Upisi obavijesti

N A T J E Č A J za upis pristupnika na Poslijediplomski specijalistički studij ZA IZVOĐAČE u ljetni semestar ak.god. 2021./2022.

Klasa: 643 – 02 / 22 – 10 / 10 Ur.broj: 251 – 79 – 1 – 22 – 1 Zagreb, 19. 1. 2022....   Više...

N A T J E Č A J ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE PROGRAME UMJETNIČKOG USAVRŠAVANJA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2021./2022.

Klasa: 643 – 02 / 22 – 10 / 9 Ur.broj: 251 – 79 – 1 – 22 – 1 Zagreb, 19.01.2022.    ...   Više...

NAKNADNI UPIS (ONLINE) U ZIMSKI SEMESTAR AK.GOD.2021./2022. – 30.09.2021.

NAKNADNI ONLINE UPIS U ZIMSKI SEMESTAR 2021/2022. AKADEMSKE GODINE 30. RUJNA 2021. OD 8 DO 12 SATI     UPIS SE OBAVLJA PUTEM STUDOMATA I...   Više...

OBAVIJEST – KANDIDATIMA ZA UPIS U 1. GODINU STUDIJA / PRELAZNICIMA SA DRUGIH FAKULTETA/AKADEMIJA ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA (JESENSKI ROK)

Upis za kandidate koji su ispunili uvjete za upis u 1. godinu studija na jesenskom razredbenom roku, te kandidate koji su zadovoljili na kontrolnom...   Više...

UVID U ISPITE PROVJERE – 14.09.

Uvid u ispite provjere za upis u ak. god. 2021./2022. za kandidate koji nisu zadovoljili uvjete biti će moguć u utorak 14.09. u 12...   Više...

RASPORED ISPITA PROVJERA ZA UPIS U AK.GOD. 2021./2022. (1. I VIŠE GODINE)

Raspored ispita provjera – jesen 2021

ONLINE UPISI U ZIMSKI SEMESTAR 2021./2022. AKADEMSKE GODINE 6. – 17. RUJNA 2021. (više godine)

UPIS SE OBAVLJA PUTEM STUDOMATA I POPUNJAVANJEM GOOGLE OBRASCA KOJI SE NALAZI NA (upisni obrazac neće biti dostupan po isteku roka za upis) (obrascu...   Više...

UPIS U 1. GODINU INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA

  KONAČNA LISTA ZA UPIS U 1. GODINU BIT ĆE OBJAVLJENA 21. SRPNJA IZA 15.00 SATI, PA ĆE U ČETVRTAK 22. SRPNJA SVI ONI...   Više...

UVID U ISPITE PROVJERE ZA PRISTUPNIKE KOJI NISU ZADOVOLJILI PROPOZICIJAMA ZA UPIS – 09.07.

Uvid u ispite provjere za pristupnike koji nisu zadovoljili propozicijama za upis u 1. godinu studija biti će omogućen u petak 09.07. u 10:00...   Više...

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube