Pravo na pristup informacijama – ZPPI

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Muzička akademija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Muzičkoj akademiji:

  • putem telefona na broj 01 4810 200
  • putem elektroničke pošte: delvedi@muza.unizg.hr
  • poštom ili  donijeti osobno u urudžbeni ured na adresu Muzička akademija, Trg Republike Hrvatske 12, 10 000 Zagreb od 08.00 do 16.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

zahtjev_za_pristup_informacijama

Osoba za informiranje: Dejan Elveđi, dipl.iur.

e-mail: delvedi@muza.unizg.hr

tel: 01 4810 200 / 107

Muzička akademija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14 i 15/14.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram