Goran Bakrač

Goran Bakrač red. prof. art.  
 
OSOBNI PODATCI
E-pošta goran.bakrac@gmail.com
   
NASTAVA
Odsjek Gudački
Kolegiji Komorna glazba
Soba 222
Raspored Ponedjeljak 18-20h, srijeda 9-14h, petak 9-14h, subota 16-20h
Konzultacije Srijeda 8-9h
Područja interesa:
Gudački kvartet, skladanje i Jazz
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
Muzička akademija, prof. Kristijan Petrović
RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
Zagrebačka filharmonija 1982.-1987. tutti 1.violina,  – Zagrebački klavirski trio 1982.-1985. violinist,  – Simfonijski orkestar HRT 1987.-1994. zamjenik koncertmajstora,  – Orquesta Simfonica Nacional, Dominikanska Republika 1985.-1987. vođa dionice,  – Zagrebački kvartet 1987.-2001. 2.violinist,  – Gudački kvartet Slavonsky 2002.-2004. 2.violinist,  – Zagrebački solisti 2002.-2004. i 2007.-2010. vođa dionice
Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnost do max. 200 znakova)

Pet solističkih nastupa uz Zg filharmoniju (Tartini, Mendelssohn), tri uz Zg soliste (Haydn), solistički recitali u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, koncerti sa Zg kvartetom i Zg solistima u svjetskim metropolama i prestižnim dvoranama, npr. : London, Pariz (Olympia), Beč, Sidney (Opera House), Berlin (Konzerthaus), Peking, Barcelona, New York, Bonn (Beethovenhaus), Amsterdam (Concertgebouwe), Tel Aviv (bienale), Madrid (El Escorial), New Delhi, Dubrovnik (Ljetne igre), Milano, Ženeva..  Autor je skladbi za klavir, komorne i jazz sastave, te brojnih obrada. Bio je koautor, suradnik i izvođač u 5 dramskih i baletnih predstava (HNK, ZKM). Snimio je jedan solistički cd, 10 cd-a sa Zg kvartetom, dva sa Zg solistima i jedan sa Kvartetom Slavonsky. Izveo je mnoge solističke dionice kao vođa u ansamblima i orkestrima.

i /ili

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

Poveznica na CROSBI: Click or tap here to enter text.

 
Članstvo u strukovnim organizacijama
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika
Strukovne nagrade/priznanja
2005. „Nagrada Milka Trnina“ za recital održan 22. 02. 2005. u dvorani HGZ-a; kao član Zg kvarteta:  -1989. „Plaketa HDGU“,  -1994. Nagrada grada Zagreba „Zlatna bula“,  -1994. Nagrada kraljevine Španjolske „Granada Histórica y Cultural“,  -1994. Diploma „Milka Trnina“,  -1995. „Zahvalnica HDS“,  -1997. Odlikovanje „Red Danice Hrvatske sa likom Marka Marulića“,  -1999. „Povelja Republike Hrvatske“,  -2000. Nagrada „Porin“,  -2001. „Nagrada grada Zagreba“,  -2001. Nagrada hrvatskog radijskog festivala“  -2001. Nagrada „Porin“,  kao član Zg solista:  – 2003. Nagrada „Ivan Lukačić“,  – 2004. tri „Nagrade Porin“
Projekti
 -20. 12. 2012. „JAZZ MRAZZ“, Europski dom  – 02. 12. 2012. „Tutti Soli in 6“, dvorana HGZ-a     
ostalo
Komorni sastavi pod mentorstvom G. Bakrača osvojili su 4 regionalne prve nagrade, 3 državne prve nagrade i jednu drugu u organizaciji HDGPP-a, te treću nagradu na međunarodnom natjecanju „Cameristi dell’ Alpe Adria“ u Italiji,  – Predavao je na Akademiji za glasbo u Ljubljani,  – Tekstovi su mu tiskani u „Glazbenom vjesniku“ HDGU, u „Tonovima“ HDGPP i u biltenu državnog natjecanja HDGPP,  – Na međunarodnom kongresu ESTA u Poreču održao je predavanje 2012.     
Datum objave:

2.10.2022

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram