Obavijest o nastupnom predavanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/22-04/11

Urbroj: 251-79-1/1-22-01

 

Zagreb, 16.11.2022.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

 

U postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija, za etnomuzikološke predmete, na Odsjeku za muzikologiju – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 26.01.2022.g., održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u srijedu, 23. studenoga 2022., u 14h u sobi 336 (III. kat).

 

Pristupnica: dr.sc. Jelka Vukobratović

 

Tema nastupnog predavanja:

Uloga diskografske industrije u formiranju kategorija tradicijske i popularne glazbe

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. naslovni prof.dr.sc. Naila Ceribašić, predsjednica
  2. dr.sc. Dalibor Davidović, član
  3. dr.sc. Mojca Piškor, članica

 

 

Dekan:

 

 

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube