Jelka Vukobratović, ass.

Jelka Vukobratović, asistentica  Jelka Vukobratović
OSOBNI PODATCI
Poveznica na osobnu web stranicu https://kug.academia.edu/JelkaVukobratovic
NASTAVA
Odsjek II. muzikologija
Kolegiji Hrvatska tradicijska glazba, Uvod u etnomuzikologiju B, Tradicijska glazba, Popularna glazba
Soba 337
Raspored Ponedjeljak 17.30-19.45, Srijeda 15.00-20.45
Konzultacije Ponedjeljkom 16-17.30
Područja interesa:
Glazba i (etnički) identiteti; festivalizacija; baštinizacija; glazbeni amaterizam; glazba i rad; tradicijska glazba i autorsko pravo
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, doktorski studij etnomuzikologije (kandidat) (2014.- )

Muzička akademija u Zagrebu, studij muzikologije (2006.-2012.)

Muzička akademija u Zagrebu, studij flaute (2004.-2008.)

RADNO ISKUSTVO
Muzička akademija u Zagrebu, odsjek za muzikologiju, asistentica (2015.- )

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, profesorica flaute i povijesti glazbe (2009.-2015.)

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

  1. 2008. “Glazba u Križevcima u 19. stoljeću – pregled dosadašnjih istraživanja”. Cris: časopis Povijesnog društva Križevci, vol. 10 (1):111-114.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80253

  1. 2010. “Odnos tradicijske glazbe i zakona o autorskom pravu u Hrvatskoj”. Etnološka tribina, vol. 33 (40):97-106.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94702

  1. 2011. KIKAŠ, Mario, Bojan MUCKO, Jelka VUKOBRATOVIĆ i Petra KELEMEN. “Urbanoumjetnički festivali: kulturne politike i potencijali subverzivnosti”. Studia ethnologica Croatica, vol. 23 (1):67-92.

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110961

  1. 2013. OSTASHEWSKI, Marcia, Ely ROSENBLUM, Jelka VUKOBRATOVIĆ i Jana ZORIC. “Notes from the field”. Canadian Folk Music vol. 47 (3):13-20.

http://www.canfolkmusic.ca/index.php/cfmb/issue/current/showToc

5.      2014. “The new paths and travels of ojkanje singing”. U: E. Dunin, L. Melish and I. Opatcheska-Tatarcheska [ur.], Third Symposium of International Council for Traditional Music, Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe. Skopje: ICTM: 234-241.

  1. 2014. KONFIC, Ivanka, Lucija KONFIC i Jelka VUKOBRATOVIĆ. Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci. Križevci: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije Križevci.
  2. VUKOBRATOVIĆ, Jelka. 2014. “Lokalna tradicija kao nositelj etničkog identiteta – novoiscrtane granice ojkanja”. U: M. Belaj, Z. Čiča, A. Matkovič, T. Porenta, N. Škrbić Alempijević [Ur.], Ponovno iscrtavanje granica: Transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima. 12. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, Slovensko etnološko društvo: 263-274.

http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2014/11/Zbornik-Paralele-2012-za-web.pdf

 

PRIKAZI:

1.      VUKOBRATOVIĆ, Jelka. 2011. “Ana Hofman, Staging Socialist Femininity. Gender Politics and Folklore Performance in Serbia, Balkan Studies Library, Leiden-Boston 2011”. Narodna umjetnost, vol. 48 (2): 224-225.

2.      VUKOBRATOVIĆ, Jelka. 2014. „Susan H. Motherway, The Globalization of Irish Traditional Song Performance, Ashgate, Surrey-Burlington, 2013“. Narodna umjetnost, vol. 51 (2): 232-234.

 

Članstvo u strukovnim organizacijama
Hrvatsko muzikološko društvo (HMD), Hrvatsko etnološko društvo (HED), European Seminar in Ethnomusicology (ESEM),  International Council for Traditional Music (ICTM),  International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
Stručne nagrade/priznanja
Dekanova nagrada
Projekti
Cape Breton University, Sydney, Nova Scotia, Kanada: East and Central European Community Project, asistentica u  istraživanju (2013.-2014.). Nositeljica projekta: Marcia Ostashewski
datum objave  8.7.2016.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube