ERASMUS+ LEARNING AGREEMENT FOR STUDY – BEFORE MOBILITY

ERASMUS+ LEARNING AGREEMENT FOR STUDY – BEFORE MOBILITY

Dekanova odluka 16.03.2020.

Studenti su dužni predati potpunu dokumentaciju za prijavu mobilnosti za ak. god. 2020./2021. najkasnije 8 dana prije isteka roka za prijavu na prihvatnoj (stranoj) ustanovi.

Nepravodobno zaprimljena dokumentacija više se neće razmatrati.

Napominjemo da administrativne službe Muzičke akademije ne rade vikendom.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube