Tomislav Bužić, nasl.pred.

Tomislav Bužić, mag. musicol. slika rezolucije 300 dpi
funkcija
OSOBNI PODATCI
tbuzic@hotmail.com  
Poveznica na osobnu web stranicu —  
NASTAVA

 

II. Odsjek za muzikologiju  
Kolegiji : Glazba 20. i 21. stoljeća  
Soba —  
Raspored Ponedjeljkom 9,00-11,30  
Konzultacije —  
Područja interesa:

Skladateljske tehnike 2. polovice 20. stoljeća, postmoderna glazba, povijest nauka o harmoniji

 
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
Doktorski studij, Kunstuniversität Graz, 2016-

Studij muzikologije, Muzička akademija u Zagrebu, 2009-2015

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, teorijski smjer, 2005-2009

Gimnazija I.Z. Dijankovečkog Križevci, opća gimnazija, 2005-2009

 

 

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)

Universitätsassistent,  Kunstuniversität Graz, 2017-2020

Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta,  Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, 2016-

Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta, Glazbena škola Varaždin, 2015-2016

 
Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnosti do max 200 znakova)

i /ili

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

RADOVI

–       2018. Tomaso Cecchini: Amorosi concetti. Madrigali voce sola facili per cantare, et sonare  nel clavicembalo, chitarrone o liuto. Libro primo (1612), pripremio i uvodnu studiju napisao Tomislav Bužić (Opera omnia Sv.1, ur. Ennio Stipčević), Zagreb: KDVL-MIC.

–       2019. Prvi i drugi povijesni koncert u Zagrebu 1916-2016. Historiografske interpretacije dviju „nebitnih epizoda u jednom bogatom i raznovrsnom slijedu zbivanja“, u: Tuksar, S., Jurić M.: Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba. Skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, str. 701-709.

–       2019. Partimenti i mogućnost njihove primjene u postojećoj nastavi harmonije i polifonije u Hrvatskoj, Theoria, Godina XXI, broj 2, Zagreb: HDGT, str. 30-41.

–       2019. Giacomo Finetti: Corona Mariae a quattro voci. Venezia 1622 (Opera omnia,  IX, a cura di Ennio Stipčević), a cura di Tomislav Bužić & Dario Poljak, (Corpus Musicum Franciscanum 25/9), Padova: Cerntro Studi Antoniani.

–       2021. The reception of Ivan Lukačić’s motets by Croatian 20th and 21st century composers, u: Companion to Ivan Lukačić, ur. Balić, V., Stipčević, E., Turnhout-Zagreb: MIC-Brepols. (u tisku)

–       2021. Ivan Lukačić: Sacrae cantiones (1620), a cura di Tomislav Bužić, introduzione di Ennio Stipčević, Padova: Cerntro Studi Antoniani. (u tisku)

IZLAGANJA

–       2013. Secular monodies by Thomaso Cecchini, International Student Symposium Zagreb-Graz-Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 25-26. travanj.

–       2014. All the president’s pianos: piano works of Ivo Josipovic, International Student Symposium Zagreb-Graz-Ljubljana, Karl-Franzens-Universität, Institut für Musikwissenschaft – Uni Graz, 15-16 travanj.

–       2016. “It sounds like romanticism“: emblematic sound structures in selected compositions by Berislav Šipuš, ›Klang‹. Wundertüte oder Stiefkind der Musiktheorie, 16. Jahreskongress der Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH), Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, 30.rujan.–2.listopad.

–       2016. Multilayered  analysis  of  multilayered compositions: how to approach polystylistic and sur-conventional music, Young Musicology Today: tendencies, challenges and perspectives, International Conference of Young Musicologists,  Jagiellonian University in Kraków, 7–9 studeni.

–       2017. The reception of Baroque music in selected works by Rochberg, Schnittke, and Szymánski (1), DoktorandInnen-Forum. DoktorandInnen berichten aus ihren laufenden Forschungsprojekten,Reiterkaserne, Ira-Malaniuk-Saal, Graz, 20.-21. siječanj.

–       2018. The reception of Baroque music in selected works by Rochberg, Schnittke, and Szymánski, Poster Präsentation, Langen Nacht der Forschung 2018, Graz (KUG), 13. travanj

–       2018. Partimenti i mogućnost njihove primjene u postojećoj nastavi harmonije i polifonije u Hrvatskoj, 14. dani teorije glazbe, Muzička akademija u Zagrebu, 13-14. listopad.

–       2018. The reception of Baroque music in selected works by Rochberg, Schnittke, and Szymánski (2), DoktorandInnen-Forum. DoktorandInnen berichten aus ihren laufenden Forschungsprojekten,Reiterkaserne, Ira-Malaniuk-Saal, Graz, 15-16. lipanj.

–       2019. Tracing similarities between Schnittke’s polystylism and Szymański’s surconventionalism, 16th International Conference from the series “Musica practica, musica theoretica – In Search of the Composer’s Idiom: Poetics, Stylistics, and Technique, I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań, 9-10 travanj.

–       2019. Tracing Baroque Music in Schnittke’s and Szymański’s Intertextual Composing, International Conference ‘Explicitly Intertextual Music since 1890’, Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, 23-24. svibanj.

 

 
Članstvo u strukovnim organizacijama

Hrvatsko muzikološko društvo

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara

 
Stručne nagrade/priznanja
 
Projekti

–       suradnja na projektu Performing, Experiencing and Theorizing Augmented Listening [PETAL]. Interpretation and Analysis of Macroform in Cyclic Musical Works, Kunstuniversität Graz, Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), rujan 2017 –  kolovoz 2020.

–       suradnja na organizaciji 17. godišnjeg kongresa Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH), Populäre Musik und ihre Theorien: Begegnungen – Perspektivwechsel – Transfers, Graz (KUG), 17-19 studeni 2017.

–       suradnja na projektima tiskanja nota: Tomaso Cecchini – opera omnia (MIC-KDVL), Giacomo Finetti – opera omnia (Padova, Centro Studi Antoniani)

 

 
ostalo
 
datum objave

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram