INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMPOZICIJA

Nositelj studija: 1. ODSJEK ZA KOMPOZICIJU I TEORIJU GLAZBE

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

 

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

 

O STUDIJU  

Na integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Kompozicije u predmetima Osnove kompozicije, Kompozicija s instrumentacijom (modul Kompozicija), Primijenjena kompozicija (smjer Primijenjena kompozicija) te Elektronička kompozicija i Tehnike elektroničke glazbe (smjer Elektronička kompozicija) stječu se znanja i umijeća za samostalni umjetnički rad na području glazbenog stvaralaštva. U predmetima Tehnike elektroničke glazbe, Tehnike primijenjene glazbe, Osnove elektroničke glazbe, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici i stilovi, Aspekti suvremene glazbe, Glazbena informatika i Solfeggio stječu se teorijska i praktička znanja koja produbljuju i proširuju razumijevanje stvaralačkih procesa u glazbi. Obvezni predmeti Klavir, Dirigiranje, Sviranje partitura i Povijest glazbe, dopunjeni osnovnim znanjima iz likovne kulture, upotpunjuju skladateljski profil studenta.

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktička znanja iz glazbene pedagogije.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te ispita na kojemu se, pred povjerenstvom, izvodi i predstavlja završni rad – skladateljsko djelo nastalo u posljednjoj godini studija.

Posebna pozornost pridaje se nastavi kompozicije koja se izvodi individualno. Studentima je također omogućen rad u elektroničkom studiju koji je središnje mjesto tijekom izučavanje glazbenih tehnologija i specifičnih usmjerenja budućih skladatelja elektroničke i primijenjene glazbe. Elektronički studio opremljen je najsuvremenijom opremom za sintezu i oblikovanje zvuka, snimanje, glazbenu produkciju te interaktivne izvedbe elektroničkih djela uporabom Kyma platforme.

Jednako tako Odsjek pridaje veliku važnost javnim izvedbama studentskih radova tijekom cijelog studija. Završne radove u obliku orkestralnih kompozicija javno izvode orkestri Zagrebačke filharmonije, Simfonijski orkestar HRT te Simfonijski orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

  povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE   

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kompozicije magistar/magistra muzike može djelovati kao samostalan umjetnik na području glazbenog stvaralaštva, što, uza skladanje, uključuje orkestriranje i aranžiranje.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave te obavljati ostale prikladne glazbene aktivnosti. U profesionalnim umjetničkim kućama može biti korepetitor baleta ili zbora. Uza završen pedagoški modul, osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik glazbeno-teorijskih predmeta. Može djelovati i kao samostalni umjetnik na području glazbenog stvaralaštva.

  povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


Godina studija:1
Semestar: 1.-2.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET Osnove kompozicije 1 60* 10 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Glazbena informatika 1 30* 4 O
Harmonija A1 120* 8 O
Harmonija na klaviru A1 30* 4 O
Solfeggio A1 60* 4 O
Klavir obligatno A1 30* 6 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 1 60 4 O
Zbor 1 120* 6 O
Strani jezik 1 50 10 4 O
Likovna kultura 60 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 1  – 60 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 6 I
Godina studija: 2.
Semestar: 3. i 4.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL KOMPOZICIJA Kompozicija s instrumentacijom 1 90* 16 O
MODUL PRIMIJENJENA KOMPOZICIJA Primijenjena kompozicija 1 60* 16 O
Tehnike primijenjene glazbe 1 60* 4 O
MODUL ELEKTRONIČKA KOMPOZICIJA Elektronička kompozicija 1 60* 16 O
Tehnike elektroničke glazbe 1 60* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Harmonija A2 60* 6 O
Harmonija na klaviru A2 30* 4 O
Solfeggio A2 60* 4 O
Klavir obligatno A2 30* 6 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 2 60 4 O
Zbor 2 120* 6 O
Strani jezik 2 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2  – 60 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta (** prema smjeru) 10/6/6** I
Godina studija: 3.
Semestar: 5. i 6.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL KOMPOZICIJA Kompozicija s instrumentacijom 2 90* 24 O
MODUL PRIMIJENJENA KOMPOZICIJA Primijenjena kompozicija 2 60* 20 O
Tehnike primijenjene glazbe 2 60* 4 O
MODUL ELEKTRONIČKA KOMPOZICIJA Elektronička kompozicija 2 60* 20 O
Tehnike elektroničke glazbe 2 60* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Dirigiranje B1 60* 6 O
Glazbeni oblici i stilovi A1 60* 4 O
Klavir obligatno A3 30* 6 O
Polifonija A1 90* 8 O
Solfeggio A3 60* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
Godina studija: 4.
Semestar: 7. i 8.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL KOMPOZICIJA Kompozicija s instrumentacijom 3 120* 24 O
Osnove elektroničke glazbe 60* 8 O
MODUL PRIMIJENJENA KOMPOZICIJA Primijenjena kompozicija 3 60* 20 O
Tehnike primijenjene glazbe 3 60* 4 O
MODUL ELEKTRONIČKA KOMPOZICIJA Elektronička kompozicija 3 60* 20 O
Tehnike elektroničke glazbe 3 60* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Glazbeni oblici i stilovi A2 60* 4 O
Klavir obligatno A4 30* 6 O
Polifonija A2 90* 8 O
Solfeggio A4 60* 4 O
Sviranje partitura A1 30* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 2/10/10 I
Godina studija: 5.
Semestar: 9. i 10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
MODUL KOMPOZICIJA Kompozicija s instrumentacijom 4 120* 24 O
MODUL PRIMIJENJENA KOMPOZICIJA Primijenjena kompozicija 4 120* 24 O
MODUL ELEKTRONIČKA KOMPOZICIJA Elektronička kompozicija 4 120* 24 O
Diplomski rad  – 20 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Aspekti suvremene glazbe 60 6 O
Sviranje partitura A2 30* 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
POPIS PREDMETA/MODULA – IZBORNI PREDMETI
Godina studija: 1-5.
Semestar:   1-10.
MODUL PREDMET P V S e-učenje ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Osnove elektroničke glazbe **

(upisuje smjer promijenjena kompozicija od 3. semestra)

60* 8 I
Tematski seminari**(upisuje se u 9.semestru)  – 30* 6 I
Glazbena informatika 2 30* 4 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Estetika glazbe 60 4 I
Glazbe svijeta (upis od 6. semestra) 28 2 3 I
Glazbena psihologija (upis u 10. semestru) 45 5 I
Klavir obligatno A5 (upis u 9.semestru) 30* 6 I
Komorni zbor 60* 4 I
Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Osnove vokalne tehnike A 60* 6 I
Osnove znanstvenog rada (upis od 5. semstra) 14 16 3 I
Teorija i povijest glazbene kritike 2 28 30 6 I
Udaraljke B1 60* 4 I
Harfa obligatno (upis od 7.semestra) 30* 4 I
Uvod u etnomuzikologiju A(upis od 5.semestra) 39 6 5 I
Uvod u muzikologiju s vježbama 30 15 5 I
Zbor 3 -5 120* 6 I
PEDAGOŠKI MODUL Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3.semestra) 60 4 I
Osnove glazbene pedagogije (upis od 5.semestra) 60 10 I
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (upis od 5.semestra) 30 30 6 I
Pedagoška praksa  teorijskih glazbenih predmeta1, 2 (upis od 7.semestra)  – 30 30 6 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika** 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika (upis od3.semestra) 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka (upis od 5.semestra) 60 30 6 I
KULTURNI MENAGEMENT Osnovna pravila struke** 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe** 60 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 2.semestra)  – 30 5 I
Autorsko pravo(upis od 3.semestra) 60 4 I
**izborni predmeti koji se mogu slušati i izvan modula

Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava

 KOMPOZICIJA – POPIS PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 KOMPOZICIJA – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

 

povratak na vrh stranice


NASTAVNICI I SURADNICI

NASTAVNIK KONTAKT PREDMETI
red. prof. art. Berislav Šipuš

pročelnik odsjeka

 e-mail Polifonija

Aspekti suvremene glazbe

Kompozicija s instrumentacijom

red. prof. art. Srećko Bradić

 

Kompozicija s instrumentacijom

Glazbeni oblici i stilovi

Poznavanje instrumenata

Uvod u instrumentaciju

Osnove kompozicije

red. prof. art. Vjekoslav Nježić

 

 

Glazbeni oblici i stilovi

Glazbena informatika

Polifonija

red. prof. art. Frano Parać

 

Kompozicija s instrumentacijom

Instrumentacija

red. prof. art. Krešimir Seletković

 

Glazbeni oblici i stilovi

Polifonija

Poznavanje instrumenata

red. prof. art. Zlatko Tanodi

 

Elektronička kompozicija

Tehnike elektroničke glazbe

Primijenjena kompozicija

Tehnike primijenjene glazbe

Osnove elektroničke glazbe

Harmonija

red. prof. art. Mladen Tarbuk Kompozicija s instrumentacijom
red. prof. art. Srđan Dedić

 

Glazbeni oblici i stilovi

Glazbena informatika

Harmonija

izv. prof. art. Frano Đurović

 

Solfeggio

Glazbeni oblici i stilovi

Poznavanje instrumenata

izv. prof. art. Ante Knešaurek Harmonija

Harmonija na klaviru

izv. prof. art. Haris Nonveiller
Harmonija

 

izvor.prof.art. Dalibor Bukvić

 

Harmonija na klaviru

Solfeggio

Vesna Nicole Klarić, v. pred. Solfeggio
doc. art. Tomislav Oliver Solfeggio

Sviranje partitura

povratak na vrh stranice


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube