INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJ KOMPOZICIJA

Nositelj studija: 1. ODSJEK ZA KOMPOZICIJU I TEORIJU GLAZBE

Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara

Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS

Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)

 

O STUDIJU |  IZLAZNE KOMPETENCIJE  |  PREDMETI  |  NASTAVNICI

 

O STUDIJU  

Na integriranome preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Kompozicije u predmetima Osnove kompozicije, Kompozicija s instrumentacijom (modul Kompozicija), Primijenjena kompozicija (smjer Primijenjena kompozicija) te Elektronička kompozicija i Tehnike elektroničke glazbe (smjer Elektronička kompozicija) stječu se znanja i umijeća za samostalni umjetnički rad na području glazbenog stvaralaštva. U predmetima Tehnike elektroničke glazbe, Tehnike primijenjene glazbe, Osnove elektroničke glazbe, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici i stilovi, Aspekti suvremene glazbe, Glazbena informatika i Solfeggio stječu se teorijska i praktička znanja koja produbljuju i proširuju razumijevanje stvaralačkih procesa u glazbi. Obvezni predmeti Klavir, Dirigiranje, Sviranje partitura i Povijest glazbe, dopunjeni osnovnim znanjima iz likovne kulture, upotpunjuju skladateljski profil studenta.

U izbornim sadržajima mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Izborni modul pedagoških predmeta uvodi studente u osnovna teorijska i praktička znanja iz glazbene pedagogije.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te ispita na kojemu se, pred povjerenstvom, izvodi i predstavlja završni rad – skladateljsko djelo nastalo u posljednjoj godini studija.

Posebna pozornost pridaje se nastavi kompozicije koja se izvodi individualno. Studentima je također omogućen rad u elektroničkom studiju koji je središnje mjesto tijekom izučavanje glazbenih tehnologija i specifičnih usmjerenja budućih skladatelja elektroničke i primijenjene glazbe. Elektronički studio opremljen je najsuvremenijom opremom za sintezu i oblikovanje zvuka, snimanje, glazbenu produkciju te interaktivne izvedbe elektroničkih djela uporabom Kyma platforme.

Jednako tako Odsjek pridaje veliku važnost javnim izvedbama studentskih radova tijekom cijelog studija. Završne radove u obliku orkestralnih kompozicija javno izvode orkestri Zagrebačke filharmonije, Simfonijski orkestar HRT te Simfonijski orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

  povratak na vrh stranice


IZLAZNE KOMPETENCIJE   

Završetkom Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kompozicije magistar/magistra muzike može djelovati kao samostalan umjetnik na području glazbenog stvaralaštva, što, uza skladanje, uključuje orkestriranje i aranžiranje.

Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave te obavljati ostale prikladne glazbene aktivnosti. U profesionalnim umjetničkim kućama može biti korepetitor baleta ili zbora. Uza završen pedagoški modul, osposobljen je za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnik glazbeno-teorijskih predmeta. Može djelovati i kao samostalni umjetnik na području glazbenog stvaralaštva.

  povratak na vrh stranice


POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)


MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET Osnove kompozicije 1 60* 10 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Glazbena informatika 1 30* 4 O
Harmonija A1 120* 8 O
Harmonija na klaviru A1 30* 4 O
Solfeggio A1 60* 4 O
Klavir obligatno A1 30* 6 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 1 50 10 4 O
Zbor 1 120* 6 O
Strani jezik 1 50 10 4 O
Likovna kultura 60 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 1  – 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL KOMPOZICIJA Kompozicija s instrumentacijom 1 90* 16 O
MODUL PRIMIJENJENA KOMPOZICIJA Primijenjena kompozicija 1 60* 16 O
Tehnike primijenjene glazbe 1 60* 4 O
MODUL ELEKTRONIČKA KOMPOZICIJA Elektronička kompozicija 1 60* 16 O
Tehnike elektroničke glazbe 1 60* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Harmonija A2 60* 6 O
Harmonija na klaviru A2 30* 4 O
Glazbeni oblici i stilovi A1 60* 4
Solfeggio A2 60* 4 O
Klavir obligatno A2 30* 6 O
ZAJEDNIČKI PREDMETI Povijest glazbe 2 45 15 4 O
Zbor 2 120* 6 O
Strani jezik 2 50 10 4 O
Tjelesna i zdravstvena kultura 2  – 60 2 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta (** prema smjeru) 4/ (0)** I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL KOMPOZICIJA Kompozicija s instrumentacijom 2 90* 24 O
MODUL PRIMIJENJENA KOMPOZICIJA Primijenjena kompozicija 2 60* 20 O
Tehnike primijenjene glazbe 2 60* 4 O
MODUL ELEKTRONIČKA KOMPOZICIJA Elektronička kompozicija 2 60* 20 O
Tehnike elektroničke glazbe 2 60* 4 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Dirigiranje B1 60* 6 O
Glazbeni oblici i stilovi A2 60* 4 O
Klavir obligatno A3 30* 6 O
Polifonija A1 90* 8 O
Solfeggio A3 60* 4 O
Sviranje partitura B1 30* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 4 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
GLAVNI PREDMET MODUL KOMPOZICIJA Kompozicija s instrumentacijom 3 120* 24 O
Osnove elektroničke glazbe 60* 8 O
MODUL PRIMIJENJENA KOMPOZICIJA Primijenjena kompozicija 3 60* 20 O
Tehnike primijenjene glazbe 3 60* 4 O
MODUL ELEKTRONIČKA KOMPOZICIJA Elektronička kompozicija 3 60* 20 O
Tehnike elektroničke glazbe 3 60* 4 O
Aspekti suvremene glazbe A1 60* 6
Klavir obligatno A4 30* 6 O
Polifonija A2 90* 8 O
Solfeggio A4 60* 4 O
Sviranje partitura B2 30* 4 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta (0)/8/8 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
MODUL KOMPOZICIJA Kompozicija s instrumentacijom 4 120* 24 O
MODUL PRIMIJENJENA KOMPOZICIJA Primijenjena kompozicija 4 120* 24 O
MODUL ELEKTRONIČKA KOMPOZICIJA Elektronička kompozicija 4 120* 24 O
Diplomski rad  – 20 O
OSTALI PREDMETI STRUKE Aspekti suvremene glazbe A2 60 6 O
IZBORNI PREDMETI Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta 10 I
MODUL PREDMET P V S ECTS Obavezni/izborni
IZBORNI PREDMETI STRUKE Osnove elektroničke glazbe **

(upisuje smjer primijenjena kompozicija od 3. semestra)

60* 8 I
Tematski seminari**(upisuje se u 9.semestru)  – 30* 6 I
Glazbena informatika 2 30* 4 I
OPĆI IZBORNI PREDMETI Ansambl tradicijske glazbe 1-5 60* 4
Estetika glazbe 60 4 I
Glazba, rod i feministička kritika (zim. semestar) 20 10 3 I
Glazbe svijeta B (upis od 6.semestra) 30 3 I
Klavir obligatno A5 (upis u 9.semestru) 30* 6 I
Komorni zbor 1-5 60* 4 I
Kreativni laboratorij 14 4 17 2 I
Osnove muzikoterapije 30 45 6 I
Osnove vokalne tehnike A 60* 4 I
Psihologija glazbe (upis u 10.semestru) 30 15 5 I
Teorija i povijest glazbene kritike (upis od 7.semstra) 0 30 30 6 I
Udaraljke B1 60* 4 I
Harfa obligatno (upis od 7.semestra) 30* 4 I
Uvod u etnomuzikologiju B (upis od 5.semestra) 45 5 I
Uvod u muzikologiju 36 24 6 I
Zbor 3 -5 120* 6 I
PEDAGOŠKI MODUL Psihologija odgoja i obrazovanja 60 4 I
Didaktika (upis od 3.semestra) 60 4 I
Osnove glazbene pedagogije (upis od 5.semestra) 45 30  15 10 I
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (upis u 5.semestru) 20 15  10 6 I
Metodika nastave solfeggia (upis u 6.semestru) 20 15  10 6 I
Pedagoška praksa  1, 2 (upis od 7.semestra)  – 30 30 6 I
Osnove znanstvenog rada (upis od 5.semestra) 15 15 3 I
TONSKI MAJSTOR Glazbena akustika** 60 30 6 I
Elektroakustika i audiotehnika (upis od3.semestra) 60 30 6 I
Snimanje i obrada zvuka (upis od 5.semestra) 60 30 6 I
GLAZBENA PRODUKCIJA Glazbena produkcija 1, 2 (uvjet: završen modul tonski majstor) 60 6 I
KULTURNI MENAGEMENT Osnovna pravila struke** 15 15 15 5 I
Društvenopravni aspekti glazbe** 60 4 I
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 2.semestra)  – 30 5 I
Autorsko pravo (upis od 3.semestra) 60 4 I

 

KOMPOZICIJA – POPIS PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

 KOMPOZICIJA – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU

OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.

povratak na vrh stranice


© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube