnike

Uslijed trenutnih okolnosti u kojima se izvođenje nastave u potpunosti odvija u e-okruženju, htjeli bismo naglasiti važnost uvažavanja autorskog prava prilikom objavljivanja, dijeljenja i izrade vlastitih obrazovnih sadržaja. Sukladno tome, na osnovu dva online tečaja Srca, pripremljene su sažete upute kao brzi podsjetnik nastavnicima o pravilnom korištenju sadržaja.

 

Dokument je dostupan na stranici: https://www.srce.unizg.hr/spa

 

Za cjelovitiju edukaciju vezanu uz autorsko pravo, navođenje izvora i mogućnosti dijeljenja obrazovnih materijala, preporučujemo naše online tečajeve dostupne na sljedećim poveznicama:

 

·       Autorstvo, plagiranje i citiranje: što, kako, zašto?

·       Uporaba Creative Commons licenci na obrazovnim sadržajima.

 

Centar za e-učenje, Sektor za obrazovne usluge

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube