Dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. v. pred. 

Dr. sc. Tatjana Čunko, nasl. v. pred.  Tatjana Čunko
 
OSOBNI PODATCI
E-pošta: tatjana.cunko@gmail.com  
tcunko@hazu.hr  
 

NASTAVA

 

Odsjek: II.  
Kolegiji: Hrvatska glazba 20. stoljeća, Teorija i povijest glazbene kritike  
Soba: 336  
Raspored:  
Konzultacije:  
Područja interesa: Hrvatska glazba 20. stoljeća, glazba i radio
 
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)

2011. doktorirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu

2004. magistrirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu

1986. diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu

 

 
RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)

2020. znanstveni suradnik u Odsjeku za povijest glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

2020. naslovna viša predavačica u području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana: muzikologija i etnomuzikologija na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu

2019. naslovna predavačica  u području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana: muzikologija i etnomuzikologija na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu

1992-2020. urednica u Redakciji ozbiljne glazbe, odnosno Odjelu glazbeni sadržaji Hrvatskoga radija (od 2001. do 2004. urednica redakcije)

1986-1992. nastavniica na Klasičnoj gimnaziji, XVI. gimnaziji i XVIIII. gimnaziji u Zagrebu

1885-1986. nastavnica na Funkcionalnoj muzičkoj školi u Zagrebu

1982-1983. nastavnica na Muzičkoj školi Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru.

 
Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnosti do max 200 znakova)

i /ili

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

a) knjige

 

2004. Varaždinski komorni orkestar (1994.-2004.), Varaždin: TIVA Varaždin, (ur. Tatjana Čunko i Enest Fišer). ISBN 953-6775-68-9

 

2010. Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. 8 desetljeća. 1930-2010, (ur. Erika

Krpan),  Hrvatska radiotelevizija – Glazbena proizvodnja, Zagreb, str. 97-364. ISBN 978-953-6173-39-6

 

2012. Hrvatska glazba i Hrvatski radio, Zagreb: Hrvatski radio – Treći program. ISBN 978-953-6173-44-0

 

2014. Varaždinski komorni orkestar. Dva desetljeća entuzijazma (1994-2014), Varaždin: Varaždinski komorni orkestar. ISBN 978-953-58089-0-9

b) prilozi zbornicima

 

1998. Krsto Odak – stanje ostavštine [zajedno s Vedranom Juričić], u: Krsto Odak – život i djelo (ur. Eva Sedak), Zagreb: HMD-HAZU, 175-266. ISBN 953-6090-03-1.

 

2002. Instrumentalna glazba u Hrvatskoj u 17. stoljeću, u: Glazba i baština. Zbornik u čast Lovri Županoviću, (ur. Ennio Stipčević), Šibenik: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 231-248. ISBN 953-6163-69-1

 

2009. Iz glazbene radionice Eve Sedak. Autorski i urednički opus Eve Sedak u fono-arhivu Hrvatskoga radija, u: Glazba prijelaza. Svečani zbornik za Evu Sedak, (ur. Nikša Gligo – Dalibor Davidović – Nada Bezić), ArTresor naklada i Hrvatska radiotelevizija-Hrvatski radio, Zagreb, 79-94.

 

2010. Hrvatska umjetnička glazba 20. stoljeća i Hrvatski radio od 1946. do 1956., u: Hrvatska glazba u 20. stoljeću, ur: Jelena Hekman, Vesna Zednik, Matica Hrvatska, 407-422. ISBN 978-953-150-872-8

 

2016. Djela Ivana Zajca na javnim koncertima i studijskim snimkama u produkciji Hrvatske radiotelevizije, u:  Ivan zajc (1832-1914). Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u „dugom“ 19. stoljeću, (ur. Stanislav Tuksar), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 499-516. ISBN 978-953-6090-56-3

 

c) članci u  časopisima

 

1996. Glazba i radio. Arti musices, 27, 1, 67-80. ISSN 0587-5455.

 

2005. Orguljska tabulatura iz Hvara, u: RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 445, VII, 5-36. ISSN 1330-0490

2017. „U boj, u boj!“ – uz 75 godina djelovanja zbora Hrvatske radiotelevizije – prve četiri sezone (1941-1945), Arti musices, 48, 1, 95-117.

Članstvo u strukovnim organizacijama

Hrvatsko muzikološko društvo

 
Stručne nagrade/priznanja
 
Projekti
 
ostalo
 
datum objave

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube