Hana Breko Kustura

dr. sc. Hana BREKO KUSTURA, nasl. red. prof.  Hana Breko Kustura
OSOBNI PODATCI
Poveznica na osobnu web stranicu: HAZU • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Hana Breko – Biografija
NASTAVA
Odsjek   II. Odsjek za muzikologiju
Kolegiji :
NOTACIJA RANE GLAZBE

GLAZBA ANTIKE I SREDNJEG VIJEKA

HRVATSKA GLAZBA SREDNJEG VIJEKA

 

Soba:
 324
Raspored
 SRIJEDA 18-19.30
Konzultacije
 SRIJEDA 19.30-20.30h
Područja interesa:

Liturgijska glazba srednjega vijeka i njezini izvori

§  Srednjovjekovna hrvatska glazba u europskom kontekstu

§  Franjevački liturgijsko-glazbeni rukopisi iz Dalmacije (15.-18. stoljeće)

OBRAZOVANJE:

 • 1988.-1993. Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, studij muzikologije
 • 1994.-1998. Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Institut fuer Musikwissenschaft Sveučilišta „Friedrich- Alexander“ Erlangen-Nuernberg, magisterij iz muzikologije
 • Poslijediplomski studij u okviru jednogodišnje stipendije DAAD 1994./1995, Institut za muzikologiju u Erlangenu, Bruno Staeblein arhiv
 • 1997. usavršavanje na Pontifikalnom institutu za srednjovjekovne studije (PIMS) u Torontu
 • 1996./97. usavršavanje na Institutu za muzikologiju MTA Mađarske akademije znanosti, Budimpešta
 • 1996./1997. stipendija RSS Scheme fondacije
 • 1997. usavršavanje o temi liturgijski tropi na Institutu „Corpus troporum“ Sveučilišta u Stockholmu
 • 1998. Magisterij iz muzikologije (mentori: akademkinja Koraljaka Kos, prof. dr. Andreas Haug, Sveučilište „Friedrich-Alexander“ Erlangen)
 • 1999./2000. stipendija RSS Scheme fondacije za izradu doktorske disertacije
 • 2000. Institut za muzikologiju NTNU Sveučilišta u Trondheimu, poslijediplomsko usavršavanje
 • 2002. Doktorat na Muzičkoj akademiji Zagreb (mentori akademkinja Koraljka Kos i prof. dr. Andreas Haug, Wurzburg)
 • 2004./2005. poslijedoktorsko (post-doc.) usavršavnje pri Nacionalnoj biblioteci u Briselu, Nacionalnoj biblioteci Luksemburg i Gradskom arhivu Trier.
 • 2008. stipendija Zaklade HAZU za projekt digitalizacije izvora liturgijske polifonije iz Dalmacije
RADNO ISKUSTVO (razdoblje, insitucija, radno mjesto)

1994.-1996. Koncertna direkcija Zagreb

Od 1996.  Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU

Od 1998. vanjska suradnica pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu

ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

 

Knjige:

2003.

Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice, Kontekst nastanka i primjene srednjovjekovnoga glazbenoga rukopisa, HMD, Serija Muzikološke studije, br. 7, ur. Stanislav Tuksar, Zagreb, 2003.

2009.

Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Sinj – Oris povijesti (1958.-2008.). U prigodi proslave 50. obljetnice glazbenog školstva u gradu Sinju, Split, OGŠ Jakova Gotovca Sinj, ur. Jadranka Agnić, 2009.

2012.

Najstarija misna knjiga srednjovjekovne Pule (11. stoljeće) –

Notirani glazbeni kodeks iz Samostana franjevaca konventualaca u Šibeniku, tzv. šibenski “Liber sequentiarum et sacramentarium”, HMD, Serija Muzikološke studije, br. 15, ur. Stanislav Tuksar, Zagreb, 2012.

 

ZNANSTVENI RADOVI:

2003.

Among the Beneventan, Italian, South German and Hungarian Traditions – Research Aspects of Croatian Medieval Plainchant Sources, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003., (za 2001.), New York, 53-71.

Non Beneventan Plainchant Relics in Medieval Dalmatia, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003., (za 2001.), New York, 71-93.

Raritetni napjevi u čast lokalnih patrona-odabir i rekonstrukcija napjeva iz repertoara hrvatskih i talijanskih liturgijsko-glazbenih kodeksa, “Religijske teme u glazbi. Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001.” (ur. M. Steiner), Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 2003., 49-69.

2004.

“The so-called ‘Liber sequentiarum et sacramentarium’ Šibenik, Monastery of Franciscans the Conventuals, 11th Century: The Oldest Medieval Missal of Pula, Istria”, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 45/1-2 (2004.), 37-54.

2005.

Hrvatski srednjovjekovni glazbeni kodeksi – na razmeđi različitih kulturnih  tradicija, Svečani zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. N. Budak, Filozofski fakultet Zagreb, 2005., 107-120.

2006.

Kirchenmusik Kroatiens: vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Überblick,Kirchenmusik auf dem Balkan, Weger, Verlag, Brunnen, 2006., 97-119.

2008.

Fra Josip Ante Soldo, glazbenik i muzikolog, “Fra  Josip Ante Soldo. Život i djelo”, Zbornik radova sa simpozija održanog u Sinju, 6. listopada 2006., ur. Z. Tolić, Split, Dalmacijapapir Split, 2008., 117-136.

Primjeri jednostavnog liturgijskog višeglasja iz Hrvatske u europskom kontekstu,Arti musices, 39/1, (2008.), 3-33.

Iz repertoara hrvatskih srednjovjekovnih glazbenih kodeksa-napjevi u čast lokalnih svetaca, Hagiologija: kultovi u kontekstu, Zbornik radova prvog kongresa «Hagiothece», održanog u Dubrovniku u listopadu 2005. , ur. A. Marinković i T.Vedriš , Zagreb, Leykam International d. d., 2008., 77-87.

Sinjski kantuali fra Petra Kneževića (1767.) u kontekstu “ polifonije semplice” i “cantus fractusa” konkordanca u talijanskim izvorima, Povijesni prilozi , 34, 2008., 123142.

2009.

Iz rukopisno-glazbene riznice samostana dominikanaca u Starom Gradu na Hvaru (15.-16. st.): Prilog tradiciji srednjovjekovne “jednostavne polifonije” iz Hrvatske,Humanitas et litterae: Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. L. Čoralić i S. Slišković, Dominikanska naklada Istina – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., 803-817.

Najstariji sakramentar srednjovjekovne Istre iz 1050. godine u kontekstu europskih liturgijskih kodeksa, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda zapovijesne i društvene znanosti HAZU,  26 (2009.), 148.

Svjedočanstvo Notkerove zbirke »Liber ymnorum« iz Hrvatske: Sekvencijar najstarijega pulskog misala (Hr-Šibfr) iz 11. stoljeća. Paleografska i repertoarna analiza, Croatica Christiana periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 63, 2009., 1-42.

2010.

“Die Musikkultur Dalmatiens im Mittelalter”, Dalmatien als europäischer Kulturraum, radovi sa simpozija «Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese», održanog u Bonnu, 6.-10.10. 2003., ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, Split, 2010., 549-558.

«Armonia concinnans, nostra canat mela mellita…». Primjer predaje sekvencne melodije ‘Mater’ u pulskome misalu iz 11. stoljeća, Musicologie sans frontièresMuzikologija bez granica, Svečani zbornik za Stanislava Tuksara, ur. I. Cavallini i H. White, Zagreb, HMD, Serija muziklološki zbornici br. 13, 2010., 31-44.

2011.

Muzikološki prikaz edicije, Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkojprovinciji Presvetog Otkupitelja, ur. S. Grgat, Split, Zbornik Kačić, serija Nova et vetera, sv. 5,  Split, 2011., 11-15.

2012.

„Ad onore e gloria della Beatissima Vergine Maria delle Grazie di Sign…“: Iz glazbenog arhiva franjevačkog samostana u Sinju, Nova nepoznata glazba, Svečani zbornik za Nikšu Gliga; ur. D. Davidović i N. Bezić, Zagreb: DAF, 2013,   239-248.

 

2013.

Toward a Possible Origin of the “Missale Romano–Spalatense”: Budapest, National Széchényi Library, Codex clmae 334 (K vprašanjem o nastanku in izvoru rokopisa “missale romano-spalatense”: Kodeks Clmae 334 iz Narodne knjižnice v Budimpešti), De musica disserenda, IX 1-2, 83-98.

2014.

Liturgical and chant manuscripts from medieval Istria (11th-14th centuries), Cantare amantis est, Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Prassl, ed. R. Klugseder, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf, 2014, 99-104.

 

Članstvo u strukovnim organizacijama:

Članica skupine „Cantus planus“ Međunarodnog muzikološkog društva (IMS-a), članica Upravnog odbora Hrvatskog muzikološkog društva (HMD-a), članica Hrvatskog mariološkog instituta (HMI), članica Hrvatskog društva skladatelja (HDS), Splitskog književnog kruga.

 
Stručne nagrade/priznanja
Nagrada HGZ-a 1993. za najbolji diplomski rad iz područja muzikologije

 

2003. Nagrada HAZU iz područja glazbene umjetnosti i muzikologije za knjigu „Misal MR 70 zagrebake Mtropolitanske knjižnice“, HMD, Zagreb, 2003.

Projekti

– “Sređivanje, katalogizacija i obradba muzikalija u Hrvatskoj”; glavni istraživač: akademik Stanislav Tuksar (1997. – 2007.)

– “Spomenici hrvatske glazbene baštine” , Voditelj projekta: dr. sc. Ennio Stipčević (2007. – 2014.)

datum objave

 

 Zageb, 7. 7. 2016.

 

SaveSave

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram