ERASMUS+ LEARNING AGREEMENT FOR STUDY – BEFORE MOBILITY

Studenti su dužni predati potpunu dokumentaciju za prijavu mobilnosti za ak. god. 2020./2021. najkasnije 8 dana prije isteka roka za prijavu na prihvatnoj (stranoj) ustanovi.

 

Nepravodobno zaprimljena dokumentacija više se neće razmatrati.

 

Napominjemo da administrativne službe Muzičke akademije ne rade vikendom.

 

dekan:

 

red. prof. art. Igor Lešnik

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube