Koncerti studenata sa Zagrebačkom filharmonijom i Zagrebačkim solistima u ak. god. 2022./2023.

Koncerti studenata MA sa Zagrebačkom filharmonijom:
Petak, 20.1.2023. u KDVL (audicija, utorak, 29.11.2022., dvorana Stančić u 13 sati)
Petak, 2.6.2023. u KDVL (audicija, utorak, 25.4.2023., dvorana Stančić u 13 sati)

 

Koncert studenata MA sa Zagrebačkim solistima
Četvrtak 12.1.2023. u dvorani Bersa (audicija, utorak, 29.11.2022., dvorana Stančić u 11 sati)

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube