ERASMUS+ LEARNING AGREEMENT FOR STUDY

Studenti su dužni predati potpunu dokumentaciju za prijavu i reguliranje mobilnosti najkasnije 8 dana prije isteka roka za predaju.

Nepravodobno zaprimljena dokumentacija više se neće razmatrati.

Napominjemo da administrativne službe Muzičke akademije ne rade vikendom.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube