Međunarodna suradnja

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata – Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2023./24.

REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – ak. god. 2023./24. (zimski i ljetni semestar) – rezultati za MA će biti objavljeni naknadno!

4. Krug Erasmus+ KA131 natječaja: međunarodna mobilnost osoblja za treće zemlje koje nisu pridružene programu

Prvi krug natječaja za ERASMUS+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2023./24. – programske zemlje (KA131)

Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. godini (drugi krug)

VII. Odsjek: Prijava za sudjelovanje u ljetnoj školi Winds of Central Europe (WoCE) u Budimpešti u sklopu ERASMUS + kombiniranoga intenzivnog programa (BIP) studentske mobilnosti za ak. godinu 2023./2024.

Poštovani studenti, Pozivamo vas da se prijavite za sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu (BIP) mreže duhačkih odsjeka glazbenih akademija u Budimpešti, Grazu, Ljubljani...   Više...

Kriteriji odabira studenata za ERASMUS+ mobilnosti u svrhu studijskog boravka za ak. god. 2023./2024.

KRITERIJI ODABIRA STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE Povjerenstva za odabir studenata Muzičke akademije za ERASMUS + program studentske mobilnosti za ak. godinu 2023./2024.     Motivacijsko...   Više...

Objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak – programske zemlje KA131 (EU) ak. god. 2023./24. (zimski i ljetni semestar)

Natječaj za stipendiju za studentsku bilateralnu razmjenu u ak. god. 2023./2024.

2. krug natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. – programske zemlje (KA131)

Poštovani kolege, Otvoren je 2. krug natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. – programske zemlje (KA131): http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-erasmus-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-ak-god-20222023-pr/ za...   Više...

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube