Laura Vadjon

red.prof.art.Laura Vadjon

 

 
OSOBNI PODATCI
E-pošta Laura.vadjon@gmail.com
Poveznica na osobnu web stranicu www.hrba.hr
NASTAVA
Odsjek 6.
Kolegiji Komorna glazba
Soba Dvorana Huml, 633
Raspored Srijeda i petak 9-15
Konzultacije Click or tap here to enter text.
Područja interesa:
Violina,solistički recitali, komorna glazba, stara glazba
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
1997. Magisterij violine na MA Zagreb

1993. Diploma violine na MA Zagreb

1989. Srednja skola MOC

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
Od 1995. Do danas zaposlena na MA Zagreb

1995.-2000. Asistent na katedri violine

1995-2002. Docent na katedri violine

2002-2007 Docent na katedri komorna glazba

2007.-2019. Izvanredni prof. na katedri komorna glazba

2019. do danas red.prof art. na MA Zagreb, Komorna glazba

Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnost do max. 200 znakova)

Osim pedagoškog rada i inovacije predmata Komorna glazba ( predajem staru glazbu s akcentom na povijesno obaviještene interpretacije)

aktivna kao solo violinistica i komorna glazbenica

ravnateljica Hrvatskog baroknog ansamba od 2015., a jedna od utemeljitelja ,koncert majstor i prva violina od 1999.

Ravnateljic Korčulanskog baroknog festivala od 2015.

Stalna članica evropskih ansambala za staru glazbuL: London Handel Orchestra, Helsinqi Baroque, L’arte del mondo, Balcan Baroque Band, New London Consort, Casa de Musica baroque orchestra, Le Concert Spirituel….

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

Poveznica na CROSBI: Click or tap here to enter text.

 
Članstvo u strukovnim organizacijama
HDGU, HDGPP
Strukovne nagrade/priznanja
Porin 2001.,Orlando 2014., Milka Trnina 2008., Nagrada Ivan Lukačić 2016., Nagrada grada Zagreba 2020.
Projekti
Hrvatski barokni ansamb, ravnateljica

Korčulanski barokni festival, ravnateljica

Laura Vadjon i Pavao Mašić; duo violina i čembalo ( orgulje)

ostalo
London Handel Orchestra

Casa de Musica

Helsinki Baroque

Datum objave:

1.10.2022.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram