Ana Čizmić Grbić, ass.

Ana Čizmić Grbić, ass. Ana Čizmić Grbić, ass.
 
OSOBNI PODATCI
E-pošta: acizmicgrbic@muza.hr  
   
NASTAVA

 

Odsjek

Odsjek za muzikologiju

 
Kolegiji

Glazba antike i srednjeg vijeka

Hrvatska glazba srednjeg vijeka

Notacija rane glazbe

Uvod u muzikologiju

 
Soba

337

 
Konzultacije

prema dogovoru

 

 
Područja interesa:
srednjovjekovna liturgijska glazba, kodikologija, katalogizacija srednjovjekovnih liturgijsko-glazbenih rukopisa, digitalna medievistika

 

OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, doktorski studij (2009.- )

 

Muzička akademija u Zagrebu, studij muzikologije (2003.-2008.)

 

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)

od 2018.

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju, asistentica

 

2016. – 2018.

Knjižnica Muzičke akademije u Zagrebu, knjižničarka

 

2012. – 2015.

Austrijska akademija znanosti, projekt „Mittelalterliche Musikhandschriften in der Österreichischen Nationalbibliothek“, suradnica

 

2009. – 2010.

Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, asistentica

 
ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

 

The Dubrovnik Antiphoner, u: HAGGH-HUGLO, Barbara — LACOSTE, Debra (ur.): Papers read at the 15th Meeting of the IMS Study Group Cantus Planus, Dobogókő/Hungary, 2009, Aug. 23-29, Institute of Medieval Music, Lions Bay, BC, Canada 2013, 619-628.

Članstvo u strukovnim organizacijama
Hrvatsko muzikološko društvo (HMD),  Skupina „Cantus planus“ Međunarodnog muzikološkog društva (IMS)
 
 
 
 
 
 
datum objave

siječanj 2021.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram