Olja Jelaska

 

Red. prof. art. Olja Jelaska

 
 
OSOBNI PODATCI
E-pošta oljasplit06@gmail.com
Poveznica na osobnu web stranicu  
NASTAVA
Odsjek 1.Odsjek za kompoziciju i teoriju glazbe
Kolegiji Harmonija
Soba 324 i 335
Raspored Ponedjeljak (17-21h), utorak (8-14h, i 16-18h), srijeda (8-14h)
Konzultacije Utorak 18h
Područja interesa:
Kompozicija, harmonija
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
Srednja glazbena škola „Josip Hatze“ u Splitu; Muzička akademija (studij teorije glazbe i kompozicija) od 1987.do 1993.g.
RADNO ISKUSTVO
Umjetnička akademija Split, od 1997.g. do 2016.g., Muzička akademija, od 2016. –
Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnost do max. 200 znakova)

Olja Jelaska je završila studij kompozicije u klasi prof. Marka Ruždjaka komornom operom  Komorni trio koja je praizvedena 1997.god u suradnji sa HNK Split i Muzičkog biennala Zagreb.  Nakon završetka studija usavršavala se na seminarima za suvremenu glazbu u Poljskoj (Bialystok-1995.g.) i Njemačkoj (Darmstadt-1996.g.). Sudjelovala je 1998.g.u radu mediteranskih akademija u sirijskom glavnom gradu Damasku – u organizaciji Echanges culturels en Mediterranee, asocijacije iz Marseillea.  Od Ministarstva kulture po Javnom pozivu za poticanje glazbenog stvaralaštva bila je

višestruko nagrađivana za svoje skladbe. Surađivala je sa Muzejima Meštrović na projektima i skladbama Meštrovićev san  i Rodinova Meditacija u periodu između 2013.i 2015.g..

.

Djela su joj predstavljena na hrvatskim festivalima suvremene glazbe i drugim glazbenim manifestacijama  (MBZ, Glazbena tribina u Opatiji i Puli, na Osorskim glazbenim večerima, Zagrebu, Splitu, Zadru, Dubrovniku, Varaždinu…), u Sloveniji, Portugalu, Kanadi, Švedskoj, Italiji, Americi, Kini.

Do sada je imala četiri autorska koncerta. Prvi na Međunarodnoj glazbenoj tribini u Puli

2005.g. u okviru koncerta Poslijepodne jednog skladatelja (slijed od učitelja do učenika:

M.Cipra – M.Ruždjak – O.Jelaska)

Za skladbu Leptiri  za sedam instrumenata koju je praizveo ansambl Cantus, dobila je 2006.g.Vjesnikovu nagradu J.Š.Slavenski.

Drugi autorski koncert imala je kao laureatkinja Vjesnikove nagrade  u

Čakovcu 11.05.2006.g.u izvedbi ansambla Cantus. Treći autorski koncert bio je u dvorani HDSa 17.10.2013.g pod nazivom CVIJET ŠARONSKI. Četvrti koncert bio je povodom 50.rođendana i održao se 15.svibnja 2017.g. u koncertnoj dvorani Bersa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Na prvi studijski boravak u Kinu odlazi 2016.g. , a potom i 2018.god..

U Kini je 06.12.2017.  praizvedena skladba PAINTED METAMORPHOSIS za komorni ansambl kineskih instrumenata, Shanghai, u izvedbi Shanghai chamber orchestra.

U okviru 44. Osorskih glazbenih večeri praizvedena je komorna opera U traganju za plavom pticom (libreto Sanja Ivić, prema predlošku djela Plava ptica M.Maeterlincka) u izvedbi Cantus ansambla, pod ravnanjem Berislava Šipuša.

Od 2021. u suradnji sa Ivonom Vladović radi na filmovima prema istoimenim glazbenim kompozicijama te su tako nastala tri filma: NA DNU MORA za flautu i udaraljke,  RODINOVA MEDITACIJA  za klarinet, marimbu i klavir, i  DUO  za flautu, vibrafon i triangl.

 

i /ili

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

Poveznica na CROSBI: Click or tap here to enter text.

 
Članstvo u strukovnim organizacijama
Hrvatsko društvo skladatelja
Strukovne nagrade/priznanja
Rektorova nagrada 1994.g;  Nagrada HGZa 1994.g.; Vjesnikova nagrada J.Š.Slavenski, 2006.g.; Godišnja nagrada Vladimir Nazor  2014.g.; Godišnja nagrada Slobodne Dalmacije za umjetnost Jure Kaštelan 2015.g.; HAZU nagrada  u području glazbene umjetnosti 2018.g.; . Nagrad Porin u kategoriji za Najbolju skladbu klasične glazbe za skladbu Rodinova Meditacija za marimbu, klarinet i klavir, 2018.g..

 

Projekti
U suradnji sa Sanjom Ivić radi na novoj operi o M.Maruliću; u nastanku je nova skladba za Muzički biennale; nastavak suradnje sa Ivonom Vladović u snimanju novog filma prema istoimenoj muzičkoj kompoziciji.
ostalo
Click or tap here to enter text.
Datum objave:

01.10.2022.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram